Kantoorapplicaties draaien op uw eigen computers is de standaard. Dat vereist wel wat investeringen. U moet doorgaans pc's hebben die een moderne versie van (meestal) MS Windows ondersteunen, licenties voor Windows en voor (meestal) MS Office aankopen en bereid zijn om de zoveel tijd te upgraden naar nieuwe softwareversies en mogelijk daaraan gekoppeld hardware-upgrades uitvoeren. Bovendien weten we allemaal dat werken onder Windows allerlei beveiligingsrisico's met zich meebrengt, dus moet u ook nog eens investeren in de noodzakelijke beveiligingssoftware en de updates en upgrades daarvan. Medewerkers die regelmatig de baan op moeten, kunnen wel via een vpn documenten, e-mails en kalenderinformatie uitwisselen met de thuisbasis, maar wat als die notebook defect raakt of gestolen wordt? En informatie echt synchroon houden tussen een notebook en een desktop-pc loopt ook niet altijd van een leien dakje.
...

Kantoorapplicaties draaien op uw eigen computers is de standaard. Dat vereist wel wat investeringen. U moet doorgaans pc's hebben die een moderne versie van (meestal) MS Windows ondersteunen, licenties voor Windows en voor (meestal) MS Office aankopen en bereid zijn om de zoveel tijd te upgraden naar nieuwe softwareversies en mogelijk daaraan gekoppeld hardware-upgrades uitvoeren. Bovendien weten we allemaal dat werken onder Windows allerlei beveiligingsrisico's met zich meebrengt, dus moet u ook nog eens investeren in de noodzakelijke beveiligingssoftware en de updates en upgrades daarvan. Medewerkers die regelmatig de baan op moeten, kunnen wel via een vpn documenten, e-mails en kalenderinformatie uitwisselen met de thuisbasis, maar wat als die notebook defect raakt of gestolen wordt? En informatie echt synchroon houden tussen een notebook en een desktop-pc loopt ook niet altijd van een leien dakje. Geen wonder dus, dat er steeds meer interesse komt voor 'hosted' applicaties, in het Engels 'software as a service' of kortweg SaaS. Hierbij draaien de applicaties op een internetserver van een dienstenleverancier of van uw bedrijf zelf. De gebruikers van die applicaties hoeven dan alleen maar een pc of notebook met internettoegang en een browser te hebben en na een inlog kunnen ze meteen aan de slag. Dat is ook zo als er een pc of notebook stuk gaat of gestolen wordt: met eender welke andere pc of notebook kan de gebruiker dan verder. Hij of zij heeft immers behalve een webbrowser en eventueel een beveiligingspakket geen lokale geïnstalleerde applicaties nodig. De webinterface heeft nog andere voordelen: u kunt gebruik maken van thin clients, of van pc's of notebooks die onder Linux werken en dus veel veiliger zijn zonder dat u noodzakelijkerwijze moet investeren in beveiligingssoftware voor op de desktop. Bovendien hoeft u uw hardware ook veel minder vaak of zelfs zo goed als niet te upgraden als er op een desktop-pc of een notebook alleen maar een webbrowser draait. Het is immers de processorkracht van de server(s) die bepaalt hoe vlot de hosted applicaties werken. SaaS lijkt dus een erg interessant idee voor zowel bedrijven als particulieren. Maar is dat wel zo of kleven er behoorlijk wat nadelen aan? Ook al lijkt SaaS erg modern en nieuw, in feite is het dat niet. Over de jaren heen is SaaS al verschillende keren van naam veranderd. Herinnert u zich nog de netwerkcomputer uit de jaren '90, 'service based computing', het 'virtuele kantoor', ASP, thin clients, noem maar op? In feite gaat dat allemaal over SaaS. Omdat de populariteit taant, wordt het van tijd tot tijd opnieuw 'uitgevonden'. