Eind mei 2008 lanceerde toenmalig premier Yves Leterme de vernieuwde federale portaalsite belgium.be. Acht weken later zou de zoekmachine search.belgium.be volgen. Die acht weken liepen uit tot dertien maanden. Eind juni van dit jaar gaat de zoekmachine eindelijk live voor de belangrijkste federale websites. Op termijn moet de machine de informatie van alle federale websites doorzoeken: zowat tweeduizend in totaal.
...

Eind mei 2008 lanceerde toenmalig premier Yves Leterme de vernieuwde federale portaalsite belgium.be. Acht weken later zou de zoekmachine search.belgium.be volgen. Die acht weken liepen uit tot dertien maanden. Eind juni van dit jaar gaat de zoekmachine eindelijk live voor de belangrijkste federale websites. Op termijn moet de machine de informatie van alle federale websites doorzoeken: zowat tweeduizend in totaal. "De zoekmachine kent drie toepassingen", zegt Bart Van Herreweghe, internetcommunicatie-expert bij het Directoraat Generaal Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. "Er komt in de eerste plaats een search box op belgium.be, om zo de informatie van het portaal te doorzoeken. Daarnaast is het mogelijk een search box te integreren op andere federale websites en voorts zal de zoekmachine via search.belgium.be ook als aparte website te raadplegen zijn." De zoekmachine is beschikbaar in vier talen en laat verfijnd zoeken toe. De gebruiker kan zelf aangeven welke federale sites of welk thema hij wil doorzoeken. "Er bestond een duidelijke behoefte aan een zoekmachine die alleen gepredefinieerde domeinen doorzoekt, en dus veel gerichter werkt dan bijvoorbeeld Google." Het team van belgium.be bouwde de zoekmachine op basis van Lucene, een open source text search engine library die is geschreven in Java. Concreet gaat het om een crawler en een indexing service die op zoek gaan naar informatie op gepredefinieerde websites, die op hun beurt in domeinen zijn gegroepeerd. De administrator kan daarbij zelf bepalen op welke manier de zoekmachine de gevonden resultaten aanbiedt, onder meer gefilterd volgens taal of documenttype, door ook resultaten te geven voor synoniemen van de oorspronkelijke zoekterm, en zo meer. In de eerste plaats komt het er nu op aan de databank die aan de zoekmachine is gekoppeld verder te stofferen. Daar komt een pak manueel werk bij kijken, zo blijkt. "Voor elk document dat op de federale websites beschikbaar is, voegen we de passende zoektermen aan de databank toe", aldus Bart Van Herreweghe. "Dat is een gigantisch werk, dat we stap voor stap uitvoeren. Naarmate er meer documenten zijn geïndexeerd, neemt de kwaliteit van de zoekresultaten van de zoekmachine uiteraard toe. Dat zal de gebruiker toelaten om heel accuraat informatie te kunnen vinden op de federale websites." Dries Van Damme