Het moderniseringsproject Coperfin van de FOD Financiën, dat in 2001 werd opgestart, blijft op koers en handhaaft het investeringsniveau "dankzij de tastbare resultaten die werden geboekt", prijst Louis Collet, directeur ICT, zich gelukkig. Zo zal in 2010 voor 78 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe projecten, terwijl het totaalbudget voor ict-investeringen 112 miljoen euro bedraagt. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar.
...

Het moderniseringsproject Coperfin van de FOD Financiën, dat in 2001 werd opgestart, blijft op koers en handhaaft het investeringsniveau "dankzij de tastbare resultaten die werden geboekt", prijst Louis Collet, directeur ICT, zich gelukkig. Zo zal in 2010 voor 78 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe projecten, terwijl het totaalbudget voor ict-investeringen 112 miljoen euro bedraagt. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Precies in 2009 werden verschillende grote projecten voortgezet - voornamelijk op het vlak van de toepassingen - terwijl andere projecten geïmplementeerd werden. Zo werd de opslaginfrastructuur vernieuwd. Vanaf 2008 werd Fujitsu Technology Solutions gekozen voor het processinggedeelte, terwijl EMC via Belgacom boven Bull/IBM werd verkozen voor de vernieuwing van de opslag. Virtualisatie was daarbij géén specifieke eis. De migratie van het mailsysteem naar Lotus Notes voor 30.000 gebruikers is nu klaar, zonder grote technische problemen, net zoals de interface met FileNet. De mails worden voortaan een jaar lang online bewaard en een jaar lang gearchiveerd, waarbij de gebruikers kunnen kiezen voor een map Forever voor de mails die ze voor onbeperkte tijd willen bewaren. De oplossing FedIAM (Identity & Access Management op federaal niveau) voor de professionals die met Financiën samenwerken (accountants, notarissen, deurwaarders, landmeters, enzovoort), zal met Sun en Fedict geïmplementeerd worden, en vier niveaus bestrijken: authentificatie, controle van de kwaliteit van het beroep, controle van de titel (dankzij een gegevensbank van mandaten) en de eigenlijke toegang tot de toepassing. De contracten werden toegewezen (aan Sun voor de uitbreiding IAM en Genesis Consult/Oniryx). De implementatie zou volgend jaar van start gaan. Verder werd een nieuwe schijf van ongeveer 6.000 pc's in de wacht gesleept door HP via Econocom. In 2009 werd een raamcontract voor drie jaar afgesloten voor rapid development met RealDolmen, Genesis Consult en Centran. Voor de toepassingen werden de ontwikkelingen voortgezet. Rest nog het contract van de patrimoniumdocumentatie (Kadaster, Registratie en Hypotheken) dat in het 2e semester zal worden toegekend. Wat het lastenboek van de toepassingen betreft verandert de FOD Financiën geleidelijk aan van strategie, waarbij outsourcing plaats maakt voor co-sourcing. "De dienstverlener moet personeel van Financiën integreren om een snellere en efficiëntere kennisoverdracht te verzekeren en ook om sneller de controle over te nemen over de toepassingen", rechtvaardigt Louis Collet. In de praktijk zal Financiën meer gaan samenwerken met kleinere dienstverleners, in plaats van met grote integratoren die vaak voor off-shoring opteren. "Het gaat om kleinere, maar flexibelere actoren, met een lokaal beslissingscentrum. Des te meer omdat wij per opdracht onderhandelen hoeveel personen gedetacheerd worden, met name projectleiders en ontwikkelaars." Maar 2010 zal vooral gemarkeerd worden door een zeer grootschalig printcontract. Zoals we op 1 februari hebben vermeld op onze website zal tegen mei/juni een openbare aanbesteding gepubliceerd worden. In vergelijking met het Dorothée-contract is de draagwijdte van het contract op twee punten anders. Enerzijds is het de bedoeling, rekening houdend met de groeiende convergentie tussen offset en digitaal drukken, om beide technologieën te integreren. Anderzijds zal de printinfrastructuur ook toegankelijk zijn voor andere federale overheidsdiensten. Vandaar ook de projectnaam "Fedopress". In de praktijk zouden andere FOD's stukje bij beetje hun intern printwerk kunnen overlaten aan Fedopress. Dat zou op termijn zelfs een autonome structuur kunnen vormen. Het gaat om een contract in de ordegrootte van 18 miljoen euro. Het contract zou tegen het einde van het jaar toegewezen moeten worden, de implementatie is voorzien voor 2011 en de opstart in 2012. De it van Financiën zal geleidelijk aan de multifunctionals die geïntegreerd zijn in de printinfrastructuur, op zich nemen. De ontwikkeling van de ip-telefonie zou tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn, terwijl een contract zal worden uitgewerkt voor de mobiele telefonie. Doelstelling is om per ambtenaar een profiel te definiëren, met een type gsm en een specifiek abonnementtype, met vaste forfaits. Op die manier kunnen problemen op het vlak van belasting van gsm's van de ambtenaren worden vermeden. Tax-on-Web mikt dit jaar op 3 miljoen aangiften online, tegenover 2,5 miljoen in 2009, wat al een record was. "Op 3 à 4 jaar tijd hebben we 6 maanden tijd gewonnen op de verwerking van de belastingsaangiften." Dit jaar wordt de termijn voor indiening vastgelegd op 15 juli voor de aangiften via internet (tegenover 30 juni voor de aangiften op papier) voor de particulieren en eind oktober voor de gevolmachtigden. Zo moet de druk op de systemen gespreid worden. Nog een nieuwigheid: dankzij een soort "alternatieve route" kan worden nagegaan of het systeem overbelast dreigt te geraken. "Want het is onmogelijk om het systeem af te stemmen in functie van pieken. Alleen nog maar in de maand juni 2009 werden op een voormiddag niet minder dan 900.000 aangiften online ingevuld door onze ambtenaren". Tot slot worden de internetgebruikers als eersten terugbetaald, wat op zich al een stimulans kan zijn. Marc Husquinet