Het is intussen een even grote klassieker als de salarisenquête zelf: de vaststelling dat het met de bijscholing van de gemiddelde ICT'er niet bepaald snor zit. Nochtans hecht die ICT'er veel belang aan opleiding en mogen we ervan uitgaan dat hij of zij het wel degelijk apprecieert wanneer de werkgever het nodige aanbod voorziet. Ook de bedrijven zelf zijn zich ervan bewust dat de voortdurende opleiding van hun ICT-team absoluut noodzakelijk is, onder meer in functie van jobtevredenheid en retentie. ICT'ers die mee zijn met de nieuwste technologieën en methodologieën slagen er bovendien beter in om via ICT het verschil te blijven maken met de concurren...