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen waarom die populariteit dan taant. Dat heeft vooral te maken met performantie. U hebt echt een bijzonder pittige breedbandinternetverbinding nodig om geen problemen met werksnelheid te hebben. Een ander nadeel heeft te maken met updates en upgrades. Bij SaaS gebeuren die immers volledig buiten uw controle om. U zult het vast niet op prijs stellen als zo'n upgrade wijzigingen in de functionaliteit of de gebruikersinterface tot gevolg heeft. En het verdwijnen van eigen software kan ook heel wat kennis en bekwaamheid in verband daarmee doen verdwijnen in uw onderneming. Het lijkt wel of SaaS een relatief nieuw begrip is (zoals u hoger kon lezen is dat dus niet zo), maar het Belgische ContactOffice richt zich al sinds 1999 specifiek op hosted kantoorapplicaties. Het bedrijf claimt al meer dan 350.000 abonnementen te hebben draaien en enkele honderden gepersonaliseerde versies van ContactOffice. U kunt ContactOffice inderdaad laten personaliseren: het kan worden ingepast in uw bestaande gehoste applicaties, desgewenst op uw eigen servers. Daartoe kunt u kiezen tussen een ASP-model (puur hosted, niet op eigen systemen) en een klassieke softwarelicentie (als u de dienst op uw eigen servers draait). Ook bij het ASP-model kan ContactOffice voor u worden gepersonaliseerd zodat het zich aan uw gebruikers presenteert in uw bedrijfskleuren en met uw bedrijfslogo. ContactOffice is een compleet virtueel kantoor en biedt alle applicaties die u binnen een kantoor zou verwachten, maar het beperkt zich wel tot de opslag van die applicaties en dus niet de applicaties zelf. Dat betekent dat het product doorgaans veel uitgebreider is dan wat u bij andere soortgelijke producten aantreft. Bovendien heeft men er bij ContactOffice zorg aan besteed dat hun dienst met zowat eender welke client gebruikt kan worden. U hebt letterlijk alleen een moderne webbrowser met Java-ondersteuning nodig. ContactOffice kan daarom gebruikt worden vanaf Windows, Linux, MacOS maar ook allerlei pda's en smartphones. Voor de SaaS-toegang betaalt u een maandelijks abonnement per actieve gebruiker. U hoeft overigens niet dezelfde abonnementsformule voor al die gebruikers te kiezen: er zijn vijf formules en een daarvan is volkomen gratis. Alle gebruikers die slechts de minimumdienst (dadelijk meer hierover) nodig hebben, kunt u dus volledig gratis met ContactOffice laten werken. ContactOffice kent vijf abonnementsformules: Free (gratis), Light (5 euro/maand/gebruiker), Regular (10 euro/m/g), Advanced (20 euro/m/g) en Hyper (50 euro/m/g). De gratis versie biedt 50 adressen en 50 afspraken, 15 MB opslagruimte voor e-mails en 10 MB voor documenten, geen sms-functionaliteit, slechts één gebruikersgroep en twee leden. Als u gebruikers in uw bedrijf heeft die hiermee toekomen, dan kunt u ze gratis met ContactOffice laten werken. Hebt u meer nodig, dan kiest u een van de betalende formules. De exacte specificaties van elke formule zijn op de website van ContactOffice te vinden. ContactOffice geeft op die site een voorbeeld van een kmo met achttien medewerkers waarvan er drie grotere e-mailbehoeften hebben en de rest toekomt met een gratis abonnement. Voor die drie medewerkers kiest de kmo één 'Advanced' abonnement om een groep van achttien gebruikers te kunnen beheren en twee 'Regular' abonnementen. Totale kost voor die achttien gebruikers: 33 euro ex. btw per maand. Dat is flink wat goedkoper dan wat het u zou kosten om gebruikerslicenties voor desktopapplicaties met bijbehorende back-up- en beveiligingsoplossingen aan te schaffen. Wat krijgt u nu precies bij ContactOffice? Een verrassend volledig pakket van kantoordiensten die we kunnen onderverdelen in drie hoofdrubrieken: tijdsbeheer, informatiebeheer en communicatiebeheer. Tijdsbeheer heeft betrekking op zaken zoals agenda, kalender en taken. Informatiebeheer heeft te maken met documenten, notities, favorieten en bladwijzers, adres- en klantgegevens, noem maar op. Ten slotte is er nog communicatiebeheer