De evolutie van de ict-dienstensector in India is de voorbije jaren ronduit verbluffend te noemen. IBM en Accenture, twee bedrijven die tijdens deze Tech-Tour werden bezocht, illustreren dit ten overvloede. IBM India telt vandaag ca. 73.000 werknemers (waaronder meer dan 3.500 projectmanagers, inclusief het grootste aantal PMI-gecertifieerde projectmanagers in Indië) en neemt maandelijks 1.000 à 1.500 nieuwe werknemers in dienst. Accenture van zijn kant heeft in Indië 36.500 werknemers op de payroll staan (op een wereldwijd totaal van 175.000). Maar niet alleen multinationals uit het buitenland hebben de wind in de zeilen, ook binnenlandse bedrijven als Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro en Satyam produceren explosieve groeicijfers.
...

De evolutie van de ict-dienstensector in India is de voorbije jaren ronduit verbluffend te noemen. IBM en Accenture, twee bedrijven die tijdens deze Tech-Tour werden bezocht, illustreren dit ten overvloede. IBM India telt vandaag ca. 73.000 werknemers (waaronder meer dan 3.500 projectmanagers, inclusief het grootste aantal PMI-gecertifieerde projectmanagers in Indië) en neemt maandelijks 1.000 à 1.500 nieuwe werknemers in dienst. Accenture van zijn kant heeft in Indië 36.500 werknemers op de payroll staan (op een wereldwijd totaal van 175.000). Maar niet alleen multinationals uit het buitenland hebben de wind in de zeilen, ook binnenlandse bedrijven als Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro en Satyam produceren explosieve groeicijfers. En alle centra in India van zowel Accenture als IBM zijn CMMI Level 5 gecertifieerd (voor IBM conform de versie v1.2). Opmerkelijk overigens hoeveel nadruk in Indië wordt gelegd op een CMMI 5 certifiëring, die de maturiteit van de gehanteerde ontwikkelings- en leveringspraktijken binnen een bedrijf aantoont en dus ook garant moet staan voor een hoge kwaliteit van de geleverde goederen en diensten. Die interesse bestaat overigens al jaren in Indië en vindt onder meer zijn oorsprong bij de SPINs (Software Process Improvement Networks) die sinds 2001 per industrie werden opgericht en waarvan de leden ervaringen uitwisselen inzake kwaliteitsverbetering. Inmiddels doet India er alles aan om niet uitsluitend een land van goedkope codeschrijvers te zijn. Een hele rits ict-dienstenbedrijven hebben van India een hyperknooppunt in hun wereldwijd leveringssysteem van een veelheid aan diensten gemaakt, zowel voor softwareontwikkeling als infrastructuuroutsourcing, tot en met het overnemen en uitvoeren van complete bedrijfsprocessen. IBM hanteert al een aantal jaren een GIE-aanpak - een 'Globally Integrated Enterprise'. Het doel is om doorheen de ups en downs van de ict-economie toch een maximum uit de investeringen te puren. Doorslaggevend zijn daarbij de voordelen die de Indische arbeidsmarkt biedt, met naast het lagere loonniveau ook de ruim beschikbare expertise. En voorts kan India bogen op een 'open business environment', aldus Ruchir Asthana, IBM's lead voor de financiële servicesactiviteit in India. Van zijn kant benadert Accenture de markt vanuit zijn business consulting-'roots' en verleent het eveneens alle mogelijke ict-diensen doorheen zijn Global Delivery Net-work, volgens de beproefde Accenture-methodologie en bij voorkeur in het kader van langdurige overeenkomsten met de klanten, aldus PG Raghuraman, Lead Executive voor de BPO delivery centers in Indië. En die diensten kunnen veel verder gaan dan de klassieke bedrijfsadministratieve processen, wat Raghuraman illusteerde met de data-analyse service die Accenture levert aan een farmaceutisch bedrijf in het kader van de FDA (de Food & Drugs Administration van de V.S.) testen voor nieuwe geneesmiddelen. De groei van Indië kwam er na de liberalisering en openstelling van de Indische economie in 1991 - een omwenteling die wellicht nooit meer zal worden teruggeschroefd. Het maakt dat bedrijven als IBM, Accenture en andere nu vanuit het Indiase subcontinent hun diensten wereldwijd aanbieden, ook aan het eigen bedrijf. Zo heeft IBM door het samenbrengen van alle aankoopfuncties in drie centra, waaronder een in India, miljarden dollars kunnen besparen. Of zoals Asthana het stelt "'we eat our curry' vooraleer die aan de klanten aan te bieden." Meer nog, "de totale kracht van IBM kan je alleen in India aan het werk zien." In de voorbije jaren werd veel expertise opgebouwd en werden tools ontwikkeld, waardoor bijvoorbeeld SAP-diensten voor een klant vandaag tot drie keer sneller kunnen worden opgezet. Een ander facet van dienstverlening biedt Accenture dat