Data News: Wat denkt u van de omvang van de huidige crisis?
...

Data News: Wat denkt u van de omvang van de huidige crisis? John Chambers: In de Verenigde Staten stellen we nu een echte vertraging vast. Deze crisis raakt ook méér sectoren dan die van 2001, toen de internetzeepbel uiteenspatte. Gaat het deze keer drie, vier of vijf kwartalen duren? Geen mens die het weet. In 1997 dachten wij dat de Aziatische crisis niet lang zou duren. Fout. Maar we hebben teruggeslagen! Precies daardoor verdubbelden we op dat moment onze omzet en werden we wereldleider in enkele sleutelmarkten. Die versnelling willen we dit jaar nog eens overdoen. DN: Net als Alcatel-Lucent voelt u de hete adem van China met zijn zeer lage prijzen. Hoe verklaart u dat Cisco die veel beter pareert dan de Frans-Amerikaanse groep? JC: Ik heb het niet graag over concurrenten! Wijzelf proberen altijd te anticiperen op marktontwikkelingen. De trends van dit moment zijn bijvoorbeeld participatief web, video en productiviteitsverhoging dankzij telewerk... Als we eenmaal een oriëntatie hebben gekozen, hechten we bijzondere aandacht aan de uitvoering ervan. DN: Sinds de oprichting van Cisco hebt u al ruim 130 bedrijven overgenomen. Bent u niet te schrokkig? JC: Neen. Wij respecteren bij elke overname een zeer strenge regel: om te beginnen moet elk doelwit iets bijbrengen dat we niet hebben; verder moet de bedrijfscultuur vergelijkbaar zijn met de onze. Als de baas niet spontaan praat over zijn klanten, zijn werknemers en zijn aandeelhouders, houdt het al meteen op... Wij bestuderen gemiddeld 100 dossiers om er eentje te selecteren. Dat is niet evident. Maar het kan wél zeer snel gaan: wat Scientific Atlanta betreft, kreeg ik een telefoontje op een avond in februari 2006; een week later ondertekenden we die deal van 7 miljard dollar. DN: Uw bliksemsnelle ontwikkeling houdt problemen in voor het leefmilieu. Technologie vreet energie.JC: Ja, maar ze levert ook besparingen op. Ik geloof enorm in telepresence, die mogelijkheid om professioneel te vergaderen op afstand. Op 19 maart was ik in Californië terwijl Al Gore zich in Tennessee bevond. Wij hebben een uur lang gepraat, met een beeldscherm ertussen. Weet u dat u een honderdtal teleconferenties nodig hebt om het energieverbruik van een transatlantische vlucht te evenaren? DN: U hebt het woord iPhone als eerste gedeponeerd maar uiteindelijk afgestaan aan Apple. Hebt u er geen spijt van dat u die touch phone niet zelf hebt gelanceerd?JC: Neen. Wij zijn geen fabrikant van elektronica-apparatuur. Wat ons interesseert, is de uitbouw van het meest solide en het rijkst mogelijke netwerk voort te zetten. DN: Maar Apple verdient meer geld met zijn downloadsites dan met zijn toestellen...JC: Ja, maar wij pakken niet uit met een bedrijfseigen systeem zoals Apple of Microsoft. Wat wij aanmoedigen, is een open architectuur om data, spraak en ook steeds meer video te laten circuleren. Wij denken dat het netwerk de kern zal worden van alle uitwisseling. DN: Afrika is nu het slagveld van alle elektronicafabrikanten. Wordt hier de toekomst van de technologieën uitgevochten?JC: Wij hebben pas een centrum gelanceerd om in Afrika ingenieurs op te leiden. De toekomst van de technologie ligt echter evengoed in het Midden-Oosten, in Azië of Latijns-Amerika. Die nieuwe klanten kopiëren allerminst de gewoonten van de westelijke markten. Zij vinden onuitgegeven gebruik van de technologie uit. Het verbruik van de zogenaamd 'opkomende' landen stijgt twee keer sneller dan dat van onze andere klanten. Het tempo ligt zelfs drie keer hoger dan in China. DN: Dreigen die nieuwe gebruikers geen oververhitting van het web te veroorzaken?JC: Dat is nu al een feit. Op wereldschaal spreken we niet van een jaarlijkse stijging met 50 procent maar met 300 tot 500 procent. Internet bevindt zich in een nieuwe, zogenaamde samenwerkingsfase, met video als eerste toepassing. Onze uitdaging is de geschikte tools te realiseren voor deze duizelingwekkende opmars, zoals een router die de coördinatie van 1 miljard telefoongesprekken of van zowat tien miljoen video's op hetzelfde moment ondersteunt. Cisco staat er vandaag nog altijd omdat we daar tien jaar geleden over zijn beginnen na te denken. DN: Zal het Net zich oneindig blijven uitbreiden? Alle gebruikers klagen nu al over de enorme aangroei van spam, virussen,...JC: Je mag evenmin het resistentievermogen van het Net onderschatten. Het internet kan naast elektronische post ook toegang geven tot honderden exabyte. Als je dan weet dat 1 exabyte bijna overeenkomt met 50.000 keer de bibliotheek van het Congres... Het belangrijkste van ons vak is het Net intelligent te maken. DN: U bent adviseur van John McCain, republikeins kandidaat voor het Witte Huis. Wilt u zich, zoals Carly Fiorina, ex-ceo van HP, volledig op de politiek storten?JC: Ik ben erg vereerd met mijn adviseurschap voor senator John McCain rond de plaats die technologie in ons land zou moeten krijgen. Maar ik doe graag wat ik nu doe. Ik ben nog niet aan een reconversie toe. DN: Vele bedrijfsleiders worden met de vinger gewezen wegens hun excessieve vergoedingen...JC: Een bedrijfsleider heeft vandaag uiteraard verantwoordelijkheden tegenover zijn werknemers, klanten, het milieu, maar ook tegenover de samenleving als dusdanig. Ik ben op dat punt misschien veeleisender dan vele van mijn confraters. Ik verdien vandaag prima, maar ik heb geen gouden parachute. En ik heb me, in het heetst van de crisis, tevreden gesteld met een jaarloon van 1 dollar. Wie zich niet bewust is van zijn verantwoordelijkheden, valt zeer snel van zijn troon. Guillaume Grallet