De historiek van Schneider Electric toont aan hoe het bedrijf zich telkens wist aan te passen aan een veranderende wereld. De roots van Schneider Electric liggen bij de staalindustrie, machinebouw en scheepswerven. Eind negentiende eeuw betrad het bedrijf de prille elektriciteitsmarkt. Later verschoof het zwaartepunt naar elektriciteitsbeheer en automatisering. De komende veertig jaar zal de vraag naar energie verdubbelen, terwijl we de uitstoot van broeikasgassen moeten halveren. Het betekent dat we vier keer efficiënter met energie moeten leren omgaan. "Dat stelt ook ons bedrijf voor een grote uitdaging", zegt hr-directeur Ron Bloemperk. Schneider Electric is groot geworden in de wereld van de operationele technologie, maar het is de convergentie van operationele en informatietechnologie die samen de oplossingen van de toekomst moeten...

De historiek van Schneider Electric toont aan hoe het bedrijf zich telkens wist aan te passen aan een veranderende wereld. De roots van Schneider Electric liggen bij de staalindustrie, machinebouw en scheepswerven. Eind negentiende eeuw betrad het bedrijf de prille elektriciteitsmarkt. Later verschoof het zwaartepunt naar elektriciteitsbeheer en automatisering. De komende veertig jaar zal de vraag naar energie verdubbelen, terwijl we de uitstoot van broeikasgassen moeten halveren. Het betekent dat we vier keer efficiënter met energie moeten leren omgaan. "Dat stelt ook ons bedrijf voor een grote uitdaging", zegt hr-directeur Ron Bloemperk. Schneider Electric is groot geworden in de wereld van de operationele technologie, maar het is de convergentie van operationele en informatietechnologie die samen de oplossingen van de toekomst moeten bieden. "We zien diverse grote tendensen", zegt Ron Bloemperk. "Tegen 2050 woont zeventig procent van de wereldbevolking in steden. Tegelijk is er de digitalisering en het Internet of Things, met over vijf jaar al vijftig miljard geconnecteerde toestellen. Verder blijft ook in de industrie de vraag naar energie stijgen." Schneider Electric begrijpt als geen ander dat het de traditionele wereld van de operationele technologie moet complementeren met ict om het gebruik en beheer van energie efficiënter te maken. Zo komen we in de wereld van big data terecht, met vraagstukken rond data management en business analystics. "Vroeger hadden we in de eerste plaats nood aan ingenieurs", zegt Ron Bloemperk. "Die technische capaciteit moeten we nu aanvullen met expertise rond Internet of Things, smart grid, enzovoort." De grote uitdaging bestaat er niet alleen in die nieuwe profielen aan te trekken, maar ook - en vooral - ze te laten samenwerken met de ingenieurs uit het domein van de operationele technologie. Getalenteerde ict'ers zijn erg gegeerd. Op de rekruteringsmarkt woedt een harde strijd. "We zetten daarbij vooral in op onze value proposition", vertelt Ron Bloemperk. "Voor de nieuwe generatie ict'ers is dat heel belangrijk. Ze willen meer dan alleen maar werken voor geld. De doelstellingen van de onderneming zijn voor hen heel belangrijk." Voor Schneider Electric gaat het daarbij niet alleen om de zoektocht naar meer energie-efficiëntie, maar ook om de strijd tegen energiearmoede. Het bedrijf ziet toegang tot energie als een basisrecht, maar weet tegelijk dat de huidige omgang met energie niet duurzaam is. Wereldwijd hebben 1,3 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Nog eens een miljard mensen hangen af van een onbetrouwbare, niet-continue stroomvoorziening. "Ict'ers voelen zich aangetrokken tot Schneider Electric omdat ze hier werken aan concrete projecten met een belangrijk maatschappelijk resultaat." Tegelijk doen ze dat bij Schneider Electric binnen een organisatie met een enorme installed base, wat voor de uitbouw van de eigen carrière een heleboel mogelijke richtingen biedt. Schneider Electric trekt ict-profielen aan via diverse kanalen, zoals advertenties in kranten en tijdschriften, maar ook sociale media als LinkedIn. "Vandaag is het heel belangrijk om mensen rechtstreeks aan te spreken", vervolgt Ron Bloemperk. "Dat doen we onder andere door aanwezig te zijn op netwerkforums en evenementen, waar we mensen ontmoeten en kennis laten maken met het bedrijf." Verder onderhoudt Schneider Electric nauwe contacten met diverse universiteiten, hogescholen en business schools. Dat er in het nieuwe academiejaar meer studenten zijn gestart in wetenschappen en ict, beschouwt Bloemperk als een bevestiging van de visie van Schneider Electric. "De nieuwe generatie is zich bewust van de problematiek", zegt hij, "en wil zelf bijdragen aan de nodige oplossingen." Schneider Electric ziet de combinatie van energie en ict als het pad van de toekomst. "Het is een behoorlijke uitdaging om daar intelligentie rond te bouwen. We moeten de expertise uit die twee werelden met elkaar linken. Wellicht vormt dat nog de grootste uitdaging." Dries Van Damme"Ict'ers voelen zich aangetrokken tot Schneider Electric omdat ze hier werken aan concrete projecten met een belangrijk maatschappelijk resultaat" Ron Bloemperk, hr-directeur bij Schneider Electric