bereid is het risico, of een besparing bijvoorbeeld ook echt wordt gehaald, te delen met de klant. En ook de integratiereus werkt hard aan middelen die het - in de loop van een project - mogelijk moeten maken om met minder mensen toch de gewenste diensten met de gevraagde kwaliteit te leveren. Dat alles komt er bovenop de ervaring die de bedrijven in Indië hebben opgebouwd (en blijven uitbouwen) om de beschikbaarheid van diensten te garanderen, met duidelijke afspraken en communicatieprocessen bij eventuele problemen, naleving van wettelijke verplichtingen (zoals Sarbanes Oxley) en het uitvoeren van achtergrondcontroles van werknemers. Een duidelijk teken dat Indië meer is dan alleen maar een 'pool' van goedkope informatici is de groeiende aandacht voor onderzoek en ontwikkeling in de Indische afdelingen. Na New Dehli is IBM twee jaar geleden ook in Bangalore een onderzoeksafdeling gestart. En de ambities zijn huizenhoog. Zo wordt er bij IBM gemikt op de ontwikkeling van een 'science of services' naar analogie met de wijze waarop in de jaren 50 en 60 de computerwetenschappen het daglicht zagen. Hierbij wordt rekening gehouden met input vanuit verschillende disciplines, zoals beheer-, sociale en computerwetenschappen. Dergelijke ambitieuze onderzoeks- en ontwikkelingslabo's zijn volgens de betrokken bedrijven nodig om cruciale personeelsleden ervan te weerhouden over te stappen naar bijvoorbeeld Google. Bij IBM gebeurt onder meer onderzoek naar de 'scaling' van toepassingen en high performance on demand diensten met het oog op het opvangen van erg grote piekbelastingen. Ook autonomic computing (zelfherstellende ict-omgevingen) krijgt nogal wat aandacht. Die is er ook voor een systeem dat automatisch de kennis van het Engels van duizenden aspirant-sollicitanten toetst aan grammaticale correctheid en accent/intonatie. Voorts wordt nagegaan waarom klanten een telecomdienstenleverancier verlaten. Het blijkt dat zich onder de abonnees groepjes vormen, met een spilfiguur in het midden. Als hij of zij een leverancier verlaat, volgen vaak de leden van dat groepje. Bij Accenture wordt gewerkt aan de ontwikkeling voor het bankkantoor van de toekomst, aan interactieve informatiemuren en nog veel meer. Relatief recent is ook de groei van India zelf als afzetmarkt voor ict-producten en -diensten. De interne markt slaat meteen een ict-generatie (of meer) over en is vandaag bijzonder 'hot'. Voor IBM is India dan ook een klantland als andere geworden. Hoewel. IBM is er met een marktaandeel van ca. 9,2 procent in geslaagd de grootste ict-dienstenleverancier van het land te worden, voor de Tata's, Wipro's of Satyam's. IBM heeft hier fors geïnvesteerd na de liberalisering van de markt en realiseert een omzet op de Indiase thuismarkt van ca. 1 miljard dollar. Het heeft zelfs contracten lopen met de Tata Groep, die toch een niet geringe ict-poot herbergt. Alle bedrijven, ook de Indiase (die traditioneel exportgericht waren), kijken nu in toenemende mate naar de thuismarkt en die belangstelling is niet alleen het gevolg van de stijgende Roupee (waardoor ict-dienstenleveranciers hun prijsvoordeel in het buitenland wat zien afkalven). Er is immers ook de groei en ontwikkeling van de eigen Indiase economie die nu qua omvang in de top vijf opduikt. Er is een kritische massa bereikt waardoor het land op zichzelf en voor zichzelf zal blijven groeien, wat bijvoorbeeld blijkt uit de aankondiging van 's werelds goedkoopste auto door Tata terwijl datzelfde bedrijf ook Landrover en Jaguar van Ford overnam. Naast het onvermijdelijke kopgroepje van miljardairs groeit vooral de cruciale middenklasse, die nu al op ca. 300 miljoen mensen wordt geschat. Het is die bevolkingsgroep die zorgt voor de 'boom' in diensten inzake telefonie, bankieren en dies meer. En binnen bepaalde sectoren is het groeipotentieel nog fenomenaal. Zo zou minder dan 3 procent van de kleinhandel via grotere winkels of distributiekanalen lopen, kleine familiale winkeltjes neemt het overgrote deel van die handel voor hun rekening. Veranderingen in de distributie zouden enorme mogelijkheden openen voor de informatisering van nieuwe grotere bedrijven. Algemeen heerst dan ook de overtuiging dat zelfs op langere termijn nog een groei met ca. 7 à 9 procent perfect haalbaar blijft. Het Indische zakenblad 'Businessworld' publiceerde in de week van 11-17 maart 2008 een uitgebreid artikel over IBM in Indië:http://businessworld.abp.in/conte Hoe verliep de TechTour 2008? De dagverslagen kunnen nog worden nagelezen in de Data News Blog op onze site (www.datanews.be).Guy Kindermans