en dat gaat over het versturen van informatie naar andere mensen: berichten via e-mail, fax en sms; deelname aan forums en onderling chatten. Voor het werken met documenten allerhande hebt u overigens wel lokaal een geïnstalleerde kantoorsuite nodig. ContactOffice bevat immers geen gehoste desktopapplicaties, het is voornamelijk uw data die gehost wordt. Die data kunt u vanaf uw locale applicaties exporteren van en naar ContactOffice: dat geldt zowel voor uw e-mailadresboek als uw browserbladwijzers of -favorieten. Hierbij biedt ContactOffice ook een synchronisatiemogelijkheid om uw gegevens zoveel mogelijk zowel lokaal als in ContactOffice gelijk te houden. U kunt gegevens per applicatie exporteren of alles in één keer. ContactOffice zorgt voor constante spam- en malwarefiltering voor alle mails. U kunt meerdere bestaande mailaccounts in één ContactOffice-venster weergeven en gebruiken. U kunt desgewenst een bestaand e-mailprogramma herconfigureren om al die mail aan te spreken via de mailserver van ContactOffice. Agenda's en documenten kunt u delen met andere gebruikers of een hele groep. U kunt hierbij zelf beslissen wie toegang heeft tot welke gegevens en die toegangsrechten op elk moment uitbreiden, inkrimpen of intrekken. De adresboekfunctie omvat een vrij volledig contactenbeheer (maar geen crm, al kunt u eventueel wel informatie uitwisselen met bestaande crm-software). ContactOffice biedt verder een virtuele schijf waarop de gebruikers allerlei bestanden kunnen opslaan om die dan eender waar ter wereld te gebruiken. U kunt ook andere gebruikers toegang geven tot die virtuele schijf. Deze virtuele schijf wordt overigens getoond als een folder op de desktop; het systeem is compatibel met alle besturingssystemen die WebDAV ondersteunen. Op de website vindt u meer volledige informatie over de geboden functionaliteit, abonnementen en prijzen. Daar kunt u ook ContactOffice Bèta uitproberen, een volledig nieuw herwerkte, op Google-technologie gebaseerde variant. Helaas heeft ook die nog geen gehoste applicaties aan boord. ContactOffice is een bijzonder rijke virtuele kantooromgeving die erg prettig werkt en bijna belachelijk goedkoop is. U hebt wel nog steeds een geïnstalleerde kantoorsuite nodig, want er zijn geen gehoste desktopapplicaties. Dat de informatie behoorlijk ingedeeld en veilig eender waar ter beschikking is, is natuurlijk wel een pluspunt. Momenteel biedt alleen Google echte hosted kantoorapplicaties aan via Google Docs. Dat bestaat uit een online tekstverwerker, rekenblad en presentatieprogramma en een beveiligde werkruimte waarin u uw documenten kunt opslaan en delen met anderen. Via een speciale browser plug-in kunt u de drie applicaties ook lokaal uitvoeren als er geen internetverbinding is. U kunt probleemloos documenten uitwisselen met Microsoft Office en met OpenOffice. org. Ze exporteren in andere populaire bestandsformaten zoals pdf, html en rtf is eveneens mogelijk. Er zijn wel beperkingen betreffende de omvang. Zo mag een document niet groter zijn dan 500 KB en kan een rekenblad niet meer dan honderdduizend cellen bevatten. U kunt maximaal vijfduizend documenten en vijfduizend afbeeldingen opslaan. Afbeeldingen zijn beperkt tot 2 MB. De applicaties zijn gebruiksvriendelijk, met duidelijke pictogrammen. Ze werken ook snel. Wel zijn er beperkingen inzake functionaliteit in vergelijking met MS Office en OpenOffice. org, die heel wat meer geavanceerde mogelijkheden bieden. De meerderheid van de gebruikers heeft die vele extra functies echter zelden of nooit nodig. U kunt zeer eenvoudig documenten delen met anderen, naar keuze alleen om te bekijken of ook om te bewerken. De verschillende versies van een document worden automatisch bijgehouden; u kunt simpel terugkeren naar een eerdere