Een haven vormt per definitie een knooppunt waar diverse logistieke stromen - scheepvaart, wegtransport en spoorvervoer - elkaar ontmoeten. De digitalisering van die logistieke stromen neemt snel toe. Maar om van een echte digitale transformatie te spreken, is uiteraard net iets meer nodig. De digitalisering van een analoog proces is één ding, de transformatie ervan een ander. We hebben het over digitale transformatie wanneer de digitalisering van een proces voor een ingrijpende verandering zorgt, bijvoorbeeld op het vlak van productiviteit of kosten. De haven - en bij uitbreiding de hele logistieke sector - vormt bij uitstek een omgeving die uitblinkt in het nastreven van meer productiviteit tegen lagere kosten. En daar kan digitale technologie uiteraard een handje bij helpen.
...