Enterprise Resource Planning onder de vorm van Software as a Service (SaaS), is nog verre van volwassen. Tot die harde conclusie komt analist Denise Ganly in een rapport dat ze voor onderzoeksbureau Gartner opstelde. Een geïntegreerde én efficiënte erp-suite kan geen enkele SaaS-verkoper momenteel aanbieden, klinkt het. De meeste erp-suites zijn bijzonder complex, terwijl SaaS-diensten zich traditioneel focussen op één welomschreven zakelijk proces zoals loonbeheer of de automatisatie van het verkoopproces. Anders gezegd: het SaaS-model werkt niet voor erp, aldus Gartner.
...

Enterprise Resource Planning onder de vorm van Software as a Service (SaaS), is nog verre van volwassen. Tot die harde conclusie komt analist Denise Ganly in een rapport dat ze voor onderzoeksbureau Gartner opstelde. Een geïntegreerde én efficiënte erp-suite kan geen enkele SaaS-verkoper momenteel aanbieden, klinkt het. De meeste erp-suites zijn bijzonder complex, terwijl SaaS-diensten zich traditioneel focussen op één welomschreven zakelijk proces zoals loonbeheer of de automatisatie van het verkoopproces. Anders gezegd: het SaaS-model werkt niet voor erp, aldus Gartner. Denise Ganly verwacht ook niet dat er in de komende vijf jaar een SaaS erp-suite zal opduiken die als een volwassen, betrouwbare optie voor grote bedrijven kan doorgaan. Ganly waarschuwt cio's trouwens voor de hype die rond SaaS erp lijkt te hangen. "Cio's moeten zich niet laten misleiden door de indrukwekkend ogende groeicijfers van SaaS erp", zegt Ganly. Een groot deel van de voorspelde groei zal volgens haar voortkomen uit de adoptie van SaaS-oplossingen voor financieel management en personeelsbeheer - wat slechts een klein deel is van de totale markt. Verder wijst Gartner erop dat heel wat bedrijven er onterecht vanuit gaan dat 'ERP as a Service' hen een onmiddellijke mirakeloplossing kan bieden waarbij ze flink wat personeel kunnen inzetten voor andere - meer strategische taken. Fout gedacht. "Het is niet een kwestie van zomaar de knop indrukken. Ook al draai je erp als een service, dan nog moet je de business opnieuw inrichten, de processen opnieuw definiëren en de punten bepalen waar de integratie moet gebeuren", zegt Ganly. Maar Gartner waarschuwt ook voor het totale kostenplaatje. Bij SaaS erp zouden de kosten zodanig hoog kunnen oplopen, dat elke vergelijking met een traditioneel erp-pakket nagenoeg onmogelijk wordt. Bovendien zouden heel wat SaaS-leveranciers "onrealistische verwachtingen hebben van de operationele kosten." De instapkosten voor een SaaS-oplossing liggen in veel gevallen weliswaar veel lager dan bij een traditioneel erp-pakket, maar het risico is reëel dat je met veel onverwachte, verborgen kosten te maken krijgt, zoals de testfase, de verdere ontwikkeling, de opslag en de uiteindelijke integratie. Ook het voortdurende onderhoud en het voortdurend upgraden van het systeem - wat eigen is aan de architectuur - weegt mogelijk zwaar door in het uiteindelijke kostenplaatje. En dan is er natuurlijk nog de veiligheidskwestie die zeker niet onbelangrijk is wanneer het over financiële data en gevoelige bedrijfsinformatie gaat. Gartner raadt elke onderneming die overweegt om een SaaS erp-oplossing in te voeren, aan om van zijn leverancier het staalharde bewijs te krijgen dat veiligheid en privacy niet in het gedrang komen. Maar wat de marktonderzoeker bij monde van Denise Ganly de grote bedrijven eigenlijk aanraadt, is om SaaS erp voorlopig niet als een levensvatbare oplossing te beschouwen. En Gartner staaft dat met de verwachting dat SaaS slechts 16,7 procent van de totale erp-markt zal uitmaken in 2011. Kristof Van der Stadt