Groep All4IT vierde vorig jaar zijn 10de verjaardag. Al kende het bedrijf zijn echte start pas in 2002, als gevolg van een nieuwe kapitaalinjectie en de forse groei van de BI-markt. Vandaag is All4IT gestructureerd rond drie grote activiteiten. Eerste poot is 4Clinics, met beheer van klinische data en biostatistiekdiensten voor de farmaceutische wereld. Tweede is de it-pool die zich toelegt op business intelligence en '3rd party' exploitatieonderhoud. De derde activiteit - de elektronische data-inzameling voor de farmawereld en voor e-gov-doeleinden - is in handen van Flexcipio, dat in februari verzelfstandigd werd en waarvan het softwarepakket beschikbaar is volgens een SaaS-formule ('Software as a Service') of in licentie.
...

Groep All4IT vierde vorig jaar zijn 10de verjaardag. Al kende het bedrijf zijn echte start pas in 2002, als gevolg van een nieuwe kapitaalinjectie en de forse groei van de BI-markt. Vandaag is All4IT gestructureerd rond drie grote activiteiten. Eerste poot is 4Clinics, met beheer van klinische data en biostatistiekdiensten voor de farmaceutische wereld. Tweede is de it-pool die zich toelegt op business intelligence en '3rd party' exploitatieonderhoud. De derde activiteit - de elektronische data-inzameling voor de farmawereld en voor e-gov-doeleinden - is in handen van Flexcipio, dat in februari verzelfstandigd werd en waarvan het softwarepakket beschikbaar is volgens een SaaS-formule ('Software as a Service') of in licentie. "Onze business is data", stelt Xavier Ghyssens, oprichter en algemeen directeur van de groep All4IT. "Met 4Clinics exploiteren we data voor de farmaceutische wereld. De it-pool neemt het onderhoud van systemen die deze data bevatten en exploreren voor zijn rekening. En met Flexcipio halen we data binnen in die systemen." De groep realiseerde vorig jaar een omzet van 8,5 miljoen euro (eind 2006 werd de lat nog op een iets te ambitieuze 12 miljoen euro werd gelegd). De helft daarvan kwam uit de farmawereld. De groep had een 100-tal mensen in dienst: 65 in de 4Clinics-activiteit, een 20-tal in BI en nog ongeveer 25 in systeemmanagement en -architectuur. Ongeveer de helft van de activiteit gebeurt in de farmaceutische sector. De groep is actief in België, Luxemburg en Frankrijk (Rijsel en Parijs). In het kader van zijn 'Next Step 2010' plan rekent de groep op"een verdubbeling van zowel het personeelsbestand als de omzet en de rentabiliteit", en dat op drie jaar tijd. Of concreter: een groep van 200 man met een omzet van 17 miljoen euro en een brutomarge van 10 procent. Om die ambitie waar te maken heeft de groep vorig jaar zijn kantooroppervlakte verdubbeld, zowel in Waterloo (1.200 m2) als in Rijsel (300 m2) en Parijs (ook 300 m2). In eigen land heeft All4IT sinds begin 2008 al 20 mensen gerekruteerd, de helft van de geplande aanwervingen voor dit jaar. Die uitbreiding zou proportioneel moeten verdeeld worden over de drie activititeiten. De Belux-afdeling is momenteel goed voor ongeveer 85 mensen, maar op termijn moet het personeel ook evenwichtig gespreid geraken over Belux en Frankrijk. Om de groeiplannen te omkaderen heeft All4IT twee onafhankelijke bestuurders opgenomen in zijn raad van bestuur. Verder werd een veeleisend plan voor opleiding en interne promotie opgezet."Rekruteren volstaat niet. Je moet goed rekruteren en je personeel intern laten evolueren zodat je jongeren kunt rekruteren", verduidelijkt Xavier Ghyssens die overigens op de bedrijfscultuur rekent om jongeren aan te trekken en zijn intern personeel te binden. "De doelstelling is realistisch, en we hebben de nodige structuren uitgetekend", maakt hij zich sterk. Ghyssens heeft overigens plannen om de Zuid-Franse markt te veroveren en kijkt zelfs al richting Zwitserland. Voorlopig allemaal zonder een beroep te doen op de kapitaalmarkt. Of hij acquisities plant om deze groei te ondersteunen?"Wij bekijken wat de markt te bieden heeft", antwoordt Xavier Ghyssens die niet echt op externe groei lijkt te rekenen. Een eventuele uitbreiding naar Vlaanderen is niet aan de orde."Wij beperken onze groeiplannen tot de Franssprekende regio's in Europa." Een bijzonderheid van de groep All4IT zijn de niet aflatende investeringen in R&D. Flexcipio, dat inspeelt op EDC-behoeften (electronic data collection), is overigens ontstaan uit één van die projecten. All4IT wil het daar niet bij laten: nu al staan er twee projecten op stapel waarvan de groep hoopt dat ze zullen uitmonden in de creatie van 'start-ups'. Het geheim hiervan wordt echter streng bewaakt."Met R&D kan je het personeel motiveren: het biedt perspectieven voor nieuwe groei", besluit Xavier Ghyssens. Marc Husquinet