Uw carrière heeft zich tot dusver volledig in de banksector afgespeeld.
...

Uw carrière heeft zich tot dusver volledig in de banksector afgespeeld. Anne Fievez: Na mijn studies burgerlijk ingenieur aan de Faculté Polytechnique van Bergen in 1981 kon ik onmiddellijk beginnen bij de Morganbank. Ik heb er de oprichting meegemaakt van Euroclear België. In 1983 kreeg ik een aanbod van de Bank Nagelmackers om mee te werken aan de beveiliging van de it-systemen. Nadien heb ik de gedecentraliseerde informatica op Unix-basis met een 4GL-tool op de rails helpen zetten. Begin van de jaren 90 kwam ik aan het hoofd van het departement Organisatie en Informatica. In die periode heb ik achtereenvolgens de beursgang van Bank Nagelmackers meegemaakt, daarna de overname door BNP en de centralisering van de bank in Brussel eind '99. Uiteindelijk werd Bank Nagelmackers doorverkocht aan P&V Verzekeringen en fuseerde ze met de Codep Bank. Toen ik besloot om Bank Nagelmackers te verlaten was ze net overgenomen door Delta Lloyd. Ik heb toch nog zes maanden lang de integratie van de twee it-systemen geleid. Een meningsverschil met de directie heeft me ertoe aangezet een stap terug te zetten. Ik heb toen gekozen voor het statuut van zelfstandig consultant ook al kreeg ik een vast aanbod bij een grote bank. Ik kreeg zeer snel de opdracht voor een assessment van de it-infrastructuur van Puilaetco Bank. Ik heb er het herstructureringsproject begeleid van hun centrale applicatie met BSB. Puilaetco Bank is nadien overgenomen door KBL. In 2004 werd u benaderd door Bank Degroof. Anne Fievez: De bank zocht een nieuwe it-directeur. Eind 2004 heb ik een samenwerking met de bank aanvaard. Bank Degroof had in 1991 samen met IBM de joint venture Finance Technology of Fitech opgericht om zijn basissoftware te ontwikkelen in de vorm van een geïntegreerde banksoftware die IBBA heette. Fitech telde in 2004 een vijftigtal werknemers en had moeilijkheden met een grote buitenlandse klant, RBS (Royal Bank of Scotland), die almaar dwingender normen, certificaties, enz. eiste. Bank Degroof zocht daarom een partner om de activiteit van Fitech over te nemen. Intussen had de bank intern een it-departement opgericht voor de andere applicaties zoals het portefeuillebeheer met het product Triple'A, het infrastructuurbeheer, enz. In dat departement werkten toen al een veertigtal mensen. Mijn eerste opdracht was dus een oplossing voor Fitech te helpen uitwerken en daarna het onderhoud te verzekeren van de IBBA-software die de dagelijkse werking van de bank ondersteunde. Met IBM werd een akkoord bereikt waarbij deze onderneming voortaan het onderhoud en de commercialisering van dat pakket op zich zou nemen. Hoe is de it van Bank Degroof vandaag gestructureerd? Anne Fievez: Het hele it-systeem van de bank berust op de integratie van gespecialiseerde packages. Om te beginnen is er dus IBBA dat beheerd wordt als een geheel van applicaties. De andere basisapplicatie is Triple'A voor het portefeuillebeheer, een product dat zeer ruim verspreid is in privébanken. De derde basismodule is de GL Trade suite [een Frans product dat recent is overgenomen door SunGuard, nvdr] die zorgt voor de routing van de orders en de toegang tot de markten dankzij een GLNet-netwerk tussen de brokers. Deze suite omvat uitgebreide functies zoals frontend tools voor de traders, orderboekje, feedback over de uitvoering. De bank maakt van deze tool gebruik voor al haar orders op de gereglementeerde markten. Maar wij hebben ook een interne tool ontwikkeld die de STP-routing uitvoert voor alle orders tussen de verschillende systemen van de bank. Voor de gestructureerde markten zitten we nu aan bijna 95 procent STP [Straight-through processing, of volledig elektronische verwerking zonder menselijke tussenkomst, nvdr]. Welke zijn momenteel de grote projecten? Anne Fievez: Het it-departement werkt voort aan de ontwikkeling van tools om onze kennis van de klanten te verbeteren. We hebben gekozen voor de crm-oplossing van Odyssey gekoppeld aan Triple'A om gekruiste verzoeken mogelijk te maken dankzij gemeenschappelijke databases en waarschuwingen te genereren over de portefeuille van de klanten. We raken hiermee aan de kern van de private banking activiteit. De rol van de it bestaat er vooral in de tool aan te passen aan de eigen noden en interfaces te creëren naar IBBA en Triple'A. En sinds een jaar ontwikkelen we intern een crm-tool om meer gerichte marketingacties te kunnen voeren en de informatiestromen tussen de bank en haar klanten te optimaliseren. Rond IBBA creëren we overigens een nieuwe Waarden-signaletiek die het mogelijk zal maken de diverse it-systemen van de Bank te voeden, zowel in België als