Stockholm koos veertien jaar geleden voor de uitbouw van een volledig glasvezelnetwerk. Het project werd toevertrouwd aan het in 1994 opgerichte AB Stokab. Stokab is eigendom van de bedrijvengroep Stockholms Stadshus AB, die op zijn beurt aan de stad toebehoort. Met het toekennen van het project aan het 'overheidsbedrijf' wilde het stadsbestuur ook de wildgroei van graafwerken voorkomen, die zou ontstaan wanneer een rist verschillende maatschappijen elk hun eigen kabels in de grond zouden gaan stoppen. Stokab biedt zelf geen diensten aan: het zorgt alleen voor een neutrale en open FTTH-infrastructuur, die tegen betaling ter beschikking gesteld wordt van de verschillende aanbieders van diensten. Op die manier...

Stockholm koos veertien jaar geleden voor de uitbouw van een volledig glasvezelnetwerk. Het project werd toevertrouwd aan het in 1994 opgerichte AB Stokab. Stokab is eigendom van de bedrijvengroep Stockholms Stadshus AB, die op zijn beurt aan de stad toebehoort. Met het toekennen van het project aan het 'overheidsbedrijf' wilde het stadsbestuur ook de wildgroei van graafwerken voorkomen, die zou ontstaan wanneer een rist verschillende maatschappijen elk hun eigen kabels in de grond zouden gaan stoppen. Stokab biedt zelf geen diensten aan: het zorgt alleen voor een neutrale en open FTTH-infrastructuur, die tegen betaling ter beschikking gesteld wordt van de verschillende aanbieders van diensten. Op die manier wil het Stockholmse stadsbestuur de concurrentie bevorderen en de vrije keuze voor de consument garanderen. Wat op zijn beurt de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod van diensten moet bevorderen. Het aanvankelijke opzet van Stokab, het leggen van 1 miljoen km fiber in 4500 km kabel, is ondertussen al lang voorbijgestreefd. In zijn huidige stadium telt het project in Stockholm en de regio er rond al 1.200.000 km glasvezel, gevat in 5600 km kabel. De opdracht van Stokab beperkt zich overigens niet tot het aansluiten van de particuliere woning (zowel de individuele woning als de appartementsgebouwen) aan het stadsnetwerk. Bij de basisopdracht, de uitbouw van een it-infrastructuur voor de regio Stockholm en het leasen van optische vezel- verbindingen, hoort ook de realisatie van interne communicatienetwerken. Zowel voor zuiver administratieve doeleinden als voor het invullen van openbare noden in de sfeer van opvoeding, cultuur, recreatie en kindzorg. Ook een tweede doelstelling die bij de oprichting van Stokab werd geformuleerd is inmiddels grotendeels gerealiseerd: het verbinden van de verschillende stadsnetwerken in de wijdere omgeving van de hoofdstad. Dat impliceert o.m. de netwerken van Uppsala (70 km van Stockholm) in het noorden tot Askö (150 km) in het zuiden en Eskilstuna (113 km) in het westen, en - via een onderzeese kabel - met het eiland Gotland (233 km). De interconnecties tussen deze verschillende plaatselijke glasvezelwerken worden gecoördineerd door de voor dit doel opgerichte Swedish Urban Network Association (SSNF) waarbij lokale netwerkbedrijven zijn aangesloten. Het Stockholmse stadsbedrijf werkt voor de realisatie van het project nauw samen met Nexans. Dat is niet verwonderlijk, omdat de kabelproducent in Grimsås, op 400 km van de hoofdstad, een fabriek heeft waar optische kabel gemaakt wordt. Dat is in vrijwel alle gevallen ribbon slotted core- kabel, ipv de traditionele loose tube- kabel met ronde, cq. holle buisjes. In slottedcore kabel worden ribbons of linten die 4 of 8 individuele fibers bevatten, ingebracht in helicoïdaal verlopende groeven in het dragende hart van de kabel. Een lintje van 8 fibers is ongeveer 2 mm breed en in één 'slot' van de kabelkern passen gemakkelijk vier lintjes. Een kabel met een buitendiameter van 8 mm en een kabelkern met 6 'slots' of groeven, kan dus probleemloos 6 x 8 x 8=384 individuele optische draden bevatten. Het gebruik van de lintjes met 4 of 8 fibers erin betekent ook een aanzienlijke tijdwinst - en dus een lagere kost - bij het splitten. Bij een LT- kabel vraagt het splitsen en verbinden van 384 optische draden ongeveer 48 uren. Bij een lintkabel met 4 draden per lint is dat slechts 16 uren en bij 8 draden per lint worden de 384 vezels verbonden in slecht 8 uur tijd. Met andere woorden het uitrollen van het optische netwerk verloopt een stuk sneller en de investeringen die voor het project gedaan worden, gaan sneller renderen. Guido Meuleman