We beoordelen de cloudback-updiensten voor Google Apps op meer dan 60 commerciële, beveiligings- en technische kenmerken. We voeren ook enkele snelheidsmetingen uit: benodigde tijd om een niet-comprimeerbaar testbestand van 100 MB terug te vinden en te herstellen en benodigde tijd om één e-mail terug te vinden uit een verzameling van 4.000 e-mails. Hieruit berekenen we een prestatiescore op 100 punten waarin de functionaliteitsscore voor 60 % en de snelheidsscore en zoek- en toegangssnelheidsscores elk voor 20 % meetellen. We berekenen verder een prijsprestatiescore op 100 punten waarin de prestatiescore voor 60 % en de commerciële en beveiligingsscore voor 40 % meetelt. De gedetailleerde testresultaten publiceren we over twee weken op onze website.
...

We beoordelen de cloudback-updiensten voor Google Apps op meer dan 60 commerciële, beveiligings- en technische kenmerken. We voeren ook enkele snelheidsmetingen uit: benodigde tijd om een niet-comprimeerbaar testbestand van 100 MB terug te vinden en te herstellen en benodigde tijd om één e-mail terug te vinden uit een verzameling van 4.000 e-mails. Hieruit berekenen we een prestatiescore op 100 punten waarin de functionaliteitsscore voor 60 % en de snelheidsscore en zoek- en toegangssnelheidsscores elk voor 20 % meetellen. We berekenen verder een prijsprestatiescore op 100 punten waarin de prestatiescore voor 60 % en de commerciële en beveiligingsscore voor 40 % meetelt. De gedetailleerde testresultaten publiceren we over twee weken op onze website. Het Amerikaanse Backupify biedt al sinds 2008 cloudback-updiensten aan voor consumenten, maar richt zich vanaf 2010 uitsluitend op professionele saas (software-as-a-service)-back-up voor Google Apps for Business en Salesforce. Het bedrijf heeft nog steeds een consumentenproduct in de vorm van MyCloud Personal, een back-upoplossing voor persoonlijke Google Apps-abonnementen die gratis is voor wekelijkse back-ups met een maximale omvang van 1 GB en tot $19,99 per maand kost voor dagelijkse back-ups tot maximaal 50 GB. Die versie maakt naast back-ups van Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Sites en Google Contacts ook back-ups van Facebook-pagina's, Flickr-foto's en Twitter-accounts. De professionele back-updienst voor Google integreert deze persoonlijke back-ups eveneens voor de beheerder, die op die manier bijvoorbeeld de Facebook-pagina of Twitter-account(s) van zijn bedrijf kan back-uppen. Geen enkele van de andere geteste oplossingen biedt deze optie aan. U betaalt per gebruiker of per domein. In het laatste geval kost u dat maandelijks 719 euro met 1 TB inbegrepen opslag. Als u per gebruiker betaalt, staat er geen maximum op de gebruikte opslagruimte. De Enterprise-abonnementen back-uppen uw gebruikers driemaal per dag. U kunt meerdere beheerders configureren en hebt ook controle over hoe lang back-upgegevens bijgehouden moeten worden. Zoals alle voor dit artikel geteste diensten, gebruikt Backupify de Amerikaanse datacenters van Amazon AWS S3. U kunt geen Europees datacenter kiezen, maar Backupify heeft wel een US-EU Safe Harbor Framework-certificatie (meer informatie op tinyurl.com/bqz57g3). Deze dienst is verder AICPA SSAE-16/SOC2 gecertifieerd. Spanning heeft dat certificaat als enige andere van de geteste diensten ook. Dit garandeert dat bepaalde standaarden inzake beveiliging, beschikbaarheid, integriteit, confidentialiteit en privacy worden gehaald (zie http://tinyurl.com/pp5nty8). (Amazon AWS S3 heeft uiteraard zelf ook deze en andere certificaten, maar we geven alleen extra punten voor certificaten die de geteste back-updienst in eigen naam verkregen hebben.) Backupify encrypteert elke account met een unieke AES-256 sleutel. Alle gebruikersinteracties gebeuren over een 256-bit geëncrypteerd ssl-kanaal. Het dashboard biedt een overzicht van actuele back-uptaken, actieve, gearchiveerde en niet-beschermde domeinen en gebruikers, de totale opslagruimte voor elke Google-dienst en een samenvatting van het activiteitenlog. Logs kunt u in csv-formaat downloaden. U kunt op gebruiker zoeken per e-mail of per naam voor een