Met mei 2018 amper een jaar in het verschiet, zetten heel wat bedrijven een spurt in om tegen die tijd orde op zaken te stellen inzake de naleving van de Europese privacywet, GDPR. Omdat het de naleving van een wet betreft, hoeft het niet te verbazen dat het vaak advocaten of experten uit de rechtsafdelingen van bedrijven zijn die hierbij het voortouw nemen. Anderzijds eist de nood aan een betere kijk op de beschikbare persoonsgebonden data op zijn beurt de aandacht van de ict-afdeling op (ook al om op zoek te gaan naar data die buiten de officiële kanalen om gegenereerd worden door de 'shadow it', ). Maar die gebruikelijke 'default' GDPR-projectleiders vormen allicht niet de beste keuze.
...