Acht op tien ceo's, meer dan ooit, ziet turbulente tijden op zich afkomen en ziet 'change' als het belangrijkste antwoord. "Maar de hiaat tussen de wil om te veranderen en de mogelijkheid om change te managen wordt steeds groter. De echt succesvolle veranderingen zijn dan ook veeleer beperkt," vertelt Michel Vlasselaer, IBM partner Global Business Servics. De tijdspanne om die verandering erdoor te drukken wordt ook steeds korter. Het moet binnen één tot 2 jaar rond zijn, zo blijkt uit het ceo onderzoek over 'The enterprise of the future'. "Ze zijn ook immer op zoek naar mensen die deze veranderin...

Acht op tien ceo's, meer dan ooit, ziet turbulente tijden op zich afkomen en ziet 'change' als het belangrijkste antwoord. "Maar de hiaat tussen de wil om te veranderen en de mogelijkheid om change te managen wordt steeds groter. De echt succesvolle veranderingen zijn dan ook veeleer beperkt," vertelt Michel Vlasselaer, IBM partner Global Business Servics. De tijdspanne om die verandering erdoor te drukken wordt ook steeds korter. Het moet binnen één tot 2 jaar rond zijn, zo blijkt uit het ceo onderzoek over 'The enterprise of the future'. "Ze zijn ook immer op zoek naar mensen die deze veranderingen aankunnen, en de impact van technologie wordt steeds groter. Dat wordt nog aangevuld met een grote marktonzekerheid, want verandering staat voor disruptie met de bestaande processen."Dat betekent een verregaande innovatieve aanpak. Twee derde van de ceo's focust immers op de transformatie van het hele business model. 24 procent denkt er zelfs aan het hele inkomstenmodel om te gooien." Innovatie wordt geleid door de klanten. Drie vierde van de bedrijfsleiders ziet de toenemende inbreng en vraag van de klanten niet als een bedreiging maar als een opportuniteit. "Meer nog, de ceo wil de klanten verrassen. Innovatie moet leiden tot dat 'net iets meer'. En dat kan je niet alleen met de traditionele producten en diensten." Dat bekent een grote interactie met de klanten, een grotere transparantie ook. Eén op vijf ceo's wil daar de komende drie jaar ook in investeren. Dan is natuurlijk de vraag wie je klanten zijn? De segmentatie, niet alleen op omzet of aantal mensen, zoals vroeger, zal zich vooral richten op de samenwerking met die klanten. En daar staan dan natuurlijk crm- en supply chain management-oplossingen voor. Die informatie moet dan ook leiden tot een innovatieve prijsstrategie. En 'het bedrijf van de toekomst' wereldwijd geïntegreerd zijn. "Bijna elke bedrijfsleider is daarmee bezig." 75 procent van de ondervraagde ceo's wil nieuwe markten aanboren op zoek naar nieuwe klanten en talentvolle medewerkers. 85 procent wil met partners in zee gaan om met een globaal aanbod uit te kunnen pakken. "De ondernemingen die voor één enkele bedrijfscultuur gaan, zijn niet langer de leiders. Je moet voor verschillende culturen gaan." Dat betekent ook dat je een technologisch platform nodig hebt dat open innovatie ondersteunt - niet alleen intern, maar ook extern. Eén en ander wordt aangevuld met het toenemend belang van 'corporate social responsibility' (CSR). Twee derde van de ceo's zijn op dat vlak positief gestemd en van plan om ook hierop te innoveren. Klanten willen immers niet alleen kwaliteit, maar zijn ook bezorgd over de omstandigheden waarin het product gemaakt is. Michel Vlasselaer is ervan overtuigd dat CSR een groeiplatform kan zijn voor een onderneming. Volgens Vlasselaer leiden die vijf elementen tot grotere winsten. "Er is een duidelijke link tussen change en innovatie en dat heeft een impact op het hele bedrijfsmodel en dus ook de winstverwachtingen."zLuc Blyaert