Februari 2008. Cases, een site van het Luxemburgse ministerie van Economie en Buitenlandse Handel die het belang van veilig internetgebruik promoot, verspreidt het volgende bericht:"Een bekende Luxemburgse website uit de non-bancaire sector is onlangs het slachtoffer geworden van een cybermisdrijf." De zaak is niet zo onschuldig. Een klant van een online verkoopsite stuit op een transactie waar hij geen weet van heeft. Zijn pc blijkt besmet met een virus, een Trojaans paard, dat geïnfiltreerd is terwijl hij een Luxemburgse site bezocht waarop zich kwaadwillige code had genesteld. Die code leidt hem naar een buitenlandse site die, na een zwakke plek te hebben ontdekt op de pc van de klant, alle wachtwoorden en verbindings- en authenticatiescripts heeft 'opgezogen' om zich daarna voor de persoon in kwestie uit te geven. De politie wordt erbij geroepen en die maakt de aangeklaagde site meteen virusvrij en laat de harde schijf van de benadeelde klant analyseren.
...

Februari 2008. Cases, een site van het Luxemburgse ministerie van Economie en Buitenlandse Handel die het belang van veilig internetgebruik promoot, verspreidt het volgende bericht:"Een bekende Luxemburgse website uit de non-bancaire sector is onlangs het slachtoffer geworden van een cybermisdrijf." De zaak is niet zo onschuldig. Een klant van een online verkoopsite stuit op een transactie waar hij geen weet van heeft. Zijn pc blijkt besmet met een virus, een Trojaans paard, dat geïnfiltreerd is terwijl hij een Luxemburgse site bezocht waarop zich kwaadwillige code had genesteld. Die code leidt hem naar een buitenlandse site die, na een zwakke plek te hebben ontdekt op de pc van de klant, alle wachtwoorden en verbindings- en authenticatiescripts heeft 'opgezogen' om zich daarna voor de persoon in kwestie uit te geven. De politie wordt erbij geroepen en die maakt de aangeklaagde site meteen virusvrij en laat de harde schijf van de benadeelde klant analyseren. Een paar weken later volgt een nieuw alarm. Dit keer gaat het om een telecomoperator en een bank. En geen kleine jongens. De klanten van P&T Luxembourg en van de Caisse d'Epargne de l'Etat zijn het slachtoffer van bedrieglijke e-mails die vragen hun gegevens, wachtwoorden en andere geheime codes opnieuw in te voeren. Om dit soort oplichterij tegen te gaan is LuxTrust opgericht. Jeannot Krecké, minister van Economie en Buitenlandse Handel:"LuxTrust werd opgericht in november 2005 en heeft een public key infrastructure in het leven geroepen die begonnen is met het leveren van de eerste authenticatie- en handtekeningdiensten. Ik noem bijvoorbeeld de productie van de eerste biometrische paspoorten en de uitwisseling van gegevens met het handels- en ondernemingenregister. Binnenkort worden er oplossingen gestart voor online bankieren en consumententoepassingen. Buitenlandse ondernemingen die vandaag actief zijn in e-commerce zullen zich hier vestigen niet alleen om de fiscale voordelen die Luxemburg biedt, maar ook voor de infrastructuur die even belangrijk is als het fiscale aspect." LuxTrust heeft een maatschappelijk kapitaal van 4,5 miljoen euro. Twee derde daarvan is afkomstig van de Luxemburgse overheid en de Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI), het andere derde wordt ingebracht door zijn dertien partners. Sinds eind maart worden de eerste producten aangeboden: SSL-servercertificaten (Secure Socket Layer) en objectcertificaten. De volgende fase is de lancering over zes maanden van een chipkaart voorzien van twee certificaten en hun respectieve privésleutels. De toegang tot de privésleutels - authenticatie en elektronische handtekening - zal gebeuren door een smartcardlezer in combinatie met een persoonlijke code. De chipkaart zal compatibel zijn met de nieuwe versie van MultiLine, de gemeenschappelijke e-bankingservice van Banque de Luxembourg, BCEE, Banque Raiffeisen, Dexia, EPT, Fortis Luxembourg, ING Luxembourg en Société Générale Bank & Trust. In een derde fase zal Luxtrust servercertificaten met handtekening ter beschikking stellen, in twee varianten naar keuze: token of SMS. Deze certificaten combineren een uiterst hoog veiligheidsniveau met overdraagbaarheid die een verbeterde toegang mogelijk maakt tot onlinetoepassingen vanaf om het even welke plaats. Mobiliteit is een belangrijke pijler van de ict-strategie van het Groothertogdom (470.000 inwoners). Het centrum van de Luxemburgse hoofdstad is een 'hot spot' geworden dank zij 48 wifi-antennes. Het project is het werk van Telindus Belgacom met apparatuur van Cisco. Het draadloze netwerk bestrijkt het centrum van de bovenstad en heeft ook enkele antennes nabij Grund en Glacis. Ook de stad Differdange biedt naar