Hou als financiële instelling maar het overzicht op je Identity and Acces Management (IAM)", legt Elimity-CEO Maarten Decat uit. "Wie toegang heeft tot welke data, dat is immers een kwestie die van overheidswege streng gereguleerd wordt. Er is niet alleen de recente GDPR, ook elk land heeft zijn specifieke wetgeving ter zake. Je daaraan houden vraagt een behoorlijk scherp oog, en een hoop administratie."
...