Het emd in de cloud biedt onder meer nieuwe mogelijkheden aan de arts op huisbezoek, die via de tablet toegang heeft tot de patiëntendossiers.
...

Het emd in de cloud biedt onder meer nieuwe mogelijkheden aan de arts op huisbezoek, die via de tablet toegang heeft tot de patiëntendossiers. De ontwikkeling van CareConnect vond bij HealthConnect plaats. Dat bedrijf ging ongeveer vijf jaar geleden van start op initiatief van vier partners. Onder hen Jos Vranken, die twintig jaar ervaring meebracht van bij Accenture, waar hij voornamelijk rond e-government en e-health werkte. "Toen we met HealthConnect begonnen, zagen we dat er in de markt nood was aan een nieuwe benadering van het emd", zegt hij. Na twee jaar ontwikkeling met een team van twintig personen - waarvan een deel in India - leidde dat tot CareConnect: emd in de cloud. Begin 2013 nam Corilus de activiteiten van HealthConnect over. Corilus is het bedrijf dat oplossingen biedt voor onder meer om apothekers, tandartsen, dierenartsen, huisartsen, oogartsen, opticiens en kinesitherapeuten. CareConnect is het eerste emd voor de Belgische markt dat in de cloud draait. Dat blijkt een grote verandering met zich mee te brengen binnen de sector. "De ziekenhuizen hebben natuurlijk allemaal een eigen infrastructuur", legt partner Pieter Baeyaert uit. "Zij hadden er niet meteen nood aan. Maar de cloud biedt wel heel wat voordelen aan de andere partners uit het hele medische ecosysteem, zoals de huisartsen en apothekers." Om een concreet voorbeeld te geven: wanneer de huisarts zijn of haar pc uitschakelt, zijn de data die zich op die pc bevinden niet meer beschikbaar voor de collega-artsen uit het ziekenhuis of voor de apotheek. Pieter Baeyaert: "De cloud verandert dat, ook voor de huisarts zelf. De data zijn altijd beschikbaar, niet alleen in het kabinet, maar bijvoorbeeld ook tijdens huisbezoeken - en uiteraard altijd binnen een sterk beveiligde omgeving." CareConnect is gericht op de informatiedoorstroming en samenwerking tussen de huisarts en andere partijen. CareConnect draait in een private cloud. Elke partij beschikt in die private cloud over een aparte database. Alleen het raamwerk van de oplossing - zoals de eigenlijke software en de beveiliging - is gedeeld. "CareConnect geeft toegang tot alle beschikbare gegevens over de patiënt bij ziekenhuizen, labo's, andere zorgverleners of mutualiteiten", zegt Pieter Baeyaert. "Omdat het platform zich in de cloud bevindt, hoeft de huisarts ook niet langer zelf in te staan voor de veiligheid en de back-up van de patiëntendossiers." CareConnect is bovendien het eerste emd in de cloud dat de Belgische overheid heeft gehomologeerd. "Daar zijn we bijzonder trots op", zegt Jos Vranken. Dat is belangrijk voor Corilus, want artsen die een gehomologeerde oplossing gebruiken, krijgen daar van de overheid een premie voor. Op dik een half jaar tijd zijn ruim 600 huisartsen op CareConnect overgestapt. "We verstoppen onze ambitie niet", zegt Jos Vranken. "Voor de komende drie jaar mikken we op 4.000 gebruikers. We willen uitgroeien tot het grootste emd van het land." Corilus heeft daarbij het voordeel dat CareConnect is ontwikkeld met het oog op de cloud. De oplossing sleept geen legacy mee, wat bij nogal wat van de bestaande pakketten een probleem blijkt te zijn. "In de markt is er volop consolidatie aan de gang", aldus nog Jos Vranken. "Emd-oplossingen moeten slagen voor een strenge homologatieprocedure. Daaruit moet blijken dat de pakketten in staat zijn vlot informatie uit te wisselen met onder meer ziekenfondsen en ziekenhuizen. Almaar vaker zijn er oudere pakketten die niet meer aan de nieuwe eisen voldoen. Zij verdwijnen van het toneel. Het zijn stukjes marktaandeel die we stap voor stap willen inpikken." Dries Van Damme