We hebben niet exact bijgehouden hoeveel keer, maar het woord 'collaboration' viel ontzettend vaak tijdens de openingskeynote van Chris Dedicoat, president van Cisco Europe. Volgens Dedicoat is meer en betere samenwerking een absolute noodzaak om enerzijds innovatie te bevorderen, maar anderzijds ook om de productiviteit in Europa aan te zwengelen. De sterkhouder bij dat alles? Het netwerk, klinkt het in koor bij Cisco. Een van de dingen waar Cisco daarom op focust, is een betere ondersteuning van applicaties in hun routers en switches. Een 'end-to-end application delivery solution' heet dat dan in het vakjargon. Belangrijk daarbij is dat Cisco een apart certificatieprogramma opgestart heeft (Data Center Assurance Program for Applications) waaraan grote...

We hebben niet exact bijgehouden hoeveel keer, maar het woord 'collaboration' viel ontzettend vaak tijdens de openingskeynote van Chris Dedicoat, president van Cisco Europe. Volgens Dedicoat is meer en betere samenwerking een absolute noodzaak om enerzijds innovatie te bevorderen, maar anderzijds ook om de productiviteit in Europa aan te zwengelen. De sterkhouder bij dat alles? Het netwerk, klinkt het in koor bij Cisco. Een van de dingen waar Cisco daarom op focust, is een betere ondersteuning van applicaties in hun routers en switches. Een 'end-to-end application delivery solution' heet dat dan in het vakjargon. Belangrijk daarbij is dat Cisco een apart certificatieprogramma opgestart heeft (Data Center Assurance Program for Applications) waaraan grote namen als Microsoft, Oracle en SAP al toegezegd hebben. In een reactie heeft Vijay Tella, vice-president van Oracle het bijvoorbeeld over een win-win situatie voor beide bedrijven: "De algemene gebruikservaring voor de eindgebruiker van onze applicaties wordt beter, omdat Cisco ervoor zorgt dat de beschikbaarheid, de performantie én de snelheid geregeld wordt op het niveau van het netwerk. George Kurian, vice-president bij Cisco en verantwoordelijk voor de application delivery business unit, ziet het netwerk uitgroeien tot een volwaardig platform voor het beheer van applicaties: "Een netwerk wordt een integraal onderdeel van de applicaties en zal voortaan harde 'returns' opleveren voor de klanten." Bij nieuwe voornemens, horen ook nieuwe toestellen. De ACE 4710 is zo'n application delivery solution die specifiek voor datacenters bij de kleinere tot middelgrote ondernemingen bedoeld is. De appliance draagt bij tot de business continuity door softwaretoepassingen te versnellen én ze bijvoorbeeld prioriteit te geven wanneer de hoeveelheid bandbreedte beperkt wordt. Uiteraard zit er zoals dat tegenwoordig hoort, ook een kostenbesparend en groen luik aan het verhaal: minder stroomverbruik dus en minder koeling. Het toestel focust ook sterk op het web: netwerkvertragingen door embedded webobjecten zoals JavaScript-files moeten tot het verleden behoren. Cisco heeft het zelfs over een algemene web-applicatie snelheidsboost van meer dan 500 procent. Overigens wordt ook de software van de ACE XML Gateway geüpgraded, met name om service oriented architectures (soa) en Web 2.0-diensten te versnellen. Niet toevallig, want Dedicoat had het tijdens zijn keynote uitvoerig over Web 2.0. Web 2.0 binnen de bedrijven, is voor hem een van de opmerkelijke speerpunten van het strategische framework dat Cisco opstelde om van Europa een productieve(re) regio te maken En hij stak meteen een waarschuwend vingertje op: "Geen enkel bedrijf kan of mag het zich veroorloven om deze nieuwe technologie te verwerpen. De impact van web 2.0 diensten op de bedrijven zal onnoemelijk veel groter zijn doen toen internet 1.0 zijn intrede deed. Je kunt dus maar beter mee zijn, en voluit voor 'collaboration' gaan." Fernando Gil de Bernabe, managing director strategy van Cisco IBSG, deed daar even later tijdens een onderhoud met de Europese pers nog een schepje bovenop. "Weinigen lijken het te beseffen, maar Europa is wel degelijk een vruchtbare grond voor Web 2.0 startups. Denk maar aan Skype, Fon, Netvibes of Panoramio. " Dedicoat is er in ieder geval van overtuigd dat Web 2.0 - en betere application delivery in het algemeen - ook ideale tools kunnen zijn voor een 'mobile worker' of thuiswerker. Wat in één klap misschien ook het fileprobleem kan oplossen: "Want ik ben er zeker van dat deze periode waarbij werknemers iedere dag files trotseren of zich in propvol openbaar vervoer wurmen om toch maar op kantoor te geraken, later in de geschiedenisboeken komt onder de hoofding 'the years of stupidity'", besluit Dedicoat. z Kristof Van der Stadt