Ict'ers komen van Mars... Die conclusie weerspiegelt zich in de 7 procent vrouwen van Venus die we dit jaar onder de ict'er-respondenten aantroffen, tegen 93 procent mannen. Voor de vrouwen is dit een cijfer dat wat aan de onderzijde ligt van de cijfervork doorheen de jaren (met ca. 11 procent ongeveer het hoogste cijfer dat we konden noteren). Hoewel vaak overeenkomend - een ict'er is nu eenmaal een ict'er - zijn er toch wat verschillen tussen de beide groepen. Zo vertoont de leeftijdsverdeling van mannelijke ict'ers de vorm van een omgekeerde piramide, terwijl bij de vrouwen er een duidelijke terugval is in de groep 'ouder dan 45' jaar. Gekoppeld aan ca. 13 procent onder de vrouwelijke respondenten die nu al zeker is over vijf jaar niet meer als ict'er actief te zijn, heeft de ict-wereld ...

Ict'ers komen van Mars... Die conclusie weerspiegelt zich in de 7 procent vrouwen van Venus die we dit jaar onder de ict'er-respondenten aantroffen, tegen 93 procent mannen. Voor de vrouwen is dit een cijfer dat wat aan de onderzijde ligt van de cijfervork doorheen de jaren (met ca. 11 procent ongeveer het hoogste cijfer dat we konden noteren). Hoewel vaak overeenkomend - een ict'er is nu eenmaal een ict'er - zijn er toch wat verschillen tussen de beide groepen. Zo vertoont de leeftijdsverdeling van mannelijke ict'ers de vorm van een omgekeerde piramide, terwijl bij de vrouwen er een duidelijke terugval is in de groep 'ouder dan 45' jaar. Gekoppeld aan ca. 13 procent onder de vrouwelijke respondenten die nu al zeker is over vijf jaar niet meer als ict'er actief te zijn, heeft de ict-wereld duidelijk een probleem inzake de retentie van vrouwelijke ict'ers. De redenen voor een mogelijke uitstap uit het beroep, lopen overigens gelijk voor man een vrouw, met voor deze laatsten (in dalende volgorde): overstap naar een managementfunctie, 'burn out', 'teleurstellende jobinhoud' en 'bedrijfsherstructurering' (beide op rang drie), 'teleurstellend salaris', met 'achterhaalde ict-kennis' als hekkesluiter. Aan dat uitstapprobleem kan toch best (nog) wat meer aandacht worden besteed, want het percentage nieuwkomers onder de vrouwen (ict'ers jonger dan 25 jaar) lag toch ietwat hoger dan het percentage nieuwkomers bij de mannen. Mocht dit wijzen op een mogelijke 'vervrouwelijking' van het beroep, zou het gek zijn om niet meer aandacht te besteden aan het vrouwvriendelijker maken van de ict-carrière. Dat geldt allicht in het bijzonder voor de ict-sector, want daar blijkt 60 procent van de vrouwelijke respondenten actief te zijn. De top vijf van elementen voor een beter leven naast het werk, loopt overigens goeddeels gelijk voor mannen en vrouwen, met voor deze laatsten (in dalende volgorde): 'flexibele werkuren', 'thuiswerken', 'mobiel werken' (op plaats 4 bij de mannen), 'telewerken' (rang 3 bij de mannen) en 'minder maar langere werkdagen'. Helemaal niet, althans niet volgens de cijfers over de eerste opleiding. De vrouwelijke respondenten scoorden met 40 procent 'universitair' op dit punt duidelijk hoger dan de mannelijke collega's (met 26 procent 'universitair'). De hogere opleidingen in het algemeen waren bij de vrouwen wel minder ict-gericht (31 procent tegen 55 procent bij de mannen), en meer economisch (20 procent tegen 13 procent bij de mannen) of 'ander' (19 procent tegen 9 procent bij de mannen). De vrouwen achten dan ook een 'ict-diploma' minder essentieel voor hun huidige taak dan mannen (14 procent tegen 28 procent bij de mannen). Wellicht heeft dat alles ook zijn effect op hun mogelijkheden om de snelle ict-evolutie bij te benen. Voor 33 procent gaat dit 'makkelijk' (tegen 42 procent bij de mannen), naast 58 die 'met moeite' volgen (54 procent bij de mannen) en 6 procent die 'niet meer' kunnen volgen (4 procent bij de mannen). De vrouwelijke respondenten scoorden met 33 procent 'geen opleiding' in het voorbije jaar ook slechter dan de mannen (23 procent 'geen opleiding') en zijn ook ietwat pessimistischer inzake de opleidingsverwachtingen voor dit jaar (17 procent 'geen opleiding' tegen 12 procent bij de mannen). Voorts stellen de vrouwelijke respondenten wel even vaak als de mannen (ca. 54 procent) vandaag een betere kijk te hebben op de bedrijfsprocessen in hun onderneming, maar toch ook 18 procent een 'slechtere' kijk (tegen 12 procent 'slechter' bij mannelijke ict'ers). Anderzijds meent 32 procent van de vrouwen (tegen 26 procent bij de mannen) dat de algemene en commerciële bedrijfsleiding de informatici in het bedrijf meer waardeert. Kortom, het lijkt er op dat vrouwelijke ict'ers zeker niet moeten onderdoen voor hun mannelijk collega's inzake opleiding, maar duidelijk meer problemen hebben inzake de latere bijscholing. Ook dit kan een belangrijk punt worden om meer vrouwen voor het beroep van ict'er te behouden. Guy Kindermans