Data News: Welk parcours hebt u afgelegd voordat u aan het hoofd kwam te staan van de it bij La Médiathèque?

Tony de Vuyst: Het zal u misschien verbazen, maar ik heb voor vertaler gestudeerd - Slavische talen en Japans - en ben mijn carrière begonnen in een vertaalbureau, waar ik in aanraking kwam met it-middelen. Daarna is mijn passie voor musicologie ontstaan en ben ik bij La Médiathèque begonnen als verantwoordelijke voor projectontwikkeling, iets wat ik tot op de dag van vandaag trouwens nog altijd doe. Daarna ben ik overgestapt naar de educatieve dienst, maar mijn interesse voor informatica is altijd blijven bestaan. Ik ben overigens niet enkel belast met informatica, ook met onderzoek, ontwikkeling, en Europese contacten.
...

Tony de Vuyst: Het zal u misschien verbazen, maar ik heb voor vertaler gestudeerd - Slavische talen en Japans - en ben mijn carrière begonnen in een vertaalbureau, waar ik in aanraking kwam met it-middelen. Daarna is mijn passie voor musicologie ontstaan en ben ik bij La Médiathèque begonnen als verantwoordelijke voor projectontwikkeling, iets wat ik tot op de dag van vandaag trouwens nog altijd doe. Daarna ben ik overgestapt naar de educatieve dienst, maar mijn interesse voor informatica is altijd blijven bestaan. Ik ben overigens niet enkel belast met informatica, ook met onderzoek, ontwikkeling, en Europese contacten. TDV: Eerst en vooral moet u weten dat La Médiathèque (www.lamediatheque.be) het afgelopen jaar een grondige herstructurering te verwerken kreeg, waardoor het personeelsbestand met zo'n 50 personen werd teruggedrongen. Het is duidelijk de bedoeling om iets te doen aan het dalende aantal uitleningen, die er met zo'n 14 procent op achteruit zijn gegaan. Daarom wil de vzw zich een dynamischer imago aanmeten, en evolueren van een klassieke uitleendienst naar een bemiddelings- en begeleidingspunt voor het publiek, in het licht van de huidige media-explosie. De ruimtes zullen worden heringericht om ze gebruiksvriendelijker te maken, zodat het publiek zich kan informeren en bijleren en er een betere communicatie tot stand komt. In november 2006, vijftig jaar na haar oprichting, opende La Médiathèque haar downloadplatform op basis van de kernel van Mondomix, een Franse site gespecialiseerd in wereldmuziek. Het platform werd intern aangepast en bevat nu zo'n 250.000 nummers, maar we zijn aan het onderhandelen om de catalogus tegen september uit te breiden tot 600.000 titels. In dezelfde geest van hernieuwd dynamisme en bemiddelingswerk, hebben we een 'beoordelingssite' opgericht: Les Médiavores (www.lesmediavores.be, bereikbaar via de site van La Médiathèque). Het is een ontmoetingsplaats waar elk lid van La Médiathèque zijn mening kan geven, sterren kan toekennen aan de cd's van zijn keuze, en zo het gemeenschapsgevoel kan versterken. Die dienst wordt sinds juni aangeboden. Ruim twee jaar geleden zijn we ook overgeschakeld op voice over ip met Cisco. Daarvoor werken we samen met WIN. Maar we overwegen om over te schakelen op een volledig internetgebaseerde oplossing, van het genre Skype. TDV: Tegen oktober zouden we ons downloadplatform dynamischer willen maken. We tellen momenteel 120.000 actieve leden en beschikken over 90.000 internetadressen. We werken met 'aggregators' voor de back catalogues en onderhandelen op afzonderlijke basis met andere labels. Zo zijn we tot een akkoord kunnen komen met het Smithsonian Institute. Een ander groot project is videostrea-ming. In oktober gaan we op onze website een link plaatsen naar de catalogus voor video's op aanvraag van Arte, waarbij onze leden 24 films kunnen downloaden met hun abonnement, of zelfs de dvd's kunnen aankopen. In de mediatheken willen we voorts toestellen installeren om cd's te herstellen; die zullen ook beschikbaar zijn voor onze leden. TDV: De website is ondertussen al ruim tien jaar oud. Tegen oktober zal hij grondig worden herzien met het oog op een groter gebruiksgemak, en zullen er nieuwe dingen worden aan toegevoegd zoals blogs, podcasts, online inschrijvingen, enz. Voor de 'ergolay-outs' werken we samen met een extern bedrijf, maar we zien zeer streng toe op de code, die moet voldoen aan de W3C XHTML 1.0-normen. Het specifieke probleem bij onze architectuur is het juiste evenwicht tussen i5 en meer webgerichte talen; het is zeer moeilijk