versie, of verschillende versies met elkaar vergelijken. De thuispagina toont u alle documenten die u online bewaart en geeft u een mogelijkheid om bestaande documenten te uploaden. Dat uploadproces stuurt u wel meteen door naar het geopende bestand, wat erg vervelend is als u een hele batterij documenten wil uploaden en ze niet meteen wenst te editeren. De tekstverwerker ondersteunt alle populaire formaten van Microsoft en OpenOffice. org; volgens de pogingen die wij ondernamen werkt dat prima. De spreadsheetcomponent ondersteunt ook alle populaire formaten van Microsoft en OpenOffice. org, alleen blijkt die niet zo goed te werken. We probeerden een aantal Excel-spreadsheets uit en na uploaden werd de lay-out daarvan verkeerd weergegeven. De informatie was er wel allemaal, maar het kan niet de bedoeling zijn dat een gebruiker na het uploaden van een spreadsheet tijd moet uittrekken om de lay-out te gaan fatsoeneren. De werksnelheid is prettig en voelt niet trager aan dan een lokaal geïnstalleerde applicatie. Google Docs is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De bediening stelt weinig problemen omdat erg vertrouwde pictogrammen in de knoppenbalken bovenaan te zien zijn. Gewijzigde documenten kunnen 'lokaal' (daarmee bedoelt Google op haar eigen servers, niet op uw systeem) of op uw eigen systeem opgeslagen worden in allerlei formaten als het om tekstdocumenten gaat, maar dat is niet zo voor spreadsheets die u alleen lokaal in hetzelfde formaat als waarin ze geopend werden kunt bewaren. U kunt documenten en ook een kalender delen met andere gebruikers, maar daar blijft het wel bij. Deze gehoste dienst van Google staat duidelijk nog in de kinderschoenen en is niet echt geschikt voor nuttig bedrijfswerk. Maar het is veelbelovend en het is een van de weinige SaaS-oplossingen met vrij goed werkende gehoste applicaties. Als Google dit eenmaal af heeft, zit het er dik in dat ze een echte killerapplicatie hebben, net zoals hun zoekmachine dat was. In het oog te houden dus! Webgebaseerde applicaties zijn zeer populair. Microsoft wil ook daarvan een graantje meepikken en ontwikkelt dus al een tijdje Office Live. Daarvan bestaan er nu twee varianten: Microsoft Office Live Small Business (voor Benelux-gebruikers nog niet beschikbaar) enMicrosoft Office Live Workspace, dat we hier bespreken. Net als bij Google Docs zitten deze SaaS-projecten van Microsoft kennelijk permantent in bètafase. Met Microsoft Office Live Workspace kunt u meer dan duizend Microsoft Office-documenten op een centrale plaats opslaan. Dit maakt een einde aan usb-sleutels die u overal mee naartoe moest nemen of aan het e-mailen. Bovendien is het met een wachtwoord beveiligd en gratis, ook voor bedrijven. Naast delen kunt u ook online samenwerken rond MS Office-documenten. Dat delen van documenten of uw volledige 'workplace' (online werkplek) met anderen kan in enkele simpele stappen. Het enige dat u daarvoor nodig hebt is het e-mailadres van de anderen. U kunt zelfs uw scherm delen en samenwerken aan hetzelfde document in real time door gebruik te maken van Microsoft SharedView. U kunt permissies toewijzen aan documenten zodat u kunt bepalen wie wat mag zien, bewerken of er commentaar op kan geven. U kunt daarnaast notities maken in de workspace, een centrale contactenlijst onderhouden, een centrale agenda publiceren en nog meer. Office Live Workspace werkt met de Microsoft Office-programma's die u al kent: Word, Excel, PowerPoint en Outlook. U kunt rechtstreeks vanuit Office XP, 2003 of 2007 bestanden bewaren en openen, mits u een gratis plug-in installeert. Bovendien kunt uw contacten, taken en gebeurtenissen synchroniseren met Outlook 2003 en 2007. Dit sluit dan wel OpenOffice. org uit, maar u had wellicht niet verwacht dat Microsoft zijn concurrent