"Ik ben zeer verwonderd door de mediaheisa rond iets wat in mijn ogen een non-event is", steekt Guy Uerlings van wal. Hij wijst om te beginnen op de financiële put die het ORI (Office Régional d'Informatique) destijds vóór de oprichting van GIEI heeft achtergelaten. Die schuld werd overgenomen door Omob (nu Ethias) dat ook kasvoorschotten heeft betaald. Aan Vlaamse kant bestaat met het COI (Centrum voor OverheidsInformatica) trouwens een gelijkaardige structuur, merkt hij nog op. Uerlings beklemtoont dat de audit die het Waals Gewest heeft aangevraagd over de wettelijkheid van de overeenkomst aantoont dat"geen elementen bevat om te besluiten dat de overeenkomst on...

"Ik ben zeer verwonderd door de mediaheisa rond iets wat in mijn ogen een non-event is", steekt Guy Uerlings van wal. Hij wijst om te beginnen op de financiële put die het ORI (Office Régional d'Informatique) destijds vóór de oprichting van GIEI heeft achtergelaten. Die schuld werd overgenomen door Omob (nu Ethias) dat ook kasvoorschotten heeft betaald. Aan Vlaamse kant bestaat met het COI (Centrum voor OverheidsInformatica) trouwens een gelijkaardige structuur, merkt hij nog op. Uerlings beklemtoont dat de audit die het Waals Gewest heeft aangevraagd over de wettelijkheid van de overeenkomst aantoont dat"geen elementen bevat om te besluiten dat de overeenkomst onwettelijk was" en dat"de Waalse Regering helemaal niet verplicht was het contract op te zeggen om in regel te zijn met de geldende wetgeving." Er is dus geen sprake van een"affaire" of van een"verrot informaticacontract", analyseert Guy Uerlings. De schade is niet alleen groot voor NRB maar ook voor de andere ondernemingen die hun diensten aan GIEI hebben aangeboden."GIEI is nooit een onderneming met commerciële ambities geweest maar een dienstenleverancier opgericht om het ORI te vervangen en met het Waals Gewest en de Franse gemeenschap als enige klanten." Guy Uerlings wijst in dit verband op een bijkomende positieve vaststelling voor GIEI, aan het licht gebracht door de onafhankelijke audit van het Waals Gewest:"De continuïteit van de openbare dienstverlening is altijd verzekerd geweest, zonder grote haperingen, de tarieven voor de prestaties zijn nog altijd laag in vergelijking met de tarieven die momenteel op de markt worden gevraagd, de leveranciers die lid of onderaannemer zijn van GIEI hebben de specifieke eisen van de ministeries leren kennen en de maturiteit van de informatieprocessen van de Waalse ministeries ligt op het gemiddelde van die van de Europese openbare sector." Guy Uerlings is blij met de kwaliteit en de objectiviteit van het verslag maar wijst erop dat dit goede rapport op rekening mag worden geschreven van de competentie en de toewijding van het personeel. "Wij hebben altijd gewerkt in alle openheid en met open boeken voor de 'informatiebeheerders' (data owners nvdr), die nu de gebeten hond zijn, maar die blijk hebben gegeven van rechtlijnigheid en moed om hun standpunt te verdedigen. Het klopt dat hun positie moeilijk is omdat ze alleen worden betaald door GIEI, maar volgens de bepalingen van de overeenkomst staan ze uitsluitend onder het gezag van hun respectieve secretarissen-generaal. Er is dus geen enkele dubbelzinnigheid mogelijk over hun opdrachten die trouwens verder gaan dan loutere controle", benadrukt Guy Uerlings nogmaals. Voor hem is de opzegging van het akkoord vooral ingegeven door de nieuwe"regels van goed bestuur" en de wens om de it-processen opnieuw in eigen handen te nemen. Desondanks is GIEI van plan een loyale partner te blijven: nog 1 jaar voor de Gemeenschap en 3 jaar voor het Gewest. Zij blijven"volwaardige klanten." Hij hoopt ook dat NRB in de toekomst"een leverancier zoals alle andere kan worden, zonder garanties. Wij staan in elk geval tot hun beschikking." Er blijven nog heel wat vragen voor de periode na 2010 (voor het Gewest), zoals: welke competenties en knowhow willen het Gewest en de Gemeenschap opnieuw in eigen handen krijgen? Hebben ze er de menselijke en financiële middelen voor? Wie zal de beslissingen nemen en wanneer? Enzovoort, en zo verder...Marc Husquinet