Een vliegtuig gooi je niet zomaar even vol, niet zoals je je wagen voltankt. Zowel de aanvoer van brandstof, de opslag en correcte behandeling ervan, het veilig voltanken van het vliegtuig en de daarop volgende administratieve afhandeling, vereisen gespecialiseerde expertises en diensten.
...

Een vliegtuig gooi je niet zomaar even vol, niet zoals je je wagen voltankt. Zowel de aanvoer van brandstof, de opslag en correcte behandeling ervan, het veilig voltanken van het vliegtuig en de daarop volgende administratieve afhandeling, vereisen gespecialiseerde expertises en diensten. Op de luchthaven van Brussel worden die klussen geklaard door SkyTanking sinds de overname van Belgian Fueling & Services Company (BFSC). Dat laatste ging in 1984 van start, werkte destijds voor Sabena en daarna ook voor andere luchtvaartmaatschappijen, maar werd na het debacle van Sabena door SkyTanking overgenomen. SkyTanking, dat voordien ook al een tankdienstenbedrijf op de luchthaven van Oostende had gekocht, is een van de drie werkmaatschappijen van de Duitse groep Marquard & Bahls (met wereldwijde vestigingen). Via BFSC verwierf SkyTanking ook participaties in tankdienstenbedrijven op de luchthaven van Athene en van Luxemburg stad in het Groothertogdom. SkyTanking benadrukt dat het zelf geen brandstof verkoopt, maar wel alle diensten levert die ervoor zorgen dat het vliegtuig met de gewenste hoeveelheid brandstof kan vertrekken. Dat betekent de brandstof (die met pijpleidingen op de luchthaven wordt geleverd) controleren op samenstelling, vervolgens certifiëren, filteren, controleren op vervuiling (zoals water) en die vervolgens doorheen het pijpleidingssysteem op de luchthaven (of met grote tankwagens) naar de vliegtuigen brengen. Het tanken zelf moet met de grootste omzichtigheid gebeuren en wordt uitgerekend in liters, gallons (de Amerikaanse vloeistofmaat) of kilogram (zoals de bemanning van het vliegtuig dat wenst). Dat zijn aanzienlijke hoeveelheden, want dagelijks wordt een volume van om en bij de 3,8 miljoen liter versluisd, wat in de zomer kan oplopen tot 4 à 4,2 miljoen liter en zelfs 4,8 miljoen op piekdagen (zoals de eerste dag van de zomervakantie). Interessant is dat in Brussel ook de 'engineering'diensten van SkyTanking zijn gevestigd. Experten maken het SkyTanking mogelijk projecten te concipiëren en technisch uit te werken, tot en met de opstartfase. SkyTanking kan zijn klanten zo een compleet 'boot'-dienstenpakket aanbieden. BOOT staat daarbij voor 'build', 'own', 'operate' en 'transfer'. Concreet betekent het dat SkyTanking desgewenst de nodige diensten en infrastructuur bouwt en dus als bouwheer fungeert, de installatie in eigendom houdt en/of uitbaat, en die infrastructuur eventueel na een afgesproken periode overdraagt (inclusief de gebruiksexpertise) aan de klant. Die Belgische expertise werd ondertussen al toegepast in projecten voor onder meer India en vormt overigens een bedrijfsactiviteit op zichzelf, met een eigen profit/loss verantwoordelijkheid. De tankdiensten in Zürich, Luxemburg en (per 1 juli) Parijs ressorteren voor de 'backoffice'verwerking onder Brussel. Daarvoor werd een koppeling gecreëerd tussen de aangewende softwarepakketten (voor de bestelbonnen etc) en de verwerking ervan in Brussel. Om dat deel van de infrastructuur te ontwikkelen werd een beroep gedaan op het Belgische Megabyte - een ict-integratie- en adviesbureau met vestigingen in Brussel, Antwerpen en Louvain-la-Neuve. Megabyte moest met een rits beperkingen rekening houden zoals de noodzaak in Zürich om alles over de infrastructuur in eigendom van de luchthaven zelf te laten verlopen. Voorts vielen de initiële installaties met wifi-materiaal (in Zürich) tegen en wordt vandaag standaard gebruik gemaakt van gprs-verbindingen. De aangesloten luchthavens sturen alle informatie voor verwerking door naar Brussel over vpn's. Ook hiervoor leverde Megabyte het materiaal. Met deze projecten was Megabyte overigens niet aan zijn proefstuk toe bij SkyTanking, want voordien waren al oplossingen voor de boekhouding geleverd. Opgericht in 1986 door François Bryssinck en Marianne Kalgout heeft het bedrijf zich steeds op een breed spectrum van bedrijven gericht (5 tot 500 personen), met onder meer een uitgebreid aanbod van boekhoudkundige en erp/crm-producten. Nadien werd ook nog een productas rond connectiviteit en netwerken uitgebouwd. Met klanten als SkyTanking en anderen in tijdskritieke sectoren wil Megabyte responstijden bij problemen nastreven die onder de contractuele verplichtingen liggen. Dat er zich op Zaventem files van vliegtuigen aan de pomp voordoen, is dus weinig waarschijnlijk. Guy Kindermans