Niets lijkt minder van deze tijd dan back-uppen naar tapes. Tapes zijn immers langzaam, hebben weinig capaciteit en maken een verouderde indruk. Met zogenaamde 'tape libraries' (tapebibliotheken) of tapewisselaars werd het capaciteitsprobleem opgelost, maar snel is dat nog altijd niet. De volgende stap was het uitbreiden van de tapewisselaars met harde schijven zodat gebruikers in feite back-upten naar die harde schijven en niet moesten wachten totdat de data uiteindelijk weggeschreven was naar de tapes. Ook het terughalen van data kon zo heel wat sneller verlopen.
...

Niets lijkt minder van deze tijd dan back-uppen naar tapes. Tapes zijn immers langzaam, hebben weinig capaciteit en maken een verouderde indruk. Met zogenaamde 'tape libraries' (tapebibliotheken) of tapewisselaars werd het capaciteitsprobleem opgelost, maar snel is dat nog altijd niet. De volgende stap was het uitbreiden van de tapewisselaars met harde schijven zodat gebruikers in feite back-upten naar die harde schijven en niet moesten wachten totdat de data uiteindelijk weggeschreven was naar de tapes. Ook het terughalen van data kon zo heel wat sneller verlopen. FalconStor gaat nu nog een stap verder en virtualiseert de hele tapewisselaar. Dat vertaalt zich in een twee rekeenheden hoge appliance met of zonder inwendige harde schijven (er kan ook gebruikt gemaakt worden van een san voor de data-opslag) en geen tape te bekennen. De achterliggende bedoeling is om meerdere echte tapewisselaars te kunnen vervangen door één veel sneller werkende appliance zonder dat u iets hoeft te veranderen aan uw back-upschema's of -configuraties. Omdat FalconStor een uitgebreide keuze in te virtualiseren fysieke tapewisselaars biedt, kunt u zowat elk populair systeem virtualiseren. Op de appliance draait CentOS Linux (van RedHat). De appliance biedt aansluiting op een san via glasvezel of via iSCSI. Beheren gebeurt via de netwerkaansluiting met een op Java gebaseerde beheerconsole. De FalconStor appliance simuleert naar buiten toe tapewisselaars. Dat zijn dus geen echte, maar virtuele. U kunt zelf kiezen welke. Meerdere tapewisselaars van verschillende merken of types combineren mag ook. FalconStor ondersteunt standaard tapewisselaars van ADIC, ATL, Falcon (uiteraard), HP, IBM, QualStar, Sony, Spectra, STK en Overland. Als zo'n tapewisselaar vrije keuze van merk en model van tapedrives biedt, biedt de FalconStor appliance u die ook. Wij kozen voor onze test een HP MSL5052 tapewisselaar met Quantum SuperDLT1 tapedrives. Via iSCSI koppelden we die dan aan een Windows Server 2003 en die zag de HP wisselaar met Quantum drives: nergens was te bekennen dat dit geen echte, maar wel een virtuele tapewisselaar was. We gebruikten BEI UltraBac om back-ups te maken en dat liep als een fluitje van een cent. De aldus aangemaakte tapes zijn virtueel en staan dus opgeslagen op een RAID-systeem met harde schijven. Op zichzelf is dat niet zo nuttig, want dan zou het veel flexibeler zijn gewoon met een back-upserver te werken en effectief naar harde-schijfvolumes toe te back-uppen. De virtuele tapes kunnen na gebruik in een virtuele tapekluis opgeslagen worden net zoals u echte tapes in een kluis zou bewaren. U kunt deze FalconStor appliance koppelen aan een echte tapewisselaar en de virtuele tapes dus naar echte (ook van ongelijke hardware) laten wegschrijven. Behalve het virtualiseren van de tapes, tapedrives en tapewisselaars biedt FalconStor nog wat meer functionaliteit. Zo kan hij automatisch aan deduplicatie doen. U kunt instellen dat de appliance dat na het uitwerpen van een tape moet doen: hij gaat dan over de weggeschreven data heen en kan alle dubbele en dus redundante data eruit halen. Ook kan hij een veel efficiëntere compressie toepassen dan de hardware-compressie van fysieke tapedrives en -wisselaars. FalconStor spreekt hierbij ook van een S.I.R. (Single Instance Repository), in feite één grote vergaarbak waarin alle virtuele tapes opgeslagen worden en die dus makkelijk georganiseerd kan worden op allerlei opslagruimtes zoals die in een SAN beschikbaar zijn. Replicatie wordt uiteraard ook ondersteund: zowel van clients naar de appliance toe, als van de appliance naar fysieke tapewisselaars toe. Overigens kunt u ook meerdere appliances in een cluster gebruiken of van appliance naar appliance repliceren. U kunt de appliance ook zelf laten instaan voor encryptie van alle opgeslagen data en dat doet hij dan met AES-128. U beheert de appliance met een Java VTL-beheerconsole (VTL = virtual tape library). In een boomstructuur zien we de beschikbare VTL-servers (appliances) en voor elke VTL-server het VTL-systeem met daarin virtuele tapewisselaars, tapekluizen, in- en uitvoerwachtrijen, fysieke tapewisselaars, replicabronnen en een database waarin de appliance alles bijhoudt. Replicabronnen zijn replicaties van virtuele tapes van een andere appliance op deze ter extra beveiliging. Deze replicabronnen zijn niet beschikbaar voor clients van deze appliance: logischerwijze moeten zij de virtuele tapes van hun eigen appliance gebruiken. Op dezelfde hoogte als het VTL-systeem kent elke VTL-server nog san-systeembronnen, san-clients, fysieke systeembronnen en een rapportagemodule. De menu-optie san-clients gebruikt u om de aangemaakte virtuele tapewisselaars of -drives via iSCSI aan Windows- of Linuxsystemen te koppelen. Eenmaal u de benodigde virtuele tapedrives of tapewisselaars hebt aangemaakt en via glasvezel of iSCSI aan andere systemen gekoppeld hebt, kunnen die hun back-ups maken zoals ze dat gewoon waren. U gebruikt de VTL-beheerconsole dan om rapporten en statistieken op te vragen (er zijn er heel wat voorgedefinieerd), om onderhoudswerk uit te voeren en om de status te controleren. In verband met dat laatste zouden wij er wel de voorkeur aan gegeven hebben dat de console kon laten zien welke systemen momenteel wat aan het doen zijn met de appliance. Nu laat hij in feite alleen zien dat er iets bezig is op een tape en hoeveel er weggeschreven is of wordt, maar niet wie dat doet. Dat is overigens wel mogelijk met het opdrachtregelbevel 'ismon', maar dus niet via de grafische gebruikersinterface. De FalconStor virtuele tapewisselaarappliance is zeker het overwegen waard als u momenteel gebruik maakt van één of meerdere soorten tapewisselaars in uw onderneming of eventueel de aankoop van zo'n wisselaar overweegt. De virtuele wisselaar is immers veel sneller en flexibeler. Ook werkt hij natuurlijk veel foutvrijer dan een fysieke tapewisselaar. Deze appliance kan desgewenst meerdere wisselaars en tapedrives tegelijk aanbieden.Johan Zwiekhorst