I-City is 'in vereffening', zo heet het. Dat is voor sceptici voldoende om smalend te doen over het einde van het ambitieuze Vlaamse project. De bedoeling was om in Hasselt en Leuven een grootschalige proeftuin, een 'living lab' met honderden testgebruikers, te creëren voor mobiele toepassingen. I-City zou voor de hotspots en pda's zorgen, voor potentiële applicaties en voor testgebruikers. De centen, vele miljoenen euro's, waren afkomstig van de Vlaamse regering en bedrijfspartners als Microsoft, Siemens en Telenet.
...

I-City is 'in vereffening', zo heet het. Dat is voor sceptici voldoende om smalend te doen over het einde van het ambitieuze Vlaamse project. De bedoeling was om in Hasselt en Leuven een grootschalige proeftuin, een 'living lab' met honderden testgebruikers, te creëren voor mobiele toepassingen. I-City zou voor de hotspots en pda's zorgen, voor potentiële applicaties en voor testgebruikers. De centen, vele miljoenen euro's, waren afkomstig van de Vlaamse regering en bedrijfspartners als Microsoft, Siemens en Telenet. De betrokkenen van i-City zijn het niet eens met het scepticisme, al ging niet alles over rozen. "'In vereffening' is gewoon de juridische benaming voor de strategische keuze om i-City in het IBBT te integreren", klinkt het bij i-City-ceo Guy Coen. Die keuze was de uitloper van een reeks grondige assessments die Coen van bij zijn aanstelling in april vorig jaar doorvoerde. "We kwamen tot conclusie dat we moesten afstappen van het CSP-model ( City Service Provider, nvdr)", zegt Coen. "De wereld was veranderd. Wij moesten toch niet voor pda's zorgen in een wereld waar iedereen al een smartphone heeft? En veel applicaties die wij in de beginperiode uitdachten, zitten nu gewoon in de iPhone." Coen en co kwamen tot de conclusie dat de kern van i-City het beheer van de testgebruikers moesten zijn. Maar de 'kritische massa', het 'draagvlak', was te beperkt. "Enkel Hasselt, enkel wifi en wij die de pda's uitdelen?", aldus nog Coen. "De focus moest heel Vlaanderen zijn, op alle bestaande mobiele netwerken en op de eigen apparaten van de mensen." De raad van bestuur kwam daarop tot de conclusie dat de vzw i-City te veel beperkingen had om die nieuwe strategie waar te maken. Opslorping door het IBBT was de oplossing. I-City heeft de schijn tegen dat de vzw is leeggezogen door de creatie van de spin-off City Live, begin 2007. Of is dat geen schijn? "Er zijn naar City Live enkele belangrijke mensen overgestapt met kennis rond mobiele diensten", zegt IBBT-directeur Wim De Waele. "Daarmee was i-City nog geen lege doos, maar er was wel wat knowhow verdwenen." Frank Bekkers, ceo van City Live, knikt: "De Vlaamse regering pushte voor een spin-off, maar als je die creëert, neem je natuurlijk de zware kalibers mee." Waarop onduidelijkheid volgde over de te varen koers. Bekkers: "Net op het moment dat i-City opnieuw op dreef leek, vroeg ceo Daphne Tubée - om persoonlijke redenen - om zich te laten vervangen. Dat was nefast, want de selectie van een nieuwe ceo heeft een half jaar aangesleept. Daphne kon in die 6 maanden geen strategische beslissingen meer nemen. Wij hadden een goede samenwerking met Daphne, maar met de laatste ceo (Guy Coen, nvdr) was die relatie moeilijker." Coen sust de kritiek: "Dat is politiek. De vrees heerste dat i-City die lokale, Limburgse stempel zou kwijtraken. Sommigen zien de stap naar IBBT als een verhuis van Hasselt naar Gent, maar dat is het niet. Het Vlaamse innovatielandschap is gewoon te versnipperd." Etienne Blomme, secretaris-generaal van Telenet en voorzitter van de raad van bestuur van i-City, deelt de kritiek van Bekkers niet: "Coen was een meerwaarde." Genoeg over het verleden. Alle mensen van i-City die willen - zo'n 10 à 15 - stappen op 1 februari over naar het IBBT. Zij kunnen eventueel vanuit Hasselt blijven werken, waar het IBBT ook een onderzoeksgroep heeft. De kosten van de overname zouden volgens De Waele niet significant zijn. "I-City draaide zo goed als break-even." IBBT kan ook verder genieten van de dotatie van de Vlaamse regering die bestemd was voor i-City. Die was goed voor 6,2 miljoen euro. De adoptie door het IBBT lijkt voor iedereen een goede zaak. "De vraag naar een proeftuin, zoals i-City die als eerste in ons land werd opgezet, leeft nog steeds sterk in de ict-sector", zegt De Waele. Dat wordt bevestigd bij i-City-partner, Microsoft. "Microsoft blijft het gebruik van grootschalige living labs toejuichen om gebruik, bedrijfsmodellen en oplossingen in real life te testen", zegt Didier Ongena van Microsoft. Etienne Blomme zegt dat het proeftuinverhaal voor Telenet hier stopt, ondanks de waarde ervan. Hij bevestigt wel dat Telenet de ambitie heeft om op termijn een commerciële activiteit rond wireless op te starten. Bij het IBBT wordt de focus op mobility verbreed naar topics, zoals 'health' of 'telematica', op basis van de vraag uit de markt. "We gaan het ook op Vlaamse schaal doen, en niet alleen in Leuven en Hasselt." Nog in het voorjaar zou het IBBT al enkele projecten rond proeftuinen opstarten. Die zouden volgend jaar moeten uitmonden in grootschalige projecten, met steun van het IWT. "We willen geen jaar meer wachten."Stefan Grommen