"We zijn bijna halfweg", zegt Louis Collet, ict-directeur van de FOD Financiën. We bevinden ons nu in het zesde jaar van een plan dat in totaal zo'n 15 jaar in beslag zal nemen. Vroeger was de organisatie van de Financiën opgesplitst in autonome vakgebieden: btw, kadaster, belastingen, ... Elke directie beschikte over haar eigen it-teams, budgetten, applicaties, enz. Vandaar de soms grote verschillen tussen de gebruikte systemen en de moeilijkheid om veranderingen door te voeren. De Coperfin-hervormingen hebben het proces omgekeerd, door it als een koepeldienst boven alle afzonderlijke departementen te plaatsen. Andere beslissing van de FOD Financiën: de bezem halen door de bestaande toepassingen, met een volledig nieuwe analyse en het herschrijven van alle applicaties. De eigen systemen van elke dienst (BS/2000 mainframe bij de b...

"We zijn bijna halfweg", zegt Louis Collet, ict-directeur van de FOD Financiën. We bevinden ons nu in het zesde jaar van een plan dat in totaal zo'n 15 jaar in beslag zal nemen. Vroeger was de organisatie van de Financiën opgesplitst in autonome vakgebieden: btw, kadaster, belastingen, ... Elke directie beschikte over haar eigen it-teams, budgetten, applicaties, enz. Vandaar de soms grote verschillen tussen de gebruikte systemen en de moeilijkheid om veranderingen door te voeren. De Coperfin-hervormingen hebben het proces omgekeerd, door it als een koepeldienst boven alle afzonderlijke departementen te plaatsen. Andere beslissing van de FOD Financiën: de bezem halen door de bestaande toepassingen, met een volledig nieuwe analyse en het herschrijven van alle applicaties. De eigen systemen van elke dienst (BS/2000 mainframe bij de btw, een IBM bij het kadaster en Bull voor de belastingen) zullen plaats maken voor Atlas, één enkel platform op basis van drie standaarden: Java en J2EE als ontwikkelingsbasis, Solaris voor het platform en DB/2 voor de relationele database. Louis Collet: "Stroomopwaarts hebben we mensen moeten mobiliseren om onze ideale toekomst uit te tekenen en een akkoord te vinden over een gemeenschappelijke bedrijfsvisie, met als uiteindelijk doel: één enkel geïntegreerd bestand met belastingbetalers en btw-plichtigen. Deze Business Process Engineering fase heeft heel wat tijd in beslag genomen. Nu moeten alle ontwikkelingen passen in een kader dat stilaan tot volle wasdom komt, en op het vlak van de applicaties kunnen we nu de eerste vruchten plukken met GSBI BTW (Geïntegreerd Systeem van Belastingen en Invordering)." De opbouw van de applicatie gebeurt in drie fasen, telkens voor de functies die uitgeoefend worden door de Front, Back en Middle Office. De Front Office verwerkt de inkomende aangiftes. De modernisering uitte zich hier onder meer in het online plaatsen van Intervat en Scanfin: "Sinds 1 januari van dit jaar zijn elektronische btw-aangiftes verplicht", aldus Louis Collet. De Back Office omvat het beheer van de lopende rekeningen die worden aangevuld met de inkomende en uitgaande btw-bedragen. Hiervoor werd een afzonderlijke aanbesteding uitgeschreven, met normaal gezien een gunning in het tweede kwartaal van 2009. Tussen de Front en Back Office vinden een hele reeks controles en bevestigingen plaats: dat is precies het terrein van de GSBI BTW-applicatie die door CSC werd ontwikkeld. Het bedrijf haalde in 2005 het contract ter waarde van 6.380.602,26 euro (btw inbegrepen) binnen. Louis Collet: "Het is het eerste softwarepakket van de GSBI-generatie dat zich baseert op de fundamenten en normen die we hebben ingevoerd met Coperfin. Een van de voornaamste functies is de automatisering van de detectie en bevestiging van onregelmatigheden. Ofwel wordt de inkomende aangifte goedgekeurd, ofwel worden er onregelmatigheden opgespoord en wordt het document automatisch teruggestuurd naar het verantwoordelijke kantoor en ingebracht in een Workflow-systeem op basis van Filenet. Andere software-elementen komen tussenbeide in het proces op het niveau van het automatische contactenbeheer en het beheer van het werk: Doro-thee voor het e-mailgedeelte, IM voor de identificatie." De ontwikkeling van GSBI BTW verliep niet zonder slag of stoot. Marc Frisque, account executive CSC: "We hadden voor de gelegenheid, met het oog op co-sourcing, ontwikkelaars van de FOD Financiën opgenomen in ons ontwikkelingsteam. Tegelijk werden echter de standaarden van Financiën vastgelegd: daardoor hebben we ons opnieuw moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan de normen die nog werden ontwikkeld!" De applicatie werd in drie fasen ingevoerd. Eerst in drie proefkantoren, een in elk gewest. Vervolgens werd de software geactiveerd in een vijftigtal kantoren verspreid over het hele land. Sinds eind vorig jaar hebben alle lokale kantoren (meer dan 250) toegang tot GSBI BTW. Louis Collet: "Dat zorgt voor een geïntegreerde en identieke verwerking in het hele land. Elk dossier wordt nu op dezelfde wijze verwerkt, ongeacht het kantoor van de btw-plichtige. Een reeks procedures zorgt voor de verwerking van begin tot einde van het dossier." Jean-Luc Manise