De Europese Commissie is vast van plan om ervoor te zorgen dat Europa in het volgende decennium de absolute leider inzake onderzoek en innovatie binnen ict wordt. "Ict is de hoofdmotor van innovatie en ontwikkeling in de mondiale economie, de reden waarom Europa investeringen in ict-onderzoek en -ontwikkeling en de knapste koppen en beste ideeën moet aantrekken", zegt Viviane Reding, de EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "Deze raadpleging ...

De Europese Commissie is vast van plan om ervoor te zorgen dat Europa in het volgende decennium de absolute leider inzake onderzoek en innovatie binnen ict wordt. "Ict is de hoofdmotor van innovatie en ontwikkeling in de mondiale economie, de reden waarom Europa investeringen in ict-onderzoek en -ontwikkeling en de knapste koppen en beste ideeën moet aantrekken", zegt Viviane Reding, de EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "Deze raadpleging is de eerste stap in de richting van een geïntegreerde strategie voor onderzoek en innovatie in de ict-sector die ik begin volgend op tafel zal leggen", klinkt het nog uit een persmededeling die haar kabinet onlangs verspreidde. De publieke raadpleging is een gevolg van een deskundigenverslag dat werd opgesteld onder leiding van de voormalige Finse premier Esko Aho. Daarin wordt gewezen op een aantal essentiële tekortkomingen van ict-onderzoek en -innovatie in Europa. Met name het niveau en de intensiteit van de Europese investeringen in onderzoek en innovatie zijn volgens de experten ondermaats. Wereldwijd is in de ontwikkelde economieën de ict-sector goed voor 33 procent van onderzoek en innovatie. In Europa bedraagt het aandeel van de ict-sector in R&D maar 25 procent. Vooral de sterke fragmentatie van de sector zou de reden zijn. De EU vertegenwoordigt daarbij 32 procent van de mondiale ict-markt, maar langs de andere kant hebben de Europese ondernemingen wel maar 22 procent van de mondiale markt in handen. De Europese Commissie schuift in de raadpleging drie hoofdvragen naar voor. Wat zijn de sleutelprioriteiten voor Europa inzake onderzoek en innovatie binnen de ict-revolutie? Hoe en op welke gebieden moet Europa leiderschap nastreven? En wat is de rol van het overheidsbeleid wanneer men van Europa een koploper wil maken op het gebied van ict-innovatie? Het uiteindelijke doel van de raadpleging is om de Europese ict-industrie - inclusief de vele kmo's - vooraan te brengen in de race naar een mondiale concurrentiepositie. De resultaten zullen gebruikt worden om de uiteindelijke strategie vast te leggen die in april volgend jaar gecommuniceerd moet worden. De publieke raadpleging die nog tot 7 november loopt, is te vinden op: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICTRDI z Kristof Van der Stadt