In de loop van de jaren kreeg de Documentum-oplossing steeds meer mogelijkheden zowel wat het type beheerde 'documenten' (kantoorpakketten, web, multimedia, statische inhoud, boodschappen,...) betreft als door de waaier aan functies en diensten die eraan werden toegevoegd (beheer van levenscycli, conformiteit, samenwerkingsfuncties, opslag).
...

In de loop van de jaren kreeg de Documentum-oplossing steeds meer mogelijkheden zowel wat het type beheerde 'documenten' (kantoorpakketten, web, multimedia, statische inhoud, boodschappen,...) betreft als door de waaier aan functies en diensten die eraan werden toegevoegd (beheer van levenscycli, conformiteit, samenwerkingsfuncties, opslag). De meest recente voorbeelden: de toevoeging van het luik Archivering, na de overname door EMC, de integratie van RSA-beveiligingstechnologieën, (identiteitsbeheer, SSO, encryptie), of nog de DRM-technologie van Authentica, dat eveneens overging naar EMC. Tot waar is EMC/Documentum van plan zijn 'platform' uit te breiden? "Voorlopig zijn we niet van plan om applicaties te gaan uitbrengen", zegt Balaji Yelamanchili, vice-president van de afdeling Content Management & Archiving (CMA) van EMC. "Op het vlak van Solutions zullen we waarschijnlijk niet verder gaan dan wat we nu Solution Frameworks noemen (zie kader). Dat wil zeggen, software-instrumenten die het Documentumplatform optimaliseren. Hoe horizontaler de oplossing, hoe groter de kans dat we ze zelf aanbieden. Voor de verticale applicaties doen we echter een beroep op onze partners of onze klanten. Het bedrijf heeft in het verleden wel applicaties ontwikkeld voor specifieke domeinen, zoals de life sciences. Misschien doen we morgen hetzelfde op het vlak van conformiteit... Onze positie evolueert mettertijd, afhankelijk van hoe groot de vraag is. Er zijn bijvoorbeeld klanten die benadrukken dat ze slechts één contactpersoon willen die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat is het geval bij farmaceutische bedrijven, wanneer ze nieuwe geneesmiddelen ter goedkeuring moeten voorleggen aan de overheid." De volgende generatie van ecm-toepassingen zal aanknopen bij opkomende concepten zoals Web 2.0-omgevingen (Ajax-ontwikkelingen, wiki's, RSS,...) en het potentieel van soa's (die een samenspel van de processen omvatten). Balaji Yelamanchili citeert nog andere fundamentele elementen van ECM 2.0: analysemogelijkheden en datamining en een virtualisering van de referentiesystemen. Op analytisch vlak zal EMC, door eigen ontwikkelingen of overnames, de mogelijkheid voorzien om door teksten te gaan en een analyse te maken van alle mogelijke inhoudsvormen, ook 'rich media'. "Ons doel is het volle pond te halen uit informatie, en de relaties tussen informatie, gebruikers en expertises beter te begrijpen . We modelleren beter dan wie ook de informatie, in de vorm van individuele stromen of objectelementen,... Dat is voor ons een enorme kans. We kunnen metadata creëren, zoals timecoding, informatie over de manier waarop inhoud werd aangemaakt, gewijzigd, enz. "Zal EMC/Documentum met die analytische toepassingen de strijd aangaan met BI-spelers die ook analysemogelijkheden bieden voor tekst of inhoud? "We beschouwen hen veeleer als partners", aldus Balaji Yelamanchili. "Wij zullen met inhoud doen wat zij met data hebben gedaan. Tot nu toe hielden ze zich vooral bezig met data mining en niet met text mining. De overname van Inxight door Business Objects heeft hen vooral de mogelijkheid tot classificeren opgeleverd." Ander luik: de analyse van processen "om ze efficiënter, automatischer, zelfoptimaliserend te maken", zegt Whitney Tidmarsch, vice-president marketing. Dat zou de positie van EMC op het vlak van business process management nog moeten versterken... Wat repositories betreft, zal de toekomst in het teken staan van federalisering. "Het is niet nodig - of nuttig - om alle informatie in één enkel repository te gieten. Bestandensystemen, Notes- of Sharepointomgevingen, ecm-oplossingen zoals Documentum bestaan allemaal naast elkaar. Het komt erop aan de inhoud van elk van die repositories op nuttige wijze te exploiteren. Met Documentum zullen we echter een unieke waarde aanbieden op het vlak van de toepassing van bewaar- en veiligheidsregels, conformiteit, beheer van stromen , opzoekingen,... Dat gebeurt via de creatie van verschillende 'lagen'. Er bestaan er al twee: het opzoekwerk en de toepassing van bewaarregels over verschillende repositories." Volgende stap: lifecycle management van inhoud via verschillende repositories. Met welke prioriteit? "In de eerste plaats de file systems en erp", zegt Balaji Yelamanchili. "Daarna Sharepoint en Notes. En ten slotte de ecm-repositories van de concurrentie, zoals Filenet." Brigitte Doucet