om informatici te vinden die de twee beheersen. We zullen ook online betalingsmogelijkheden invoeren voor video's op aanvraag, zoals we nu al doen voor de aankoop van audiobestanden, via een contract met Ogone. Je kan je Mediapass online herladen, en in alle uitleencentra kan je ondertussen via Mister Cash/Bancontact betalen. Voorts bieden we nu ook concerttickets aan via een partnership met de concertorganisator en online ticketverkoper Sherpa. TDV: We bestuderen momenteel verschillende mogelijkheden met de filmproducenten en -distributeurs, vooral voor documentaires. We hebben bijvoorbeeld gedacht aan downloadbare bestanden die zichzelf na een bepaalde tijd vernietigen. Het probleem is dat er momenteel geen enkele Europese richtlijn bestaat omtrent de mogelijkheden op dit vlak voor openbare uitleeninstellingen. Die bestaan wel voor fysieke uitleendiensten. Daarom hebben we van bij het begin van de online verkoop gekozen voor mp3's zonder DRM (digital rights management nvdr.). De prijzen blijven vrij hoog, want we zijn verplicht om de marktwetten te volgen. In ieder geval verdienen we voorlopig niets met deze dienst. Daarom denken we nu aan een systeem met onbeperkte abonnementen. Een eenvoudige online inschrijving zal volstaan om video's te kopen of ze in streaming te bekijken. En in de toekomst zal je je ook online kunnen inschrijven bij La Médiathèque. TDV: Aanvankelijk stoelde de infra-structuur op een AS/400 van IBM (omgedoopt in eServer i5) waarop verschillende applicaties draaien. De applicatie voor de uitleendienst werd intern ontwikkeld en maakt online reserveringen mogelijk. Ook onze database werd intern geschreven en telt ongeveer 1 miljoen referenties in DB2. Die is zeer gegeerd, de RTBf overweegt om ze te gebruiken voor de DB van zijn uitzendingen. Ook de website die 10 jaar geleden van start ging, werd intern uitgedokterd. In totaal is ons it-centrum uitgerust met negen servers, met een NAS van 10 TB. Maar we evolueren naar een gevirtualiseerd SAN waarvan de capaciteit zou moeten verdubbelen. La Médiathèque heeft een team van tien mensen, waarvan vier ontwikkelaars voor de i5. Voor sommige projecten doen we af en toe een beroep op externe bronnen. Op een bepaald moment overwogen we zelfs om, puur om economische redenen, offshore te gaan in India voor de ontwikkeling van gateways tussen de i5 en de webontwikkelingen. We houden het nog steeds in het achterhoofd voor bijzondere ontwikkelingen, maar tot nu toe is er niets concreets. Naast onze centrale informatica staat er in elke vaste mediatheek een server, die via een huurlijn verbonden is met ons centrum. Elke discobus beschikt over een i5, die door middel van een vpn verbonden is met het centrale platform. TDV: Dat klopt voor wat het down-loaden betreft, maar we gaan het downloadplatform intern overbrengen, vooral om onze infrastructuur bij de hand te hebben bij updates en om ze te kunnen virtualiseren. Dat is nog voor dit jaar gepland, maar zou zeker tegen 2009 voltooid moeten zijn. Het bestek wordt momenteel voorbereid. Overigens werd de capaciteit van onze lijnen opgedreven naar 10 Mbit/s. TDV: Milieuvriendelijkheid past perfect in de filosofie van La Médiathèque. We gaan bijvoorbeeld onze servers virtualiseren, wat een aanzienlijke energiebesparing met zich mee zal brengen, en gebruiken bij voorkeur lichte clients in plaats van pc's in de mediatheken. Onze pc's worden aan het einde van hun levenscyclus ook weer opgelapt. We recycleren ook onze printercartridges, ook al zijn niet alle fabrikanten daarin even nauwgezet, en we gebruiken gerecycleerd papier. Ten slotte doen we steeds vaker een beroep op open source: we draaien OpenOffice op de servers van de mediatheken en de kantoorsuite Ubuntu. TDV: Als directeur informatica rapporteer ik rechtstreeks aan de algemene directie. It is onmisbaar en wordt terecht als essentieel ervaren in alle vitale dossiers. Om de drie maanden verspreiden wij een nieuwsbrief over de evolutie van nieuwe technologieën. En de website is tegenwoordig ons zenuwcentrum. La Médiathèque is vandaag niet langer een loutere uitleendienst, maar ook een bemiddelingscentrum. We moeten de mensen informeren, hen blijven boeien, suggesties doen. We moeten dus nog veel meer naar de buitenwereld toe communiceren, en is onze website daarbij cruciaal. Marc Husquinet