CheckDoc is een toepassing die het gebruik van verloren of gestolen identiteitsdocumenten onmogelijk moet maken, zodat het minder aantrekkelijk wordt om dergelijke documenten te stelen, te helen en te verhandelen. Deze toepassing werd ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie, met de medewerking van Bull Belux, Arch'Images (videoanimaties) en Hoet & Hoet (grafi...

CheckDoc is een toepassing die het gebruik van verloren of gestolen identiteitsdocumenten onmogelijk moet maken, zodat het minder aantrekkelijk wordt om dergelijke documenten te stelen, te helen en te verhandelen. Deze toepassing werd ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie, met de medewerking van Bull Belux, Arch'Images (videoanimaties) en Hoet & Hoet (grafische vormgeving). CheckDoc omvat twee functionaliteiten voor verschillende doelgroepen: de website en de helpdesk voor de burgers. Dankzij de website www.checkdoc.be kan elke persoon, overal ter wereld, verifiëren of een Belgisch identiteitsdocument wel degelijk werd uitgegeven en of het niet geregistreerd staat als verloren, gestolen, vervallen of ongeldig. De website start een query bij het Nationaal Register en de gegevensbank van de paspoorten op basis van een identificatienummer van het voorgelegde document. Na enkele seconden wordt een antwoord teruggestuurd. Daarnaast is Doc Stop een helpdesk, waar de houder van een Belgisch identiteitsdocument 24 uur op 24 uur het verlies of de diefstal van een document kan signaleren. Na verificatie van de identiteit van de persoon in kwestie, zal de operator het document onmiddellijk blokkeren. Deze formule is geïnspireerd op het systeem dat werd ingevoerd om bank- en kredietkaarten te blokkeren. Checkdoc is volledig gratis en toegankelijk voor al wie zich wenst te informeren over de administratieve status van een Belgisch document. Hoewel een dergelijk systeem ook in andere landen van de Europese Unie bestaat, onderscheidt Checkdoc zich vooral door de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, door het feit dat het een hulpmiddel vormt voor de opsporing van valse documenten en door het bestaan van een helpdesk. De toepassing werd ontwikkeld in Java op Jonas-applicatiediensten. Ze werd ook gedeeltelijk op een mainframe ontwikkeld (programmeertaal Cobol85), waaronder de zoekmotor. Deze toepassing doet een beroep op de webdiensten van verschillende instanties die authentieke bronnen beheren, en voldoet aan de normen inzake beveiligde websites. Marc Husquinet