Begin juni onthulde Certipost, de joint venture van De Post en Belgacom, samen met een serie Belgische uitzendkantoren (Accent - Jobs for People, Adecco, Randstad en Vedior) een platform dat de traditionele papieren versie van de loonfiche moet vervangen door een elektronisch document. In de praktijk krijgt de uitzendmedewerker via internet toegang tot een beveiligde MyCertipost-mailbox waar hij zijn loonfiche kan raadplegen. Certipost zorgt voor de beveiligde verzending en opslag van de loonfiches. Diezelfde dienst kan trouwens ook gebruikt worden om andere elektronische facturen te ontvangen (bv. van Belgacom of van de Vlaamse watermaatschappij). Voor het einde van dit jaar ...

Begin juni onthulde Certipost, de joint venture van De Post en Belgacom, samen met een serie Belgische uitzendkantoren (Accent - Jobs for People, Adecco, Randstad en Vedior) een platform dat de traditionele papieren versie van de loonfiche moet vervangen door een elektronisch document. In de praktijk krijgt de uitzendmedewerker via internet toegang tot een beveiligde MyCertipost-mailbox waar hij zijn loonfiche kan raadplegen. Certipost zorgt voor de beveiligde verzending en opslag van de loonfiches. Diezelfde dienst kan trouwens ook gebruikt worden om andere elektronische facturen te ontvangen (bv. van Belgacom of van de Vlaamse watermaatschappij). Voor het einde van dit jaar zouden al om en bij de 28.000 uitzendmedewerkers hun loonfiche op die manier moeten krijgen. Certipost wil zelfs nog een stap verder gaan en via eID zorgen voor een beveiligde uitwisseling van andere documenten tussen uitzendmedewerkers en uitzendkantoren. Zo ongeveer op hetzelfde moment keurde het Parlement een wet goed voor de verzending en opslag van sociale documenten in de brede zin waaronder ook de elektronische loonfiche. De wet schrijft voor dat voor het versturen en opslaan van elektronische loonfiches eerst het arbeidsreglement van de onderneming aangepast moet worden en dat het akkoord van elke afzonderlijke medewerker vereist is. De elektronische archivering wordt door de wet toevertrouwd aan de vzw SIGeDIS. Isabel bouwde zijn applicatie voor e-loonfiches in partnerschap met zes sociale secretariaten: Securex, SD Worx, Easypay, ADMB, Partena en Groep S. Samen berekenen ze de lonen van 60 procent van de 3,5 miljoen werknemers in België en 70 procent van de zowat 220.000 werkgevers. Enkele van die sociale secretariaten, waaronder Securex, SD Worx en Groep S, werken ook al samen met Certipost. De toepassing steunt op het Zoomit-platform van Isabel dat geïntegreerd is in de e-bankingoplossing van de grote Belgische banken. KBC, Dexia, Fortis en het Landbouwkrediet zijn al operationeel maar Axa, Bank van Breda, Centea, Fintro en ING hebben zich inmiddels geëngageerd. "Wij wilden terug naar de situatie van vroeger, toen de werknemer zijn loonfiche en zijn geld tegelijk kreeg. Nu zal hij in zijn internetbankingtool zowel zijn rekeninguittreksel als zijn loonficheoverzicht op een en dezelfde plaats vinden", legt Christian Luyten uit. In de praktijk zal de werknemer in zijn e-bankingtoepassing via het Zoomit-icoontje naar zijn loonfiche kunnen doorklikken. Het Zoomit-gedeelte werkt alvast. Nu moeten de sociale secretariaten (of de grote ondernemingen) nog de nodige overeenkomsten sluiten met de werknemers. Isabel laat verder weten dat al 2,5 miljoen Belgen internetbankieren en dat 3 miljoen Belgen er toegang tot hebben. "Onze omgeving is veel logischer en natuurlijker dan die van Certipost", vinden ze bij Isabel. Jaarlijks worden 40 miljoen loonfiches verstuurd. Tellen we daar alle documenten bij die iets te maken hebben met het loon (kinderbijslag, pensioen, diverse verzekeringen, enz.), dan komen we op een totaal van liefst 1,4 miljard verzendingen. De sociale secretariaten kunnen moeilijk inschatten hoe snel de werknemers hun papieren loonfiche zullen inruilen voor een e-exemplaar. ADMB denkt aan 10 procent tegen eind 2008, SD Worx heeft het over 30 procent tegen 2010 en Securex wil op termijn de 3 Xerox-printers kwijt die bijna continu 140 pagina's per minuut uitspuwen.Marc Husquinet