Voortaan balt HP Software & Solutions zijn productportfolio en dienstverlening samen in dezelfde entiteit en doet hiervoor een beroep op een deel van het personeel van Professional Services en het voormalige C&I (Consulting & Inte-gration). Het gaat om een dertigtal mensen in België, wat de lokale personeelsbezetting op 65 brengt. "Een van de doelstellingen is het versnellen van de ingebruikname van de verkochte software [dit komt de ROI van de klant ten goede, maar versnelt ook het proces licentie/onderhoud langs de kant van HP]", onderstreept Marc Sorée, baas van HP Software & Solutions in België en Luxemburg. Wij blijven rekenen op partners, maar we zullen voortaan recht-streeks in elk project betrokken zijn, wat niet altijd betekent dat we de lead hebben. Dat bevordert het rechtstreekse contact en zo is er altijd iemand van HP die kort op de bal kan spelen bij eventuele problemen."
...

Voortaan balt HP Software & Solutions zijn productportfolio en dienstverlening samen in dezelfde entiteit en doet hiervoor een beroep op een deel van het personeel van Professional Services en het voormalige C&I (Consulting & Inte-gration). Het gaat om een dertigtal mensen in België, wat de lokale personeelsbezetting op 65 brengt. "Een van de doelstellingen is het versnellen van de ingebruikname van de verkochte software [dit komt de ROI van de klant ten goede, maar versnelt ook het proces licentie/onderhoud langs de kant van HP]", onderstreept Marc Sorée, baas van HP Software & Solutions in België en Luxemburg. Wij blijven rekenen op partners, maar we zullen voortaan recht-streeks in elk project betrokken zijn, wat niet altijd betekent dat we de lead hebben. Dat bevordert het rechtstreekse contact en zo is er altijd iemand van HP die kort op de bal kan spelen bij eventuele problemen." De BI-afdeling van HP Software, waar ook 'Solutions' aan toegevoegd werd, groepeert nu de producten NeoView, de diensten (consultancy, implementatie) van Knightsbridge en TTM en een deel van de EDS-knowhow (expertise in belangrijke sectoren zoals gezondheidszorg). Doelstellingen voor 2009: de 'go to market' versnellen, de visibiliteit bevorderen, vooruitgang boeken op het vlak van MDM (master data management) en next generation datawarehouses, wat grotere integratie met realtime transacties impliceert." De HP Labs van hun kant verkennen meerdere pistes: complexe vragen, behandeling van stijgende volumes, nieuwe analytische algoritmen om informatie beter te kunnen afbeelden en begrijpen. De BI-herschikking heeft geen impact op België, waar geen specifiek BI-team actief is en dat blijft zo in de nabije toekomst. "We hebben in het team Professional Services mensen die de twee petten kunnen op hebben en dus ook kunnen bemiddelen bij BI-projecten. Verder kunnen we een beroep doen op de BI-middelen van de regio General Western Europe waartoe BeLux behoort", aldus Marc Sorée. "Wij blijven gezien de economische context liever voorzichtig." Tijdens de gebruikersconferentie HP Software Universe in Wenen (1) was het canvas van de crisis voelbaar. De recessie is een doorslaggevend argument om BSA-implementaties (business services automation) te rechtvaardigen of om voor het SaaS-model te opteren om bepaalde componenten van het ITSM-aanbod in te vullen. Ook een aantal recente maatregelen van HP spelen in op die zwakke conjunctuur: de eerder besproken integratie van professionele diensten in HP Software of een tijdelijk aanbod (geldig tot eind januari 2009) van zero lease financing voor licenties en supportkosten voor BTO (business technology optimization) en IM (information management). BTO en IM vertegenwoordigen in België zowat 90 procent van de omzet. Het aanbod geldt voor contracten van meer dan 100.000 dollar. Het SaaS-aanbod, "dat 2 tot 3 keer sneller groeit dan de verkoop van klassieke licenties", bevat ondertussen acht softwarecenters: Program & Project Management, Business Availability, Service Manager, Release Control, Application Security, Quality, Performance, CMDB. Nieuw sinds 2008 is een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,99 procent. De middenmarkt (bedrijven van meer dan 100 mensen) en de grote bedrijven blijven het doelpubliek voor SaaS. "Wij noteren vier categorieën van klanten", aldus Marc Olesen, vice-president SaaS bij HP Software. "Klanten die opteren voor een strategisch sourcing-beleid; klanten die snel HP-software nodig hebben, bijvoorbeeld om dringende, niet-geplande tests van prestaties uit te voeren die een SAP-implementatie moeten afronden; klanten die HP Software ontdekken en willen beginnen met een beperkte implementatie; en ten slotte klanten die naar aanleiding van de crisis hun werkingskosten willen beperken." Momenteel wordt de meerderheid van de SaaS-contracten nog getekend door HP zelf, maar voor 2009 wil het bedrijf naar eigen zeggen meer partners inzetten (systeeminte-grators of dealers), althans op wereldvlak. In België aarzelt HP om voluit te gaan met het SaaS-aanbod. "Ons team is te beperkt om daar veel tijd voor vrij te maken", verduidelijkt Marc Sorée. "Maar ondertussen doen er zich wel interessante kansen voor op korte termijn." Er wordt gemikt op 'Intermediate accounts' (net onder de Belgische Top 10), waarvan de meeste klanten rechtstreeks door HP worden bediend. Er is trouwens geen sprake van om daar in een eerste fase lokale partners bij te betrekken. De hosting, het beheer en de support zijn voor rekening van HP EMEA. Er is momenteel geen enkele lokale structuur voorzien, maar dit kan herzien worden op uitdrukkelijke vraag van de klant. (1) Weinig nieuws op deze conferentie, tenzij versie 10 van Quality Center en Universal CMDB 8, beter geïntegreerd met de rest van het portfolio, en dan met name Business Availability Center, Operations Manager, Network Node Manager i-Series en Service Manager.Brigitte Doucet