Innovatie laat zich niet zo makkelijk in een hokje stoppen. De term wordt tegenwoordig te pas én te onpas gebruikt, zodat een advocaat van de duivel al snel zou durven zeggen dat innovatie vooral dode letter is. Maar als er één conclusie is die we uit onze enquête kunnen halen, dan is het wel dat nagenoeg elk zichzelf respecterend bedrijf weet dat innovatie belangrijk is én dat er ook in meer of mindere mate geld en tijd voor vrijgemaakt wordt. Op de vraag wanneer u voor het laatst het woord 'innovatie' hebt horen vallen in uw ...

Innovatie laat zich niet zo makkelijk in een hokje stoppen. De term wordt tegenwoordig te pas én te onpas gebruikt, zodat een advocaat van de duivel al snel zou durven zeggen dat innovatie vooral dode letter is. Maar als er één conclusie is die we uit onze enquête kunnen halen, dan is het wel dat nagenoeg elk zichzelf respecterend bedrijf weet dat innovatie belangrijk is én dat er ook in meer of mindere mate geld en tijd voor vrijgemaakt wordt. Op de vraag wanneer u voor het laatst het woord 'innovatie' hebt horen vallen in uw afdeling, antwoordde maar liefst 42 procent 'vorige week nog'. Voeg daar de 14 procent respondenten aan toe die het bolletje naast 'twee weken geleden' kleurden, en je zit met een meerderheid waar het onderwerp innovatie duidelijk niet uit de weg gegaan wordt. Langs de andere kant zijn het wel duidelijk de budgetten en de te lange ontwikkelingstijd die als belangrijkste drempels voor innovatie gezien worden. Meer details vindt u in de grafiekjes op deze en volgende pagina's. In verschillende gesprekken die we naar aanleiding van deze Data News Innovation Guide hadden, kwam steeds naar voor dat we er moesten over waken dat innovatie zeker niet uitsluitend focust op technologische vernieuwingen, maar bijvoorbeeld ook op nieuwe businessmodellen of het ontwikkelen van een andere commerciële strategie: uitspraken die voor een stuk weerspiegeld worden in de enquêteresultaten. Iets meer dan 49 procent zegt bijvoorbeeld dat innovatie voor hem of haar gelijk staat aan het op een innoverende wijze gebruik maken van bestaande technologie. Maar telkens ongeveer 46 procent zegt ook dat innovatie voor hem of haar betekent dat er 'een nieuwe technologie gebruikt wordt ' of 'een nieuwe technologie uitgedokterd wordt.' Afgerond 25 procent stelt dan weer dat innovatie voor hem ook een combinatie is van meerdere bestaande technologieën. Net geen 17 procent heeft het over het in de praktijk brengen van een nieuwe commerciële aanpak. Bijna 7 procent van de respondenten opteerde ervoor om een eigen antwoord op deze vraag te formuleren, waarbij de meesten eigenlijk aangaven dat innovatie voor hen een ideale mix moet zijn van alle andere mogelijke opties met als gemeenschappelijke deler: het genereren van een zekere meerwaarde. Die meerwaarde is voor de ene het creëren van nieuwe business opportuniteiten, revenues, en competitief voordeel terwijl anderen veeleer meerwaarde zien in kostenvermindering, kwaliteitsverbetering of het klaarstomen van de organisatie voor de toekomst. Anders gezegd en concluderend: innovatie is een ontzettend ruim begrip dat door iedereen op een eigen manier ingevuld wordt.zKristof Van der Stadt