aanleiding van haar honderdjarig bestaan drie hotspots aan: op het marktplein, in het openluchtzwembad van Oberkorn en in het Gerlachepark. De toegang tot het internet en draadloze e-mails is voorlopig nog gratis. Het Groothertogdom is onmiskenbaar mee met zijn tijd. Volgens de Eurostat-statistieken voor 2006 van de Europese Unie staat Luxemburg op de 5de plaats wat betreft het gebruik van de overheidswebsites door de burger en op de 1ste plaats in het gebruik van formulieren van die websites. Volgens de Verenigde Naties bekleedt Luxemburg wereldwijd de 14de plaats (op 192 beoordeelde landen, een winst van 14 plaatsen tegenover 2005) op het vlak van e-government. Alle overheidswebsites samen worden ongeveer 35.000 keer per dag bezocht, goed voor 12.000.000 bezoeken per jaar. Een Brits onderzoek ten slotte (UK Report 2005 on e accessibility of public websites) klasseert Luxemburg als nummer 1 wat betreft de toegankelijkheid van openbare websites. Dat is te danken aan Reno, een repository voor normalisatie die door de overheid in het leven is geroepen als onderdeel van een volledige herziening van alle overheidswebsites. Reno is gebaseerd op twee principes : ergonomie en toegankelijkheid. De eerste openbare website van de 'nieuwe generatie', www.sports.lu, werd voor de gelegenheid geconsulteerd door een blinde gebruiker die een surfdemonstratie gaf met behulp van een braillelezer en een spraakbesturingssysteem. Vandaag zijn 90 van de 125 sites die rechtstreeks of onrechtstreeks afhangen van de regering in overeenstemming gebracht met vastgelegde kwaliteitsnormen. "Als ik één rem zie op de verdere opgang van de ict in Luxemburg, dan is dat niet het gebrek aan kennis maar het risico dat we niet tijdig voldoende nieuwe talenten kunnen aantrekken", zo verklaarde Alain Sohet, managing director HP België/Luxemburg tijdens de uitreiking van de 'ICT Awards Luxembourg'. Uit een recente studie van Deloitte blijkt dat het Groothertogdom een van de Oeso-landen is die het grootste percentage it-specialisten van de actieve bevolking tewerkstellen, namelijk bijna 4,7 procent. In totaal zijn dat 15.000 personen van wie bijna een derde gespecialiseerd is in softwareontwikkeling. Het Groothertogdom kan ook bogen op een groot aantal telecomprofessionals: 4,1 personen op 1.000 van de actieve bevolking, samen meer dan 1.300 mensen in deze niche alleen. De ict-jobsite, ITJobs. lu, raamt het aantal vacante banen in de ict-sector op meer dan 600. Echt internationale naam en faam verwerft Luxemburg nog steeds met de financiële sector. Alle grote ict-dienstengroepen investeren in een markt die, hoe klein ze ook is, de mogelijkheid biedt de bestaande knowhow aan te scherpen en oplossingen te modelleren die school zouden kunnen maken in andere regio's. Het toegangsbewijs voor de zeer gesloten financiële wereld is het label PSF, wat staat voor 'Professionnel de Support Financier'. De PSF-erkenning wordt toegekend door de CSSF-commissie, met als voornaamste voorwaarde dat men een vennootschap naar Luxemburgs recht moet zijn en beschikken over een kapitaal van minstens 1,5 miljoen euro. Naast diverse voorwaarden betreffende de gegevensbescherming en het bankgeheim moet de dienstverlener een fysieke en logische scheiding garanderen van de gegevens afkomstig van de financiële klanten. Hier treffen we de fine fleur van de it-sector aan: van HP PSF Luxembourg, IBM Financial Services en Fujitsu Services PSF tot Atos Origin Luxembourg PSF en Computacenter PSF, maar ook Dimension Data Financial Services, EDS PSF Luxembourg, Telindus, Getronics en Econocom PSF. De Luxemburgse kmo's beschikken over veel minder middelen voor spitstechnologie. Voor hen heeft het Centre de Recherche publique Henri Tudor het model Noemi ontwikkeld (Nouvelle Organisation de l'Exploitation et de la Maintenance Informatique) om de productiviteit van de geïnstalleerde hardware te optimaliseren en de it-risico's te verminderen. Noemi bestaat sinds 2005 en telt momenteel een zeventigtal aangesloten bedrijven die een programma volgen om hun systemen op niveau te brengen en op een volwassen manier te informatiseren. De term kerktorenmentaliteit is misschien wat sterk, maar feit is dat ze in Luxemburg houden van gemeenschapsvorming en netwerken. De Luxemburgse it-gemeenschap, IT One (de nieuwste creatie van het marketingbureau Farvest), zal onder de professionals uit de sector de"CIO of the Year 2008" aanduiden in opvolging van Yves Baguet, managing director van Technology Clearstream Services. Hiervoor staat in het najaar een feestje 'onder vrienden' op stapel. Vorig jaar waren er zo'n 420 professionals van wie 315 cio's en it- managers aanwezig. (+Photo Reding) Jean-Luc Manise