Als de politici willen dat we tot 65 jaar of langer willen werken, zal de attitude ten aanzien van oudere werknemers totaal moeten veranderen op de arbeidsmarkt. Geef mensen een kans. [Peter Adriaenssens]
...

Als de politici willen dat we tot 65 jaar of langer willen werken, zal de attitude ten aanzien van oudere werknemers totaal moeten veranderen op de arbeidsmarkt. Geef mensen een kans. [Peter Adriaenssens]Ik ben 53 jaar en wil niets liever dan terug in de ict-wereld aan de slag te gaan. Ik heb hierin 26 jaar ervaring als programmeur, informatieanalyst, projectleider en consultant in grote in Vlaanderen gevestigde bedrijven zoals Ahlers, Hessenatie(nu PSA), DHL en Cap Gemini. Ik heb vele informatiesystemen met succes ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd. Wegens omstandigheden (echtscheiding, ziekte, overlijden zoon) ben ik zinds 2003 werkzoekend. Mijn basisvaardigheden en ervaring zijn echter niet verloren gegaan. Als men mij de kans geeft me de nieuwe technologiën of methodologiën (o.a. op gebied van probleemanalyse en projectleiding) eigen te maken kan ik met veel enthousiasme terug aan de slag. 50-plussers moeten terug aan de slag... Prima, heel graag zelfs, maar geef ons dan de kans om ons eerst even aan te passen en dan met onze ervaring op een gepaste wijze mee te bouwen aan onze economie. [Luc Kennes]Die attitude t.o.v. oudere werknemers zal niet 'zomaar' veranderen. Zelfs niet als we er op een of andere manier in slagen oudere werknemers goedkoper te maken. Want daar zit het probleem niet (alleen). Het is een van de terreinen waar de overheid sturend kan en moet optreden. Bv. door manifeste leeftijdsdiscriminatie in tal van advertenties aan banden te leggen. Als het voor M/V kan moet het ook kunnen voor jong/oud. Alleen een geïntegreerd beleid waarin men rekening houdt met alle factoren en variabelen kan op lange termijn soelaas brengen. Magic pill-oplossingen bestaan hiervoor niet. [Jozefs]Ik blijf toch ervaren dat dit tekort schromelijk wordt overschat. Ik ken verschillende goede it'ers, die zeer moeilijk aan de bak komen. Vooral in de zeer jonge categorie en in de 50+ categorie. Aan de andere kant zie ik bedrijven die al jarenlang de ene 'wonder boy' na de andere aanwerven, gigantische lonen betalen om die dan weer te zien vertrekken binnen de 1 à 2 jaar. Men focust ook veel te vaak op parate kennis, terwijl dit meestal van ondergeschikt belang is. Een goede it'er die bijvoorbeeld nog nooit met Citrix heeft gewerkt, heeft geen probleem om in enkele weken een goede basiskennis te verwerven, en in enkele maanden zelfs expert te worden. Je moet mensen de kans geven om te groeien. Mensen die die kans krijgen, zullen trouwens ook veel loyaler zijn. Daarbij blijft het enorm moeilijk om het juiste aantal vacatures te schatten, aangezien vele (de meeste?) vacatures meerdere keren open staan via verschillende tussenpersonen. Hier bovenop zijn er ook nog een aantal 'publicitaire' vacatures. [Polleke]