Fujitsu Services heeft in het Groothertogdom Luxemburg zopas het label "SWIFTReady Services Provider" verworven. Het accreditatieproces van het Belgische filiaal werd korte tijd geleden opgestart en kan nog een jaar in beslag nemen. De Luxemburgse specialisten zijn zo lang gemachtigd om op te treden voor Belgische klanten. Het Belgische filiaal denkt er alvast aan tegen volgend jaar 'minstens' twee geaccrediteerde ingenieurs aan te werven. Behalve technici wil men in België ook vakspecifieke profielen binnenhalen die in staat zijn zowel de processen om te werken (aanpassing van de gegevensstromen, configuratie) als de structuur van de Swift-boodschappen te doorgronden. "Dergelijke profielen zijn moeilijk te vinden", weet Michel Bovesse, Operations director van Fujitsu Services Luxembourg. "In het Groothertogdom beschikken we wel al over dergelijke consultants. Ze waren voorheen actief ...

Fujitsu Services heeft in het Groothertogdom Luxemburg zopas het label "SWIFTReady Services Provider" verworven. Het accreditatieproces van het Belgische filiaal werd korte tijd geleden opgestart en kan nog een jaar in beslag nemen. De Luxemburgse specialisten zijn zo lang gemachtigd om op te treden voor Belgische klanten. Het Belgische filiaal denkt er alvast aan tegen volgend jaar 'minstens' twee geaccrediteerde ingenieurs aan te werven. Behalve technici wil men in België ook vakspecifieke profielen binnenhalen die in staat zijn zowel de processen om te werken (aanpassing van de gegevensstromen, configuratie) als de structuur van de Swift-boodschappen te doorgronden. "Dergelijke profielen zijn moeilijk te vinden", weet Michel Bovesse, Operations director van Fujitsu Services Luxembourg. "In het Groothertogdom beschikken we wel al over dergelijke consultants. Ze waren voorheen actief op de beurs of in een beleggingsfonds. Hier blijven we voorlopig verder zoeken." Dankzij de SwiftReady-certificatie kan Fujitu Services nu installatie-, onderhouds-, migratie-, integratie-, audit- en updatediensten voor de Swift-software en -connectiviteitsoplossingen aanbieden. Het bedrijf werpt zich op als integrator via het JCaps-integratieplatform (Java Composite Application Platform Suite) van Sun (het vroegere eGate van SeeBeyond), dat message mapping en het beheer van de gegevensstromen mogelijk maakt om het Swift-netwerk en de backoffice van de klanten onderling met elkaar te laten communiceren. Hierdoor hoeven die klanten geen specifieke interfaces meer te ontwikkelen om de boodschappen afkomstig van hun back-officeoplossingen te stroomlijnen. Een ander voordeel van de JCaps-middleware is dat Sun zorgt voor de automatische update van de syntaxistabellen van de Swift-boodschappen (een ordening die van jaar tot jaar verandert) en zo systematisch aangepaste interfaces aanlevert. Swift van zijn kant heeft het toepassingsgebied de voorbije jaren verbreed en beperkt de toegang niet langer tot de bancaire wereld. Daardoor komen nu ook beleggingsfondsen, verzekeringen (in 'Leven') en bedrijfsfinanciën in aanmerking voor deze diensten. De aanzet daartoe was de wijziging van het message format. Er werd beslist over te stappen van leverancierspecifieke naar meer open technologieën als xml. "Tot voor kort behoorden verzekeringsmaatschappijen en kleinere beleggingsfondsen niet tot de doelgroep van Swift. Hun transactievolume was te klein en ze konden zich de zware Swift-infrastructuur niet veroorloven. Die infrastructuur is nu, en met name door die formatwijziging, een stuk toegankelijker geworden", benadrukt Michel Bovesse. De JCaps-tarieven, gebaseerd op het aantal voltijdse medewerkers van de klant, moeten tevens de kosten van de implementatie kunnen drukken. "De klant betaalt een jaarlijkse vergoeding voor een onbeperkt gebruiksrecht, ongeacht het aantal gebruikers. Het is een interessant model voor middelgrote bedrijven zoals de Luxemburgse fondsen die vaak 100 tot 200 mensen tewerkstellen", stelt Sébastien Stormacq, senior software architect van Sun Software Luxembourg. In eerste instantie mikt Fujitsu Services (BeLux) op verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Die laatste categorie wordt erg ruim geïnterpreteerd en omvat alle spelers die betrokken worden bij het verwerkingsproces van die fondsen (promotors, verdelers, depositobanken, ...). Die keten is nog verre van geautomatiseerd. Er valt zeker nog een leemte op te vullen. De producten worden bovendien steeds complexer. En daarbovenop zal de toekomstige harmonisering en regulering op Europees niveau een gelijkschakeling met de nieuwe ISO 20022 vereisen. De nieuwe settlementregels zullen een impact hebben op de informatie die de Swift-boodschappen bevatten. Fujitsu Services zal geen sleutel-op-de-deur-oplossingen aanbieden, "dat is onmogelijk aangezien elke omgeving specifiek is", maar veel-eer een infrastructuur die aan de behoeften van elke klant aangepast kan worden. De diensten van Fujitsu Services kunnen, al naargelang de behoeften en beperkingen van de klant, raken aan technische en/of vakgebonden aspecten, van de implementatie van het JCaps-platform, over de analyse van de gegevensstromen, de beschrijving van de processen, de definitie van de boodschappen, de voorbereiding van de integratie met de backoffice, de eventuele aanpassing van de routingregels, de infrastructuur en de uitzonderingsregels, tot de aanpassing van de bedrijfsprocessen.Brigitte Doucet