Zowel het Waals Gewest als de Franse Gemeenschap hebben dus hun contract met GIEI opgezegd. Vooral de Franse Gemeenschap moet nu op zeer korte termijn een vervangingsoplossing vinden om de continuïteit van de diensten te garanderen. De opzegperiode eindigt immers al op 31 december 2009. En hoewel de omvang van de opdracht (re-insourcing van de toepassing of benoeming van één of meer partners) gevoelig lichter lijkt dan bij het Waals Gewest, meent Etnic (dat de IT voor de Gemeenschap beheert en coördineert) dat het probleem zker niet mag worden onderschat. Een heikel punt is met name de duidelijke overlapping van de oplos- singen voor Gewest en voor Gemeenschap, en de uiteenlopende opzegtermijnen voor GIEI (1). Sommige toepassingen van de Gemeenschap zijn overigens nauw verbonden met de Gcom-oplossing (boekhoudbeheer voor de overheid) die door Walcomfin moet worden vervangen. Dit dossier trappelt ter plaatse als gevolg van functionele boekhoudkeuzes (afstemming op Europese normen). Het bestek zou naar verluidt pas in het eerste kwartaal 20...

Zowel het Waals Gewest als de Franse Gemeenschap hebben dus hun contract met GIEI opgezegd. Vooral de Franse Gemeenschap moet nu op zeer korte termijn een vervangingsoplossing vinden om de continuïteit van de diensten te garanderen. De opzegperiode eindigt immers al op 31 december 2009. En hoewel de omvang van de opdracht (re-insourcing van de toepassing of benoeming van één of meer partners) gevoelig lichter lijkt dan bij het Waals Gewest, meent Etnic (dat de IT voor de Gemeenschap beheert en coördineert) dat het probleem zker niet mag worden onderschat. Een heikel punt is met name de duidelijke overlapping van de oplos- singen voor Gewest en voor Gemeenschap, en de uiteenlopende opzegtermijnen voor GIEI (1). Sommige toepassingen van de Gemeenschap zijn overigens nauw verbonden met de Gcom-oplossing (boekhoudbeheer voor de overheid) die door Walcomfin moet worden vervangen. Dit dossier trappelt ter plaatse als gevolg van functionele boekhoudkeuzes (afstemming op Europese normen). Het bestek zou naar verluidt pas in het eerste kwartaal 2009 uitkomen. Zelfs als de keuze dankzij een Europese offerteaanvraag snel gebeurt, zou het onredelijk zijn te hopen op implementatie vóór 2010. En dat is te laat voor de keuzes waarmee de Gemeenschap geconfronteerd wordt. Tenzij men voor een minimalistische, tussentijdse oplossing gaat om de fameuze continuïteit in de dienstverlening te waarborgen en tegelijk toch de handen vrij te hebben voor de toekomst. Behalve Gcom steunen de diensten van de Franse Gemeenschap vooral op 3 grote toepassingen: Sigmajed voor het jeugdzorgbeleid (financiering van opvangplaatsen, subsidieberekening...); Sigeprem voor het beheer van voorraden en materiaal; Endis ten behoeve van het administratief beheer van afstandsonderwijs. De drie worden momenteel gehost en beheerd door NRB dat ook instaat voor het onderhoud en de exploitatie ervan. Alles draait op een mainframe onder GCOS 8. "Wij moeten naar best vermogen zorg dragen voor de it-middelen van de Franse Gemeenschap. We hebben al een reeks kleinere toepassingen opnieuw inhouse gebracht", beklemtoont Michel Pouleur, algemeen bestuurder van adviesverlener en ontwikkelaar Etnic."In 2006 onderzocht Siemens Business Services voor ons het idee van een GIEI-afbouw. Daarbij kwamen verschillende mogelijke scenario's aan bod: re-insourcing (de toepassing opnieuw zelf in handen nemen, met hosting op de Etnic-infrastructuur), herschrijven van de toepassing, een te personaliseren softwarepakket kiezen, of gewone technische migratie." Conclusie: de technische migratie van Sigmajed alleen al zou 3,7 miljoen euro kosten en 30 maanden duren. Die termijn is in de huidige situatie uitgesloten, tenzij NRB de concurrentie alsnog een hak zou zetten door het nieuwe contract binnen te halen. En wat indien men een nieuwe partner kiest en Gcom van zijn kant bij NRB blijft? Dat is overigens al het geval tot eind 2011 of tot de Walcomfin-oplossing in bedrijf gaat. Bovendien zal Sigmajed of zijn opvolger in de nieuwe, intern ontwikkelde Scioc-toepassing voor beheer van de beschikbare plaatsen in de jeugdopvangtehuizen moeten worden geïntegreerd. Dat op vraag van het kabinet-Fonck. Wat de toekomst van Sigeprem betreft, zou het ideaal zijn dezelfde erp te kiezen als voor Walcomfin. Maar tussen ideale en reële wereld... Zullen Gemeenschap en Etnic wachten op Walcomfin en zich bij het bestaande neerleggen? Of gaan ze hun eigen weg in dit dossier? Voor Endis ziet het er naar uit dat de toepassing zal worden herschreven. Eerst afwachten echter wat het kabinet-Dupont (opvolger van Marie Arena) in petto heeft aan nieuwe modaliteiten voor afstandsonderwijs (met intussen verouderde methodes). Logische tussentijdse oplossing lijkt de voorbereiding van een hosting van de bestaande oplossing bij de nieuwe leverancier. "Er moet dringend een beslissing komen over een voorlopige oplossing", stelt Carine D'Hamers, adjunct-directeur-generaal van Etnic."Prioritaire doelstelling is een hoster (2) te vinden die ook het onderhoud en de exploitatie voor zijn rekening neemt. Daarna of parallel daarmee kunnen we de best mogelijke oplossing zien te vinden, toepassing per toepassing." Er moet hoe dan ook een analist worden ingehuurd die de toestand kan bestuderen, de eerste fase inleidt, de hostingbehoeften evalueert, het bestek opstelt en de concurrentie tegen elkaar uitspeelt. Om deze klus te klaren, zeker als je daarbij het onderhoud en de exploitatie van de bestaande toepas-singen weer in huis moet halen - zonder over migratie te spreken! - rekent Etnic op nieuwe middelen."Met de huidige resources zit onze planning voor 3 jaar vol", zegt Carine D'Hamers. Michel Pouleur springt bij:"Elke formule brengt een tijd lang een dubbele kostprijs mee. Gaat de GIEI snoeien in de factuur als een toepassing uit het pakket gehaald wordt om ze elders onder te brengen? En bij technische migratie moet in elk geval, zeker zolang de overstap duurt, de factuur van het bestaande betaald worden..." (1) Eind 2009 voor de Gemeenschap, eind 2011 voor het Gewest. Zo staat het in de contractclausules... (2) Een Frans scenario is niet uitgesloten , ook omdat de hoge beschikbaarheid van de Gcom-toepassing nu al wordt gegarandeerd door een co-hosting op een Franse site. Brigitte Doucet