'The greenest part of your IT-infrastructure is the delete key. ' Met die oneliner maakte Jon Toigo tijdens Sun StorageTek's internationale gebruikersconferentie duidelijk hoe hij aankijkt tegen alle verhalen over groene datacenters. Natuurlijk gebruiken al die storage-systemen teveel elektriciteit en uiteraard moeten we daar wat aan doen. Maar volgens de analist ligt daar de kern van het probleem niet. Steeds meer bedrijven besluiten om niet langer uit te zoeken welke bestanden en gegevens nu wel of niet bewaard moeten worden, maar slaan simpelweg alles op. Dat is een van de twee redenen, meent Toigo, waarom de behoefte aan opslagcapaciteit al enkele jaren zo stevig groeit. De andere is de iPod. Toigo verzette zich tijdens zijn voordracht hevig tegen wat hij 'zogenaamde marktonderzoeken' noemde die aangeven dat er sprake is van een data-explosie. Die is er helemaal niet, claimt hij. Althans: niet als we kijken naar het bedrijfsleven en de overheid. Het gaat in zijn ogen om opgeklopte resultaten waarbij voor het gemak de...

'The greenest part of your IT-infrastructure is the delete key. ' Met die oneliner maakte Jon Toigo tijdens Sun StorageTek's internationale gebruikersconferentie duidelijk hoe hij aankijkt tegen alle verhalen over groene datacenters. Natuurlijk gebruiken al die storage-systemen teveel elektriciteit en uiteraard moeten we daar wat aan doen. Maar volgens de analist ligt daar de kern van het probleem niet. Steeds meer bedrijven besluiten om niet langer uit te zoeken welke bestanden en gegevens nu wel of niet bewaard moeten worden, maar slaan simpelweg alles op. Dat is een van de twee redenen, meent Toigo, waarom de behoefte aan opslagcapaciteit al enkele jaren zo stevig groeit. De andere is de iPod. Toigo verzette zich tijdens zijn voordracht hevig tegen wat hij 'zogenaamde marktonderzoeken' noemde die aangeven dat er sprake is van een data-explosie. Die is er helemaal niet, claimt hij. Althans: niet als we kijken naar het bedrijfsleven en de overheid. Het gaat in zijn ogen om opgeklopte resultaten waarbij voor het gemak de enorme groei van mp3's en digitale foto's bij zakelijke opslag is opgeteld. Leveranciers creëren nu eenmaal graag een gevoel van urgentie, zo stelde hij vast. Storage-managers doen er goed aan zich niet door dit soort cijfers van de wijs te laten brengen. Het is daarentegen wél belangrijk dat zij hun gebruikers helpen om beter te kunnen vaststellen welke informatie wel moet worden vastgelegd en welke net zo goed kan worden weggegooid. Dat zal een flinke impact hebben op de groei van de opslagbehoefte en daarmee ook een flinke rem zetten op de groeiende behoefte aan elektriciteit. Elektriciteitskosten staan niet hoog op de prioriteitenlijstjes van storage-afdelingen, stelt Toigo. Hij verwijst naar zijn blogpost over een onderzoek van Bridgehead Software. Deze Britse aanbieder van software voor datamanagement ondervroeg eind vorig jaar 324 it-managers en it-professionals in Engeland en de Verenigde Staten naar hun belangrijkste zorgen en problemen. In de top tien komt elektriciteitsverbruik niet voor. Op de eerste plaats staat disaster recovery, dat bij meer dan de helft van de ondervraagde it-afdelingen (59 procent) bovenaan de agenda staat. Wat verder opvalt is dat archivering een hoofdrol speelt. Dat is gezien de toegenomen druk die wet- en regelgeving binnen organisaties op het beheer van informatie legt natuurlijk ook niet zo vreemd. Direct na disaster recovery staat op de tweede plaats in de prioriteitenlijst het archiveren van bestanden (57 procent), gevolgd door het archiveren van e-mail (55 procent). Op de vierde plaats staat het maken van backups (eveneens 55 procent). Dat archivering zo'n belangrijke rol speelt, heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met het fenomeen 'compliance'. Ook het feit dat er lange tijd veel verwarring heeft bestaan over de vraag wat archivering nu precies is, lijkt hier een rol te spelen. Het onderscheid tussen het maken van backups, het regelen van uitwijk naar een secundaire site en het archiveren van informatie is lange tijd onduidelijk geweest. Dat back-ups en disaster recovery betrekking hebben op productiedata en het bij archiveren vooral om het vastleggen van informatie gaat die om commerciële redenen of vanwege regelgeving voor een bepaalde periode moet worden bewaard, werd door de betrokken leveranciers vaak niet duidelijk aangegeven. Dat het in beide gevallen om zeer verschillende storage-oplossingen gaat, zal duidelijk zijn. Bij productiedata draait het allemaal om beschikbaarheid en snelle toegangstijden, bij archivering ligt de nadruk veel meer op authenticiteit en bijvoorbeeld het bewijsbaar kunnen weggooien van informatie. Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat archivering vaak wordt ingezet om de toegang tot informatie binnen de organisatie verder te kunnen verbeteren. Ook de belangstelling voor archivering als oplossing voor disaster recovery blijkt met 75 procent groot. Een kleine zestig procent werkt met systemen voor archivering om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Andere interessante resultaten die uit het onderzoek van Bridgehead naar voren komen zijn het archiveren van databases en wat wel genoemd wordt 'continuous data protection' (CDP). Deze laatste storage-aanpak is vooral populair geworden met de opkomst van applicaties die de klok rond beschikbaar zijn eisen dat een eventuele storing zeer snel kan worden verholpen. Dat stelt uiteraard ook de nodige eisen aan de manier waarop data wordt vastgelegd en de beschikbaarheid wordt gegarandeerd. Versleuteling van informatie wordt inmiddels ook belangrijker gevonden. Eenvijfde van de opslagverantwoordelijken heeft hier zorgen over, zeker als het gaat om gearchiveerde data. Toch komt ook uit dit onderzoek naar voren dat het energieverbruik van het opslagpark wel een punt van aandacht is. Ondanks het feit dat steeds meer aanbieders van opslagsystemen zich trachten te positioneren als een groene leverancier is maar liefst 84 procent van de ondervraagde functionarissen van mening dat de leveranciers op dit gebied nog onvoldoende actie ondernemen. Er is meer mogelijk, meent men, maar de aanbieders doen op dit punt nog te weinig. Robbert Hoeffnagel