FinArch - voluit Financial Architects - is het bedrijf van Dirk De Beule en Chris Puype. Beiden werkten voorheen bij de leverancier van financiële rapporteringsoftware FICS, het toenmalige bedrijf van Clear2Pay ceo Michel Akkermans. Daarvoor had Dirk De Beule al tien jaar ervaring opgedaan bij Citibank. "We zagen bij de banken een behoefte aan een grotere, geïntegreerde rapporteringsoplossing", stelt Dirk De Beule. "We wisten heel concreet hoe de volgende generatie financiële managementsystemen er uit zou moeten zien. Dat was meteen ook de doelstelling van FinArch: een architectuur uitbouwen voor de financiële sector die alle interne en externe rapporteringsbehoeften afdekt." Al snel vond het bedrijf in ABN-Amro een eerste klant, en kon het effectief starten met de ontwikkeling van de eerste versie van Financial Studio. FinArch omschrijft het product als finance resource planning: erp voor de financiële sector.
...

FinArch - voluit Financial Architects - is het bedrijf van Dirk De Beule en Chris Puype. Beiden werkten voorheen bij de leverancier van financiële rapporteringsoftware FICS, het toenmalige bedrijf van Clear2Pay ceo Michel Akkermans. Daarvoor had Dirk De Beule al tien jaar ervaring opgedaan bij Citibank. "We zagen bij de banken een behoefte aan een grotere, geïntegreerde rapporteringsoplossing", stelt Dirk De Beule. "We wisten heel concreet hoe de volgende generatie financiële managementsystemen er uit zou moeten zien. Dat was meteen ook de doelstelling van FinArch: een architectuur uitbouwen voor de financiële sector die alle interne en externe rapporteringsbehoeften afdekt." Al snel vond het bedrijf in ABN-Amro een eerste klant, en kon het effectief starten met de ontwikkeling van de eerste versie van Financial Studio. FinArch omschrijft het product als finance resource planning: erp voor de financiële sector. "Daarna volgden klanten als Artesia en Euroclear, wat ons voldoende basis bood om onze organisatie internationaal uit te bouwen", zegt Dirk De Beule. Vandaag heeft FinArch naast het hoofdkwartier in Merelbeke verkoopkantoren in Luxemburg, Madrid, Londen, New York en Sin-gapore. "Negentig procent van onze omzet realiseren we in het buitenland. We hebben klanten in zowat alle West-Europese landen, maar ook in Australië, de Filippijnen, de VS, Canada en het Midden-Oosten." FinArch richt zich daarbij op de zogenaamde tier 2- en tier 3-banken. In België zijn Bank Degroof en Van Lanschot Bankiers goede voorbeelden. "Onze klanten moet aan dezelfde voorschriften voldoen als de grootbanken, alleen beschikken ze over minder mensen en middelen om dat te doen. Daar verkiezen die banken een geïntegreerde oplossing boven een geheel van point solutions." Met Financial Studio heeft Fin-Arch een product ontwikkeld dat uit verschillende grote luiken bestaat. In de eerste plaats staat het product in voor de boekhouding van de financiële instelling, conform de regels die beschreven staan in de IFRS (International Financial Reporting Standards). Verder biedt Financial Studio rapporteringsfunctionaliteit over capital management volgens de voorschriften van Basel II en over compliance. Tot slot gaat het ook om een managementinformatiesysteem dat de bank onder meer toelaat de rendabiliteit per klant of product te berekenen, kosten toe te wijzen aan specifieke activiteiten, enzovoort. Voor al die functies bestaan in de markt aparte oplossingen, maar blijkbaar kwam FinArch als eerste op het idee om het geheel te bundelen. "Wanneer er iets verandert aan de voorschriften van IFRS of Basel II, dan moet de bank zijn rapportering aanpassen. Binnen een geïntegreerd systeem volstaat één aanpassing, omdat alle cijfers aan elkaar zijn gelinkt. Bij de traditionele silobenadering - een specifieke rapporteringstool per domein - is dat niet zo." Sinds zijn ontstaan kende FinArch een spectaculaire groei. Vorig jaar bedroeg het groeicijfer vijftig procent. Het bedrijf won toen de prijs van de Vlaamse Regering voor 'de meest beloftevolle onderneming'. Dit jaar was FinArch genomineerd voor de prijs 'De Leeuw van de Export' van Flanders Investment & Trade. "We verwachten dit jaar een omzet van 25 miljoen euro", zegt Dirk De Beule. "Daarmee bereiken we de magische kaap van een miljard frank." De helft van dat cijfer komt uit de verkoop van licenties en onderhoud. Implementatieprojecten zorgen voor de rest van de omzet. Opvallend is dat Fin-Arch de ontwikkeling van Financial Studio volledig in Merelbeke uitvoert - en niet in één of ander ver buitenland. Het gaat om ongeveer vijfenzeventig ontwikkelaars. "We houden de expertise in eigen huis", stelt Dirk De Beule. Voor Financial Studio gebruikt FinArch alleen Microsoft-technologie. Het gaat onder meer om .NET, Reporting Services en SQL Server. "De keuze voor Microsoft hebben we bij de start van ons bedrijf gemaakt. Het leek ons een beter idee om ons te specialiseren in één platform, in plaats van onze aandacht te moeten spreiden over verschillende omgevingen." De grote uitdaging van FinArch bestaat er vandaag in voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken die de aanhoudende groei kunnen ondersteunen. "We zoeken mensen die ervaring hebben - of toch minstens voeling - met de financiële sector, maar ook met it en met consulting. Voor de rekrutering van nieuwe medewerkers moeten we dus rechtstreeks concurreren met de banken en met de grote consultancykantoren." Door de crisis bij de banken maakt FinArch op dat vlak vandaag wellicht iets meer kans. En dat is niet de enige opportuniteit die FinArch in de financiële crisis ziet. "Er zal ongetwijfeld meer regelgeving komen, er komen ook meer verplichtingen rond risicobeheer - en dus rond rapportering. Vandaag bestaat er wellicht wat investeringsvrees, maar op langere termijn zal ons marktsegment zeker nog groeien." Dries Van Damme