in het buitenland. De communicatie van informatie met toegevoegde waarde is een andere krachtlijn van onze ontwikkelingen. Dat gebeurt nu via het internet, wat nieuw is voor onze bank. Wij publiceren bijvoorbeeld geregeld een video met commentaar van onze chief economist over de evolutie van de financiële markten, ter attentie van geïnteresseerden die onze site bezoeken. Sinds kort ontwikkelen we ook een management information system gekoppeld aan een datawarehouse met een Oracle-database om ontwikkelingen mogelijk te maken met de interne resources op de gegevens afkomstig van de verschillende packages. Dit datawarehouse zal in eerste instantie dienen voor de financiële controle met Business Objects, maar zal later worden uitgebreid naar andere departementen. Ten slotte denken we er ook aan onze risicobeheertool Oberon te vervangen. Is de it-infrastructuur sterk geëvolueerd? Anne Fievez: De laatste 3 à 4 jaar is de it-infrastructuur inderdaad sterk geëvolueerd en die evolutie is beïnvloed door de uitbouw van een back-up center. Vroeger hadden we twee datacenters, weliswaar goed geïsoleerd, maar toch in hetzelfde gebouwenblok. De AS/400-systemen zijn vervangen en we hebben VMware in gebruik genomen voor de virtualisering van de Windows-servers. We hebben nu 6 grote multiprocessorservers in VMware, tegen meer dan 100 Windows-servers vroeger. Die virtualisering heeft het ook mogelijk gemaakt de beschikbaarheid en de soepele terbeschikkingstelling van nieuw serververmogen te verbeteren, naast directe voordelen voor de back-up. Na de installatie van een san voor de Unix-omgeving, zijn we begonnen met de virtualisering van de Windows-racks met schijven. Bank Degroof beschikt nu over twee SAN DS8000-systemen van IBM, waardoor we al onze platforms kunnen virtualiseren: Windows, Unix, Linux en AS/400. De disaster recovery-faciliteiten zijn ondergebracht bij Verizon in de omgeving van Brussel met synchrone replicatie. Onze AS/400-systemen zorgen voor het beheer van IBBA en van Lotus Notes, terwijl Triple'A, de meeste Oracle-databases en het GL-orderboekje onder Unix draaien. We zijn overigens volop bezig het disaster recovery plan en high availability-project te valideren. Tussen haakjes, het departement Organisatie van Bank Degroof werkt eveneens aan de invoering van een BCP of business continuity plan dat alle departementen omvat. Hoe evolueren uw it-kosten? Anne Fievez: De regulerende en wettelijke voorschriften zoals MiFID, Basel II, IFRS, SEPA, antiwitwaswetgeving, enz. zonder nog te spreken van de aangekondigde vervanging van de marktinfrastructuur bij EuroNext en Euroclear, wegen uiteraard zwaar op de it-budgetten. Ons budget stijgt met ongeveer 10 procent per jaar. U moet weten dat Bank Degroof de laatste jaren een zeer sterke groei heeft gekend. Wij proberen overigens onze kosten te benchmarken. Hoe ziet uw personeelsstructuur eruit? Anne Fievez: Het it-departement telt 51 interne medewerkers van wie een tiental aan ontwikkeling doen. Voor specifieke opdrachten doen we een beroep op consultants om onze interne teams te versterken en de ontwikkelingen te versnellen. We maken in beperkte mate gebruik van outsourcing, met name voor de helpdesk. Een nieuw project wordt momenteel geanalyseerd. Wat is volgens u de belangrijkste rol van de it en zijn cio? Anne Fievez: It om de it slaat nergens op, it dient integendeel om toegevoegde waarde en nut voor de bank te creëren. Daarom weiger ik te werken in een soort van 'splendid isolation'. Ik probeer de directie en de departementen te doen inzien dat de it in de eerste plaats een instrument is in dienst van de business. Het is aan de departementen om hun prioriteiten vast te leggen. In dat opzicht is deel uitmaken van het uitvoerend comité van de bank in België belangrijk omdat ik zo de directie kan sensibiliseren voor informatiseringsprojecten. Er zijn zeer weinig vrouwelijke cio's. Werkt dat inspirerend of veel-eer demotiverend? Anne Fievez: Het is vandaag nog altijd moeilijk voor een vrouw om als gelijkwaardig erkend te worden door haar collega's. Wij moeten bewijzen dat we beter zijn alvorens aanvaard te worden. Toch ben ik altijd gekant geweest tegen een verschillende behandeling van mannen en vrouwen. Laten we proberen geen onderscheid te maken. Er zijn zeker nog verschillen, maar die vervagen als je aanvaard en gerespecteerd wordt in je rol. Het aantal CIO-clubs in België neemt toe. Wat vindt u van deze verenigingen? Anne Fievez: Die clubs zijn zeer interessant maar ik kan er maar beperkt aan deelnemen door mijn drukke agenda. Ik vind de opleidingen van hoog niveau die worden aangeboden door de CIO Club Wallonie-Bruxelles in elk geval zeer aantrekkelijk.Marc Husquinet