Geen wereldschokkende verklaringen op de editie 2007 van HP Software Universe. De HP-top onderstreepte vooral de continuïteit van het proces dat twee jaar geleden van start ging en vorig jaar bekrachtigd werd met de presentatie, kort na de overname van Mercury Interactive, van de BTO-softwarecenters (Business Technology Optimization) van HP. Het gaat dan om oplossingen voor het beheer van it-omgevingen zoals Service Desk, Quality Management, Network Management, SOA Governance, Client Automation, enz.
...

Geen wereldschokkende verklaringen op de editie 2007 van HP Software Universe. De HP-top onderstreepte vooral de continuïteit van het proces dat twee jaar geleden van start ging en vorig jaar bekrachtigd werd met de presentatie, kort na de overname van Mercury Interactive, van de BTO-softwarecenters (Business Technology Optimization) van HP. Het gaat dan om oplossingen voor het beheer van it-omgevingen zoals Service Desk, Quality Management, Network Management, SOA Governance, Client Automation, enz. De nieuwste fase, met als leidmotief 'integratie', werd deze herfst gelanceerd onder de commerciële productnaam 'Automated Operations 1.0'. Ben Horowitz, vice-president BTO van HP en voormalige baas van Opsware, benadrukt het belang van de '1.0. ' omdat het systeembeheer (servers, netwerk, enz.) tot dusver grotendeels manueel en versnipperd gebeurde. Alsof nog niemand eerder een 'suite', 'framework', 'stack' of gelijkaardige oplossing had voorgesteld. Hoe dan ook, HP wil de komende 18 tot 24 maanden de klemtoon leggen op de integratie tussen de verschillende componenten van zijn BTO-gamma. Geen overbodige luxe, want diverse producten zijn afkomstig van overnames. De oplossing Automated Operations 1.0, aangekondigd op HP Software Universe, is de eerste stap in die richting. Ze groepeert de modules IT Service Management (ITSM - services en identity management), Business Service Management (BSM - business availability, operations en network management) en Business Service Automation (BSA - client & data center automation). Deze laatste module, grotendeels gebaseerd op de producten van Opsware dat HP de voorbije zomer overnam, is bedoeld voor de automatisering van it-processen. De 'rules bases' oplossing van Opsware automatiseert in een datacenteromgeving het beheer van veranderingen, configuraties en provisioning, op gelijk welk niveau: servers, netwerk, opslagsystemen en -eenheden, of clients. Om de integratie te bevorderen steunt Automated Operations 1.0 op de Universal CMDB, afkomstig van Mercury, die alle databases en repository's achter de diverse software centers en systeembeheertools met elkaar moet verzoenen en in overeenstemming brengen. HP heeft dus de technologie van Mercury verkozen boven zijn eigen CMDB-oplossing die, hoewel ze nog altijd in de catalogus staat, voortaan nog alleen zal werken als directorytool voor het Service Management. De OMDB van Opsware, "die niet echt een CMDB was maar een reportingtechnologie die men te veel dingen probeerde te laten doen", wordt uitsluitend behouden als reportingtool voor alle BSA-producten. Een ander middel tot integratie, op het niveau van BSA alleen of op het bredere niveau van Automated Operations, is de tool Operations Orchestration, eveneens van Opsware. "Dit was een van de redenen waarom HP Op-sware heeft overgenomen", zegt Michel Feaster, ex-Mercury, vandaag directeur Products Change & Configuration bij HP Software. "Opsware was een van de eersten om netwerkbeheer en serverbeheer te combineren en de bijbehorende processen te automatiseren. Dat platform was het best geïntegreerde van de markt. Wat meer is, de oplossing maakt het mogelijk om flows op een gebruiksvriendelijke manier aan te maken en te delen. Het omvat scenario's, prepackaged flows op basis van ITIL, enz.". De tool Operations Orchestration staat bijvoorbeeld in voor de coördinatie van de taakstromen die op gang gebracht worden door de veranderingen (ongeacht het niveau - server, netwerk of andere - waar ze zich voordoen), de sturing van deze veranderingen, de update van de CMDB, de update van het Service Desk-ticket (met documentatie van het gevolgde parcours voor de behandeling van een incident), de automatisering van de flow voor het diagnosticeren en oplossen van een incident, enz. Een van de projecten die HP Software op korte termijn tot een goed einde wil brengen is de integratie van de softwarecenters Data Center Automation en Client Automation. Hiervoor werd de Radia oplossing behouden, een erfenis van Novadigm. Radia zal dus geen rol meer spelen in het datacenter maar zich concentreren op het beheer van desktops en mobiele toestellen (pda's, gsm's,...), met versterkingen op het vlak van veiligheidsbeheer en mobiliteit. Opsware zou overigens geen technologische inbreng hebben in het software center Client Automation, vanwege de zeer specifieke behoeften. Op Software Universe kondigde HP een vijfde BTO-module aan in SaaS-modus. De modules Project & Portfolio Management Center, Performance Center, Quality Center en Business Availability Center werden al ondersteund. Daarbij komt nu de SaaS-ondersteuning van de nieuwe Service Manager 7.0 (opvolger van de OpenView Service Desk). De module Identity Management zou op korte of middellange termijn kunnen volgen. Nieuwe aankondigingen zijn in elk geval beloofd voor 2008. De SaaS-oplossingen worden door HP zelf of door partners gehost en beheerd. Marc Olesen, vice-president SaaS bij HP, verklaarde: "Ons beleid terzake verschilt niet van ons gebruikelijke commerciële model. " Met andere woorden, sommige grote klanten blijven het voorbehouden jachtgebied van HP, maar de partners zullen hun graantje mogen meepikken.Brigitte doucet