statusoverzicht. Per gebruiker en per dienst kunt u ook een manuele back-up uitvoeren. Nieuwe Apps-gebruikers voegt u desgewenst standaard aan Backupify toe. Per gebruiker kunt u een volledige restore doen, of een export aanvragen. Die wordt u gemaild in een zipbestand. Daarnaast kunt u ook individuele items opzoeken en herstellen. Zoeken is mogelijk op kernwoorden, afzender, geadresseerde, cc, bcc, label, mails met bijlagen, chats en binnen een tijdsbestek. Oudere versies van items kunnen eveneens worden hersteld, afhankelijk van uw instellingen voor dataretentie. Herstelde back-ups krijgen een eigen label (het equivalent van folders in Google Apps). PRODUCT: BACKUPIFY, WWW.BACKUPIFY.COM PRIJS: CA. €35,5/GEBRUIKER/JAAR. PRESTATIESCORE: 83/100 PRIJSPRESTATIESCORE: 88/100 Het Israëlisch bedrijf CloudAlly verkoopt sinds 2011 saas-back-updiensten voor Google Apps, MS Office 365, MS Exchange Online Mail, Salesforce, Gmail, Yahoo Mail, Amazon SimpleDB en Amazon DynamoDB. Wij testten de versie voor Google Apps for Business, maar CloudAlly ziet er voor alle andere ondersteunde diensten grotendeels hetzelfde uit. Wij testten de versie voor Google Apps. U betaalt per gebruiker en krijgt 2 maanden gratis als u een jaarabonnement afsluit. Heeft uw domein meer dan 100 gebruikers dan kunt u op aanvraag een lagere prijs bedingen. De sla (service level agreement) is dezelfde als die voor Amazon AWS S3, waar alle gegevens opgeslagen worden. Ook de beveiliging is die van Amazon S3, zonder extra versleutelingen of certificaten van derde partijen. Wel kunt u bij CloudAlly als enige van de geteste diensten een Europees in plaats van een Amerikaans datacentrum kiezen. Dit kunt u per e-mail aanvragen en het CloudAlly-kantoor voor Londen zal daar dan voor zorgen. Gebruikt u Cloud-Ally voor het back-uppen van verschillende clouddiensten dan kunt u die allemaal met een en dezelfde webinterface beheren. Standaard back-upt CloudAlly alle gebruikers in het Google Apps-domein. U kunt gebruikers van de back-ups uitsluiten, maar dan alleen gebruiker per gebruiker. In een grote organisatie werkt dat redelijk omslachtig. Het is gelukkig wel mogelijk om de optie voor het automatisch toevoegen van nieuwe gebruikers af te vinken. Verder kunt u niets instellen. De back-up start automatisch, maar u kunt nergens gedetailleerde informatie opvragen of bepaalde diensten uitschakelen. Met de melding 'Currently backing up X of available X account within this Google Apps domain' moet u het stellen. Na ongeveer een half uur verschijnt bij sommige gebruikers in het gebruikersoverzicht de melding 'executing' en staan er ook export- en restore-knoppen bij die gebruikers. Klikt u op de restore-knop dan ziet u wat er al geback-upt is voor de betrokken gebruiker. De beheerder kan het back-upschema niet beïnvloeden. Dit gebeurt eens per etmaal op een door Cloud-Ally gekozen tijdstip. Het duurt in elk geval vele uren voor het domein de eerste keer geback-upt is. Het is onmogelijk om individuele items te herstellen of te exporteren. Het is alles of niets, al kunt u dit wel voor elke dienst apart uitvoeren. Wel is het mogelijk om iets van de ene naar de andere account te herstellen. Restores krijgen wel een apart label met datum- en tijdstempel. Via die omweg kunt u dus toch nog individuele items herstellen, maar ideaal is het niet. Een mailbox van ongeveer 3.500 mails herstellen duurde iets minder dan twee uur. PRODUCT: CLOUDALLY, WWW.CLOUDALLY.COM PRIJS: CA. €26,55/GEBRUIKER/JAAR; CA. €22,13 INDIEN JAARABONNEMENT PRESTATIESCORE: 58/100 PRIJSPRESTATIESCORE: 74/100 Backupify werkt heel eenvoudig. Het biedt de uitgebreidste beveiligingsopties van alle geteste diensten. De prestaties zijn uitstekend. CloudAlly ondersteunt veel clouddiensten met een eengemaakte beheerinterface en geeft de klant de keuze voor een Europees datacentrum. Maar het werkt vrij primitief. Individuele items herstellen is mogelijk, maar werkt omslachtig en traag. Volgend nummer testen we SysCloud en Spanning en leest u welke van de vier geteste back-upoplossingen voor Google Apps for Business onze voorkeur verdient. Jozef Schildermans