Van de 36 ingediende projecten kwamen immers een negentiental uit Vlaanderen (lokaal en gewest), een elftal uit de federale overheid en amper een vijftal uit Wallonië. Op zijn zachtst een bevreemdend verschil in het aantal deelnemende projecten, dat helemaal niet kan worden verklaard door de vermeende kans op 'winnen', zoals elk jaar toch weer blijkt. Bij deze dus eens te meer een oproep aan alle overheidsinstellingen in alle delen van het land om hun beste verwezenlijkingen in te zenden voor de editie 2017.
...