Het idee achter de G-Cloud is dat resources zoals computerkracht, maar ook getrainde IT'ers, gedeeld worden. "Het heeft geen zin dat iedereen in silo's werkt", zegt Frank Robben. "De info die nodig is om bijvoorbeeld sociale bescherming uit te bouwen, is vaak dezelfde. Dezelfde lonen die je betaalt, worden ook gebruikt om uitkeringen op te baseren. In plaats van telkens opnieuw gegevens op vragen, gaan we dat in een keer doen. We gaan die in een database zetten en iedereen die daar gerechtigd toe is, kan daar zijn informatie gaan halen."
...