Als zelfs grote bedrijven een forse kluif hebben aan de implementatie van de Europese privacywetgeving (GDPR) tegen mei 2018, hoeveel moeilijker hebben de kmo's het dan niet om die klus te klaren? Vaak ontbreekt het hen immers aan de nodige interne ict- en andere expertise, terwijl ze niet licht zullen aankloppen bij een externe adviseur die ze niet kennen.
...