Wat waren de afgelopen jaren de belangrijkste werven?

YVES DANNEELS: We zijn al een tiental jaar bezig met de reengineering van de systemen en een complete herinformatisering van de bank. Toen we eraan begonnen, vonden we op de markt niet meteen wat we zochten. We hebben daarom de voorkeur gegeven aan interne ontwikkelingen. De back-end draait in de praktijk op Thaler van Callataÿ & Wouters voor de retail, terwijl de front-end gebaseerd is op eigen ontwikkelingen. Voor de financiële toepassingen gebruiken we overigens Arpson, dat een interne toepassing vervangt, en voor de verzekeringen gebruiken we UL3 van Vereycken & Vereycken. Voor de financiële verzekeringsproducten hebben we afspraken met AXA. Voor de kredieten hebben we ook weer zelf een product ontwikkeld.
...

YVES DANNEELS: We zijn al een tiental jaar bezig met de reengineering van de systemen en een complete herinformatisering van de bank. Toen we eraan begonnen, vonden we op de markt niet meteen wat we zochten. We hebben daarom de voorkeur gegeven aan interne ontwikkelingen. De back-end draait in de praktijk op Thaler van Callataÿ & Wouters voor de retail, terwijl de front-end gebaseerd is op eigen ontwikkelingen. Voor de financiële toepassingen gebruiken we overigens Arpson, dat een interne toepassing vervangt, en voor de verzekeringen gebruiken we UL3 van Vereycken & Vereycken. Voor de financiële verzekeringsproducten hebben we afspraken met AXA. Voor de kredieten hebben we ook weer zelf een product ontwikkeld. Het klantenbeheersysteem, met andere woorden de klantendatabase die centraal staat in onze activiteiten, is een eigen ontwikkeling met rechtstreekse links naar andere toepassingen. Complexe interfaces komen bijgevolg niet in aanmerking, er is een doorgedreven integratie vereist. Ons datawarehouse, ook eigen ontwikkeling, is verbonden met de klantendatabase. Dat datawarehouse is vandaag van levensbelang voor onze activiteit. De globale en geconsolideerde boekhouding draait op Oracle Financials. We zoeken momenteel een nieuw pakket ter ondersteuning van IFRS. Dankzij die ontwikkelingen hebben we de 'silo'-aanpak kunnen laten varen. Belangrijk in die nieuwe strategie zijn de implementatie van open systemen en van een coherente en toegankelijke toepassingsarchitectuur. Dat ik hier in de jaren '90 al werkte, aanvankelijk als projectleider, is een pluspunt. Ik heb enorm veel geleerd uit de fouten die ik in het verleden gemaakt heb en ik heb de hele technologische evolutie kunnen volgen. We hebben hier alles zien binnenwaaien: C/S, Java, open systemen. Nu evolueren we vooral richting EJB 3, meer dan naar SOA. We zijn in de praktijk niet groot genoeg om twee technologieën tegelijk op te volgen. Vandaar onze keuze voor Unix, Oracle DB, Java, enz. We mogen dan geen it-pioniers zijn, we volgen de laatste technologische ontwikkelingen toch op de voet. Ik moet nog preciseren dat Keytrade en Europabank over specifieke it-oplossingen beschikken en hun eigen it-strategie uitstippelen. Geval per geval kunnen er wel synergieën gevonden worden, met name op het vlak van Basel II, IFRS, clearing, Banksys, aankopen, enz. Voor de interne it worden zowat 100 interne en externe medewerkers ingezet. YVES DANNEELS: Ik kom uit de rangen van de ontwikkelaars, waardoor ik een fervent voorstander ben van planning, van beslissingen op basis van feiten en transparantie. Via een degelijk bestuur krijg je een duidelijk zicht op de lopende projecten van alle operationele directeurs, los van de it. Wij hebben vier gedelegeerd bestuurders en acht operationele directeurs. De directeurs, onder het voorzitterschap van een gedelegeerd bestuurder, komen regelmatig samen in een prioriteitencomité. Die structuur zorgt voor absolute transparantie en een besluitvorming op basis van feiten, los van de it. Projecten worden aan dit comité voorgelegd samen met de KPI's, de uitgaven, de beschikbaarheden, de implicaties op het vlak van opleidingen, enz. die allemaal in detail worden beschreven. Het is een eerste stap in de richting van alignering. Want meten is weten. Dat we Patrick Lewahert als bestuurder hebben, is een niet geringe troef. Hij heeft een solide it-bagage [burgerlijk ingenieur van opleiding en voormalig it-baas van Artesia, later verantwoordelijk voor de it-infrastructuur bij Dexia voor hij in 2003 bestuurder werd bij het Landbouwkrediet, nvdr]. De it is kortom een dienstenleverancier van de bank die bestellingen ontvangt van het comité dat de prioriteiten bepaalt op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen. Zo weet ik zeker dat