zou ondersteunen? De Office Live Workspace is bedoeld voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik. Bovendien kunnen ook clubs, scholen etc. er hun voordeel mee doen. U kunt immers overal en altijd uw documenten raadplegen en wijzigen, u kunt documenten delen met anderen, ook met hen die geen toegang hebben tot het lokale netwerk van de organisatie of het bedrijf. Bovendien kan het een handig hulpmiddel zijn om een vergadering voor te bereiden. Iedereen die in groep iets wil doen kan zijn voordeel doen met Office Live Workspace. Het is heel handig om groepswerken mee te maken, een tijdschema op te stellen en ga zo maar door. U hoeft bovendien minder heen en weer te e-mailen om alles te regelen. De dienst is gratis, maar voor Office moet u natuurlijk wel betalen. Microsoft is wel van plan advertenties te laten zien in deze gratis dienst, maar op dit moment is dat nog niet zo. Andere bijkomende mogelijkheden zullen betalend zijn. U kunt een flink aantal bestandsoorten uploaden in uw workspace: Office-bestanden, plaatjes en pdf's zijn geen probleem. Bestanden die duidelijke risico's met zich meebrengen, zoals EXE's, zijn niet toegelaten. Microsoft geeft u een werkplek met een opslagcapaciteit van 500 MB. Een enkel bestand kan maximaal 30 MB groot zijn. Na het installeren van de plug-in in Microsoft Office kunt u rechtstreeks documenten bewaren op uw workspace. Er is een standaard workspace, maar u kunt ook nieuwe werkplekken aanmaken. Dat doet u vanuit de beheermodule. Daarna kunt u documenten toevoegen en de werkplek delen. U kunt ook nog een heleboel extra zaken benutten in de workspaces, zoals bijvoorbeeld notities, lijsten, takenlijsten en zo meer. Allemaal werken ze op dezelfde gebruiksvriendelijke manier: geef het item een gepaste naam, eventueel een beschrijving en vul het item verder in. Microsoft voorzag de mogelijkheid om meerdere documenten tegelijk te uploaden. Dit kan zelfs via klik-en-sleep met behulp van het 'Multiple Document Upload Tool'. Dit gereedschap laat zich als besturingselement in uw browser installeren. We kiezen 'Add Document' en dan 'Multiple Documents'. Vervolgens slepen we drie bestanden naar de plaats die daarvoor voorzien is. Dat werkt perfect. U moet wel rekening houden met een beperking: elk bestand mag maximaal 30 MB groot zijn (maar in de specificaties vermeldt Microsoft dat het maar 25 MB mag zijn). Zoals eerder aangehaald is Office zelf niet virtueel, die moet u dus zelf geïnstalleerd hebben als u Office Live Workspace echt wil gebruiken. Voor een gehoste dienst is dat een nadeel, want als u op verplaatsing bent en niet over een eigen pc of notebook kan beschikken, is er mogelijk geen Office-software aanwezig. Google Docs Beta heeft dan een stapje voor, want die heeft wel editeermogelijkheden. Wat u natuurlijk kunt doen op een pc die geen Office heeft, is OpenOffice. org installeren en de teksten die u wil bewerken gewoon up- en downloaden naar en van Office Live Workspace, maar dat werkt natuurlijk omslachtig omdat er geen Workspace-plugin voorzien is. Mensen die nog geen Live ID hebben, moeten bovendien eerst een heel registratieproces doorlopen vooraleer ze überhaupt iets kunnen zien! De helpfunctie blijkt in deze bètaversie verre van klaar. Als we de help openen en we kiezen voor de startpagina van het help-menu, krijgen we een witte pagina. Verder lijkt het ingeven van trefwoorden ook geen zin te hebben, we krijgen gewoon geen enkel resultaat. De documentatie is dus zeker nog niet in orde. Ook bij de weergave van documenten gaat het vaak mis. Met name geavanceerde Excel-bestanden worden zeer slecht weergegeven en gegevens opzoeken wordt daardoor ineens stukken moeilijker. Ook de zo gebruiksvriendelijke tabs uit Excel zijn plots verdwenen! Alle tabbladen worden gewoon