Elk jaar ongeveer rond hetzelfde tijdstip publiceren zowel het World Economic Forum (WEF) als de International Telecommunication Union (ITU) een rapport over de wereldwijde ict-prestaties; netjes onderverdeeld per land. Zonder al te uitvoerig uit te willen wijden over de methodologie, kunnen we je vertellen dat de ranking van het World Economic Forum het meest uitgebreide plaatje oplevert. Zo wordt onder meer rekening gehouden met de kostprijs en toegankelijkheid van breedbandinternet, het aantal internetaansluitingen, de kwaliteit van het wiskunde- en wetenschappelijk onderwijs en de ontwikkeling van e-government.
...

Elk jaar ongeveer rond hetzelfde tijdstip publiceren zowel het World Economic Forum (WEF) als de International Telecommunication Union (ITU) een rapport over de wereldwijde ict-prestaties; netjes onderverdeeld per land. Zonder al te uitvoerig uit te willen wijden over de methodologie, kunnen we je vertellen dat de ranking van het World Economic Forum het meest uitgebreide plaatje oplevert. Zo wordt onder meer rekening gehouden met de kostprijs en toegankelijkheid van breedbandinternet, het aantal internetaansluitingen, de kwaliteit van het wiskunde- en wetenschappelijk onderwijs en de ontwikkeling van e-government. 'The Global Information Technology Report 2009-2010' van het WEF wordt aangevoerd door Zweden, gevolgd door Singapore en Denemarken. Dat laatste land was de afgelopen drie jaar telkens de aanvoerder van het klassement, maar moet het nu met de derde plaats doen. Ook de andere Scandinavische landen doen het goed: Finland en Noorwegen vinden we terug op de zesde en tiende plaats. België vinden we - op een totaal van 133 - terug op de 22ste plaats, wat twee plaatsen hoger is dan vorig jaar. Toch is dat niet meteen reden tot overdreven optimisme, want zonder uitzondering zijn al onze buurlanden boven ons in de top 20 terug te vinden. In die top-20 zijn maar liefst 12 Europese landen terug te vinden. Naast de Scandinavische landen valt de uitstekende plaats van Nederland op de negende stek op. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk laten respectievelijk de 13de, 14de, 17de en 18de plaats optekenen. Daarmee scoren alle buurlanden van België zoals gezegd hoger, maar toch is het WEF in haar rapport van oordeel dat ook in België ict een katalysator is voor duurzame groei. Andere Europese landen als Italië en Griekenland doen het bijvoorbeeld merkelijk slechter: zij eindigen op een magere 48ste en 56ste plaats. Een van de redenen die het WEF voor beide landen aanhaalt is de gebrekkige inspanning die de overheid levert om van ict een prioriteit te maken. Sterke punten van België zijn onder meer de kwaliteit van de lokale leveranciers (de vijfde plaats binnen Europa!) en de beperkte tijd en relatief weinig procedures die nodig zijn om een bedrijf op te richten (telkens de vijfde plaats). Maar ook de kwaliteit van ons wetenschapsonderwijs (4de plaats) en die van de wetenschappelijke onderzoekinstituten (8ste plaats) zijn goed. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, scoort België volgens het WEF ook vrij goed in vaste breedbandtarieven (15de plaats). Minder denderend zijn de scores in belkosten en telefonieabonnementen, zeker wat residentiële aansluitingen betreft (102de plaats voor vaste telefonieabonnement!) maar ook voor zakelijke abonnementen (72ste plaats): daar is duidelijk nog werk aan de winkel. Dat hierin een rol weggelegd is voor de regulator en wetgever mag wel duidelijk zijn. Op het punt 'Burden of government regulation' eindigt België immers op een teleurstellende 112de plaats en ook de prestaties rond de efficiëntie van legale raamwerken zijn ondermaats. Ook de fiscale stimuli en de mate waarin de Belgische overheid ict stimuleert (60ste plaats), zijn zeker niet om over naar huis te schrijven. Hoopgevend is dan weer dat de globale 'Business Readiness' met een negende plaats wel heel erg goed blijkt. Naast de al eerder aangehaalde goede kwaliteit van de lokale leveranciers, heeft België die score ook te danken aan goede interne opleidingen, investeringen van de bedrijven in R&D, en goed werkende partnerships tussen de industrie en de universiteiten (8ste plaats). Bedrijven staan dus duidelijk klaar voor de netwerkeconomie; nu nog de overheid: de 55ste plaats voor 'Governmennt Readiness' zegt alles... In het rapport van de International Telecommunication Union (ITU) over de wereldwijde ict-prestaties is met name de 'ICT Price Basket' een belangrijke parameter. Die biedt een totaalbeeld van de prijzen die consumenten en bedrijven betalen voor vaste en mobiele telefonie en data- en internetdiensten. Tussen 2008 en 2009 zijn de kosten van ict-diensten in bijna alle 161 landen gedaald - gemiddeld met 15 procent. In België was dat voor vaste breedband een daling met 13 procent. Maar ook mobiele en vaste telefonie werd door de band genomen goedkoper voor de eindgebruiker, waardoor ons land op de 18de plaats eindigt in de ICT Price Basket. Dat is al bij al zeker niet slecht, aangezien Nederland amper een plaats hoger eindigt en we Duitsland twee plaatsen voor blijven. Het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg doen het dan wel weer beter in dit lijstje. Maar zal het gras niet sowieso altijd groener blijven bij de buren?Kristof Van der Stadt