ik werk aan de projecten die voor de bank het belangrijkst zijn en niet de dictatuur van "zij die het hardst roepen" hoef te ondergaan. Elk project wordt na voltooiing nog geëvalueerd. De it heeft op dat vlak een stapje voor op de rest van de organisatie. Voorlopig is er echter nog geen facturering aan de gebruiker, zelfs al kennen we onze kosten, want we zijn een dienstenorganisatie. YVES DANNEELS: We zijn momenteel de it-strategie aan het focussen op vier basisthema's. In de eerste plaats willen we een organisatie implementeren die klantgericht en proactief is, met het accent op compliance en mobiliteit. Vervolgens willen we een 'service based' en transparante organisatie worden die de risico's weet te beperken. We willen tevens de weerbaarheid en de bestendigheid van de it vergroten en die tegelijk minder complex maken. En ten slotte willen we de kosten onder controle blijven houden. Steeds met een link naar de it, zowel wat betreft de architectuur, de infrastructuur als de toepassingen. Het plan moet nog verfijnd en vervolgens goedgekeurd worden. We gaan trouwens ook de service delivery versterken, want de it is tegenwoordig een dienst. Een andere prioriteit is de operationele uitmuntendheid. Wat je belooft, moet je ook waarmaken als je geloofwaardig wil blijven. YVES DANNEELS: De consolidatie is al enkele jaren afgerond. We werken nu verder aan de virtualisatie met VMware, blades, Citrix thin clients en zelfs de virtualisatie van de desktop. Het BCP (business continuity plan) werd ontworpen om premanent te werken en is active/active. Het Future Work-space-project, dat onder meer voorziet in unified communications en unified collaboration tools, staat in de steigers. Mobiliteit is nog een van onze prioriteiten. Naar aanleiding van de verhuizing van de departementen willen we een flexible office-systeem invoeren. Dat veronderstelt de optimalisering van de breedband en de standaardisering van de pc's. Al deze projecten worden gelijktijdig uitgevoerd of liggen aan de basis van talrijke functionele projecten die groei voor de bank genereren. Daarnaast zijn er nog meer technische projecten zoals de installatie van JBoss, de upgrade van Aix en Oracle, de vernieuwing van de opslag en de tape robots, enz. YVES DANNEELS: We praten liever over kostenbeheersing dan over kostenbesparingen. Het geld dat we op die manier uitsparen, kunnen we gebruiken om andere projecten te lanceren. Het klopt dat onze kosten in verhouding tot de verruimde activiteiten van de bank zijn gedaald, maar in de praktijk blijven de budgetten lichtjes stijgen. Ik wil toch even benadrukken dat de outsourcing, bv. voor het beheer van het netwerk en de systemen in de agentschappen, voor de PowerBuilder-ontwikkelingen of voor Notes Mail, niet bedoeld is om hoe dan ook de kosten te verminderen. Het biedt ons wel de kans de andere zaken goed uit te voeren. Uitbestedingen staan niet synoniem voor kostenbesparingen. We mogen ons op het vlak van out- en insourcing niet te dogmatisch opstellen. We moeten vooral rekening houden met de business cases. Het blijft echter zo dat de it van nature meer gezien wordt als een kost dan als een winstgenerator. En de vraag naar projecten overstijgt altijd in ruime mate het aanbod. YVES DANNEELS: We zijn voorstanders van open source en we gebruiken JBoss servers, Tomcat, Linux, Open CMS, enz. We vermijden op een dogmatische manier te werk te gaan en we beperken de risico's via het onderhoud en de ondersteuning. YVES DANNEELS: De rol van de cio is de laatste jaren complexer geworden. Tegenwoordig zijn transparantie, deugdelijk bestuur, eerlijkheid en dienstgerichtheid prioritair. Dit voorkomt dat je achteraf nog projecten moet verdedigen, want alles is al op voorhand gepland. Nieuwe technologieën zoals SOA of webservices blijven nog te vaak in de sfeer van de marketing hangen. We moeten ons anderzijds ook niet laten leiden door doctrinair denken. We vertrekken van een probleem en formuleren daar een oplossing voor. De it zal altijd een complex gegeven blijven, maar zal in alle omstandigheden haar geloofwaardigheid behouden. En wat de impact van de it op de innovatie betreft, die kan afhankelijk van het moment groot of klein zijn. Een project is immers nooit exclusief gelinkt aan de it. Er zijn altijd gebruikers bij betrokken. We willen geen pionier zijn, maar it moet altijd een beetje vooruitlopen op bepaalde trends, bv. via samenwerkingstools, flexibele werkposten, telewerk, enz. De it moet vernieuwend zijn, al was het maar om te vermijden dat CIO, 'Career Is Over' wordt. Marc Husquinet