Het actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 besteedt bijzondere aandacht aan de huisartsen. Die staat immers het dichtst bij het patiënt en is doorgaans het eerste aanspreekpunt. Binnen het eHealth-platform zijn de meeste projecten daarom toegespitst op het digitaliseren van processen die vanuit de huisarts vertrekken. Onlangs plaatste Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx nog een aantal van zulke projecten in de kijker.
...

Het actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 besteedt bijzondere aandacht aan de huisartsen. Die staat immers het dichtst bij het patiënt en is doorgaans het eerste aanspreekpunt. Binnen het eHealth-platform zijn de meeste projecten daarom toegespitst op het digitaliseren van processen die vanuit de huisarts vertrekken. Onlangs plaatste Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx nog een aantal van zulke projecten in de kijker. Een van die specifieke projecten die nu technisch klaar is, is een uitbreiding van het MyCareNet-portaal. Via dat portaal kunnen artsen en ziekenhuizen gegevens uitwisselen met de verzekeringsinstellingen. MyCareNet vervangt overigens het CareNet-softwarepakket dat vanaf november 2014 verdwijnt. Nieuw in MyCareNet is dat voortaan voor geneesmiddelen voor de behandeling van bijvoorbeeld kanker of diabetes sneller goedkeuring kan gegeven worden. "Het gaat om geneesmiddelen waarvoor voor de terugbetaling een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer nodig is. De schriftelijke procedure neemt nu nog 3 weken in beslag, met de elektronische weg volgt in 70 % van de gevallen onmiddellijk een antwoord", zegt Onkelinx. In totaal gaat het om 1,4 miljoen akkoorden per jaar die gedigitaliseerd kunnen worden. 'Kúnnen', want artsen moeten dan wel een gehomologeerd softwarepakket hebben. Van de 20 softwarepakketten die via MyCareNet de verzekerbaarheid kunnen controleren, zijn er 15 die goedgekeurd zijn voor dit nieuwe terugbetalingstraject. In de loop van dit jaar moet de opvraging van de verzekerbaarheid overigens ook kunnen via softwarepakketten bij tandartsen en later ook bij onder meer kinesitherapeuten, logopedisten en orthopedisten. Ook de uitrol van de eHealthBox - een beveiligd communicatiekanaal tussen alle gezondheidsactoren - is volop aan de gang. Zo'n 4.100 huisartsen gebruiken sinds april 2013 het systeem dat bijvoorbeeld een beveiligd alternatief kan zijn voor het briefje dat een patiënt vaak mee krijgt als hij wordt doorverwezen naar een andere arts of specialist. "De eHealthBox heeft alle functionaliteiten van een elektronisch berichtensysteem, maar dan wel end-to-end beveiligd", vertelt Frank Robben van het eHealth-platform. Na de huisartsen worden ook ziekenhuizen en labo's aangesloten. "Nadien volgen kinesitherapeuten en verpleegkundigen", aldus Robben. Met Recip-e worden doktersvoorschriften elektronisch bewaard en afgeleverd aan een zorgverlener of apotheker. De oplossing wordt al sinds 2011 getest, maar is nu technisch klaar om massaal uitgerold te worden. Dat zullen in eerste instantie de huisartsen en apothekers zijn: het merendeel van de softwarepakketten bij de artsen is ondertussen gehomologeerd. Maar er is nog wel wat werk aan de winkel. "Tot nu toe zijn er enkele honderden elektronische voorschriften uitgereikt. Jaarlijks schrijven onze artsen samen echter ongeveer 80 miljoen voorschriften uit", schetst Marc Nyssen, projectleider van Recip-e. "Er is ook een groep van meestal wat oudere huisartsen die nog niet geïnformatiseerd is. Als we hen concrete voordelen zoals die van de eHealthBox en Recip-e kunnen tonen, zullen zij alsnog aansluiten", hoopt Onkelinx. Kristof Van der Stadt