Volgens het analistenbureau zorgt bimodal it voor een tweeklassensysteem, dat op zijn beurt zorgt voor meer complexiteit. "Het heeft geen zin om twee groepen te laten strijden voor geld, middelen, skills en de aandacht van het bedrijf", klinkt het in het rapport 'The false promise of bimodal it'.
...

Volgens het analistenbureau zorgt bimodal it voor een tweeklassensysteem, dat op zijn beurt zorgt voor meer complexiteit. "Het heeft geen zin om twee groepen te laten strijden voor geld, middelen, skills en de aandacht van het bedrijf", klinkt het in het rapport 'The false promise of bimodal it'. Bovendien zou dat model vooral focussen op technologie en niet op de klant, en schept het de illusie dat backend systemen traag of niet moeten veranderen én beperkt het de digitale transformatie tot it terwijl ook e-commerce, de klantervaring en andere aspecten moeten verbeteren. Dat Forrester zich afzet tegen bimodal it is echter niet zo'n verrassing. De trend is immers afkomstig van concurrent Gartner. Forrester heeft het in plaats daarvan liever over een strategie voor business technology of bt : de technologie, systemen en processen om klanten te winnen, bedienen en behouden. Daarbij legt het de nadruk op de klant, continuous delivery, inzichten in data sources, cross-functionele teams die als één organisme werken en 'ongoing agility'. Een van de aspecten daarvan is dat een bedrijf er onder meer moet voor zorgen dat ook kerncomponenten van it moeten evolueren en veranderen. Al moeten we tegelijk enkele kanttekeningen plaatsen bij het rapport van Forrester. Zo lijkt het ons eerder te gaan om een andere interpretatie dan om een fundamenteel verschil tussen de twee. Zo is het opzet van bimodal it niet om je it-afdeling op te splitsen en te laten concurreren, maar wel om naast je bestaande afdeling ruimte en budget te creëren om te experimenteren met technologie. We gaan er daarbij van uit dat die experimenten sowieso als doel hebben om klanten te winnen of om het bedrijf efficiënter te maken. Gartner-analist Dave Aron omschreef die snelle teams als ninja's die in de marge van de grote it-activiteiten kunnen sleutelen, vernieuwen en zelfs nadenken over nieuwe business modellen. Eens dat de innovaties daar volwassen genoeg zijn, kunnen ze door de it-afdeling worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de bedrijfsstructuur, cultuur en budgetten zal er in bepaalde bedrijven sowieso een lans te breken zijn voor ofwel bimodal it of business technology. Zo pleit Forrester voor een hollistische aanpak met een unified business technology-strategie die agile genoeg is om op snelle veranderingen in te spelen, zelfs in de core componenten. Je kan daar op zich niet tegen zijn. Maar de vraag is of je moet (of kan) sleutelen aan bedrijfskritische onderdelen terwijl je onderneming steunt op die delen en dus met bijkomende risico's. Of dat je dan een extra team 'ninja's' selecteert om in een apart team, op veilige afstand van de kritieke processen, te werken aan nieuwe innovaties. Pieterjan Van Leemputten"Afhankelijk van de structuur, cultuur en budgetten zal er in bepaalde bedrijven een lans te breken zijn voor ofwel bimodal it of business technology"