onder elkaar getoond en de hele opmaak van het document is veranderd. Microsoft Office Live Workspace is redelijk gebruiksvriendelijk en heeft veel potentieel. Uw Office-documenten delen kan haast niet eenvoudiger en u hebt minder e-mailverkeer, waardoor u heel wat tijd kan uitsparen. Ook kunt u deze virtuele werkplek gebruiken als bijkomende back-up voor belangrijke documenten. Toch heeft Microsoft nog heel wat werk vooraleer de kinderziektes weggewerkt zijn. Ook is het natuurlijk een nadeel dat u alleen vlot van het systeem gebruik kunt maken als u al over een versie van MS Office beschikt. En Microsoft zelf heeft het probleem, dat er concurrenten met een beter werkende SaaS-aanbieding zijn... Het Amsterdamse bedrijf Viadesk bestaat net als ContactOffice al sinds 1999. Viadesk gebruikt een webinterface die zo platformonafhankelijk mogelijk is, precies om gebruikers de kans te geven aan hun virtuele kantooromgeving te kunnen vanop eender welke pc met een internetaansluiting en ongeacht het daarop gebruikte besturingssysteem. U kunt de diensten van Viadesk naadloos integreren in uw eigen bedrijfswebsites en -applicaties. Viadesk biedt zijn virtueel kantoor aan bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen en allerlei andere organisaties en instellingen (ook onderwijsinstellingen), desgewenst in aangepaste versies voor specifieke branches. Zo is er Viadesk School voor scholen en Viadesk Zorg voor zorginstellingen. Viadesk biedt een meertalige interface, maar het gaat alleen over Nederlands en Engels, geen Frans en geen Duits. Dat beperkt natuurlijk de bruikbaarheid in ons land. De beschikbare talen kunnen wel tegelijkertijd gebruikt worden. U betaalt een abonnement voor de dienst en de prijs van dat abonnement is afhankelijk van uw informatieopslag- en gebruikersbehoeften (prijzen starten vanaf 90 euro per gebruiker per maand). Er is ook een gratis abonnement, Viadesk Pilot, voor zeer geringe behoeften en maximum vijf medewerkers. Viadesk biedt u een virtueel webplatform bestaande uit veertien hoofdrubrieken die alle informatiegroepen dekken die in een bedrijf gebruikelijk zijn. Net zoals bij verschillende andere aanbieders houdt de dienst alleen uw informatie bij en moet u dus lokaal geïnstalleerde applicaties hebben om met die informatie te kunnen werken. Er zijn dus geen gehoste desktopapplicaties. De veertien hoofdrubrieken zijn: documentbeheer, WebDAV (virtuele schijf), agenda, e-mail, communicatie, discussies, onderzoek, groepen, taakbeheer, projecten, kennisnetwerk, communitybeheer, beveiliging en de zoekfunctie. De termen zijn, lijkt ons, behoorlijk zelfverklarend. U kunt meerdere projecten bijhouden en voor elk project informatie uitwisselen en meldingen sturen naar de projectleden. Het kennisnetwerk maakt gebruik van experts waaraan gebruikers vragen kunnen stellen en reeds gegeven informatie en antwoorden nakijken. De webinterface van Viadesk toont een thuispagina die u kunt bewerken tot een bedrijfsthuispagina voor al uw medewerkers. Dat is de 'home'-pagina en er is ook nog een 'welkom'-pagina. Die welkompagina is de startpagina van een gebruiker en geeft een overzicht van alle nieuws, inlichtingen en taken die van toepassing zijn. Er is ook een agenda-uittreksel zichtbaar. Helemaal onderaan ziet de gebruiker een korte samenvatting van al zijn persoonlijke instellingen: gegevens, foto, wachtwoord, voorkeuren en nieuws. Helemaal bovenaan de pagina staan zeven menublokken voorzien van een pictogram naast de menutekst: Home, Welkom, Groepen, Experts, Setup, Uitloggen en Help. Naast de gebruiker heeft ook de groep waartoe hij behoort een eigen welkompagina. De groep heeft een in- en uitbox, agenda, adresboek, chat, zoekfunctie, logboek, prullenmand en - voor wie deze rechten heeft - beheer. De hele