BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) is een externe dienst voor technische controle. De vzw is een erkend controleorganisme, met bijna negentig jaar ervaring. BTV voert - zowel bij particulieren als bij bedrijven - de wettelijk verplichte controles van machines en installaties uit. Wilt u uw huis verkopen en moet u bijvoorbeeld een attest voor de elektrische installatie of een energiecertificaat voorleggen, dan kan u daarvoor terecht bij BTV. De organisatie is via tien kantoren actief doorheen het hele land. BTV telt vierhonderd medewerkers.
...

BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) is een externe dienst voor technische controle. De vzw is een erkend controleorganisme, met bijna negentig jaar ervaring. BTV voert - zowel bij particulieren als bij bedrijven - de wettelijk verplichte controles van machines en installaties uit. Wilt u uw huis verkopen en moet u bijvoorbeeld een attest voor de elektrische installatie of een energiecertificaat voorleggen, dan kan u daarvoor terecht bij BTV. De organisatie is via tien kantoren actief doorheen het hele land. BTV telt vierhonderd medewerkers. "BTV is ontstaan in 1927", vertelt ceo Yves Lemense, "We hebben een lange geschiedenis als analoog bedrijf. Waar pen en papier vroeger volstonden, profileren we ons nu als een organisatie die digitale, begrijpelijke informatie aanbiedt aan haar klanten. De cloud laat ons toe die ambitie in de praktijk te brengen." Bij BTV heeft de stap naar de cloud een nieuwe visie op ict met zich meegebracht. "Vroeger was onze ict-afdeling vooral op infrastructuurbeheer gericht", stelt Lemense, "Nu ligt de nadruk veel meer op functioneel en strategisch denken. Daar kunnen we extra tijd voor uittrekken door het beheer van de infrastructuur uit te besteden. Wat ons betreft vormt dat geen kerntaak meer. Onze core business is de dienstverlening aan de klant." Het beheer van de ict-infrastructuur gaf BTV in handen van Cheops. "We hebben het aanbod van verschillende leveranciers tegen het licht gehouden", zegt Yves Lemense, "In Cheops vonden we een partner die ons vertrouwen geeft. Er is een contract met een reëel engagement op het vlak van dienstverlening, gekoppeld aan een marktconforme prijs." Voor BTV betekent de stap naar de uitbesteding van de infrastructuur meer garanties op het vlak van veiligheid, back-up en confidentialiteit. Cheops staat immers in voor de beschikbaarheid en monitoring van de omgeving. "De informatie over de installaties en machines van klanten is uiteraard vertrouwelijk. We hebben daar ook duidelijke afspraken over met Cheops." Vroeger stond BTV zelf in voor de housing en de beveiliging van een veertigtal gevirtualiseerde servers. "Door die activiteiten aan specialisten over te laten, staan die nu duidelijk op een hoger niveau." Tegelijk zorgt de stap naar de cloud voor een verschuiving in het kostenmodel van ict. BTV investeert niet langer in hardware, software en diensten, maar kan ict als een puur operationele kostenpost benaderen, tegen een vaste, voorspelbare prijs. Daardoor wist BTV zijn ict-kosten met ongeveer een kwart te verlagen. "Het verschil zit vooral in de verandering van focus", zegt Yves Lemense, "Onze medewerkers kunnen zich nu voluit op de businessprojecten richten. Over alles wat met ict-infrastructuur te maken heeft, hoeven ze zich geen zorgen meer te maken." Dat resulteert bovendien in een betere wisselwerking tussen de business en het eigen ict-team van BTV. De drie medewerkers van dat team hebben nu tijd voor activiteiten met een echte toegevoegde waarde voor de business. "Voordien konden we de mogelijkheden van ict niet altijd ten volle benutten. Er ging gewoon te veel tijd en moeite naar het beheer van de infrastructuur. Dat ligt vandaag anders. De business kan haar verwachtingen beter formuleren, terwijl de ict-afdeling beter kan inzetten op die digitale pijplijn." Zo gaan de driehonderd controleurs van de organisatie met een tablet op stap, waarmee ze op de locatie van de klant informatie verzamelen voor hun rapporten. "Zonder stabiele en veilige omgeving zou dat niet mogelijk zijn." Verder maakt BTV onder meer het verschil door zijn klanten de verslagen van de controles in digitaal formaat aan te bieden. "Daar zijn de klanten heel enthousiast over", aldus nog Yves Lemense, "We kunnen nu inzetten op dat soort dienstverlening."Dries Van Damme