interface ziet er grafisch erg sober uit, te meer omdat Viadesk er duidelijk van uitgaat dat u uw eigen uiterlijk en interface zult ontwerpen en toepassen. Hoewel de interface redelijk gebruikersvriendelijk is, zijn we van mening dat het niet bepaald waar is dat gebruikers geen opleiding of training zullen behoeven. Die is beslist nodig, zeker weten! Viadesk deelt ons mee dat er een nieuwe versie 7 op komst is, zo tegen eind juni 2008. Speciaal voor webmasters is een 'sneak preview' ingericht waar u vanaf vandaag al Viadesk 7.0 kunt ervaren, maar ook als u geen webmaster bent kunt u natuurlijk een blik werpen. Welkom en Home werden geïntegreerd omdat dat eenvoudiger is voor gebruikers, er is een ABC dat kennisgebieden en trefwoorden hergebruikt en de nieuwe versie biedt een verbeterde presentatie van de webinterface, aldus Viadesk. U kunt het zelf uitproberen met eenNederlandstalige of eenEngelstalige 7.0-betasite. Viadesk is een sober doch gebruikersvriendelijk webplatform om al uw bedrijfsdata netjes ingedeeld in verschillende rubrieken veilig op het internet te bewaren en vanaf zo ongeveer eender welke locatie aan te spreken. Het lijkt ons ideaal voor bedrijven met veel thuiswerkers of mobiele gebruikers, of voor instellingen die geen eigen fileservers willen draaien en die dan ook nog veilig toegankelijk willen maken vanaf het internet. Ook hier gaat het voornamelijk om gedeelde en publiek opgestelde opslagruimte en niet om gehoste applicaties. We vinden het ook positief dat gebruikers zelf suggesties voor verbeteringen mogen doen in een speciaal forum en dat daar dan ook rekening mee gehouden wordt. Zoho is niet zo bekend, maar biedt naast tekstverwerking, spreadsheet en presentatiesoftware ook webgebaseerd klantenbeheer, projectbeheer, vergadersoftware en databasesoftware. Een deel van de applicaties is gratis beschikbaar en alle software is meertalig, waaronder ook Nederlands en Frans. Er zijn plugins voor Office, IE, Firefox en Outlook. Zoho werkt bijna zo snel als Google en biedt heel wat meer applicaties. Deze dienst krijgt een pluim vanwege de indrukwekkende functionaliteit die geboden wordt. ThinkFree Online biedt gratis 1 GB opslagruimte en vergelijkbare webgebaseerde applicaties als die van Google. Het is een webgebaseerde kopie van OpenOffice. org en biedt dus veel meer functionaliteit dan Google. Wel werkt het wat trager, omdat al die functies natuurlijk via het internet moeten worden aangesproken. Zimbra is een opensource server- en clientsoftware voor messaging en samenwerking: e-mail, groepkalenders, contacten, en webdocumentenbeheer en -authoring. De Zimbra server is beschikbaar voor Linux, Mac OS X, appliances, en virtualisatieplatforms. De Zimbra Web 2.0 Ajax client draait op Firefox, Safari en IE, en biedt een gemakkelijke integratie van webportalen, bedrijfsapplicaties en VoIP met gebruik vanwebdiensten. CentralDesktop biedt projectcollaboratie voor bedrijfsteams via gedeelde opslagruimtes. U kunt online werkplekken aanmaken en delen. Er is een gratis dienst, maar die is zeer beperkt met twee werkplekken en vijf deelnemers plus maximum 25 MB opslagruimte. Wilt u meer, dan betaalt u een abonnement. Er is een plugin voorSalesforce. com maar die kost 99 dollar per maand. Positief is een goede zoekfunctie voor alles in uw werkplek(ken). Salesforce. com zelf integreert dan weer Google applicaties in hun platform. Ulteo biedt ook een gehoste desktop én een gehoste OpenOffice. org, alles via Java. Zelfs een complete X-omgeving met allerlei applicaties is mogelijk. Helaas werkte het niet toen wij het probeerden met een Windows XP met Firefox en Sun Java en de website van Ulteo biedt alleen hulp voor diverse Linux-distributies. Een goed idee, maar helaas. 4Johan Zwiekhorst Jozef Schildermans Nick Kinschots