De Commissie Paulus stelde de interventietijd van de brandweer onlangs vast op 12 minuten. Doorgaans zitten de brandweermannen zich dan zenuwachtig te maken in hun voertuig, terwijl ze richting brand eigenlijk heel wat nuttige informatie over de plaats des onheils zouden kunnen ontvangen.
...

De Commissie Paulus stelde de interventietijd van de brandweer onlangs vast op 12 minuten. Doorgaans zitten de brandweermannen zich dan zenuwachtig te maken in hun voertuig, terwijl ze richting brand eigenlijk heel wat nuttige informatie over de plaats des onheils zouden kunnen ontvangen. Mede daarom werd het project 'Clockwise' boven de doopvont gehouden. De ambitieuze toenadering tussen Agoria Fire Technologies, de brandweerkorpsen en de overheid, zou binnen de drie à vier jaar moeten uitmonden in een blauwdruk voor een geavanceerd en inter-operabel onlinesysteem, dat de brandweerlui moet helpen om beter geïnformeerd de brandhaard te bereiken. In het kader van die blauwdruk wordt er onder meer gedacht aan gps-toepassingen die verkeerslichten automatisch op groen laten springen, aan systemen die in kaart brengen hoeveel mensen zich er nog in de brandende gebouwen bevinden, en aan protocollen die de toegangscodes van bedrijven in nood kunnen doorspelen. Op negen november staken een rist technologische beveiligingsbedrijven, enkele brandweerkorpsen én Agoria de koppen voor het eerst bij elkaar. Het hoeft geen betoog dat de aanwezigen zich wel konden vinden in het nieuwe project, maar je kon er evenmin omheen dat Clockwise wel erg veel hooi op zijn vork neemt. In de wandelgangen klonk het immers dat onze brandweerkorpsen nog nergens staan op het vlak van moderne communicatie- en it-infra-structuur. Ja, enkele jaren geleden is er zwaar geïnvesteerd in het peperdure 'communicatiesysteem' Astrid, waar intussen al 100 van de 251 Belgische brandweerkorpsen mee werken. Maar zelfs dat systeem werkt nog niet helemaal zoals het hoort. Vorige week nog blokletterde Het Laatste Nieuws dat de brandweermannen van Kruishoutem nauwelijks met elkaar konden communiceren als gevolg van een ontbrekende zendmast. Enkele dagen eerder haperde het oproepsysteem van Astrid een hele namiddag, waardoor de honderd bovengenoemde brandweerkorpsen hun manschappen niet konden oproepen. In Londerzeel moest de brandweer zelfs met de ouderwetse sirene door de straten rijden om de manschappen te alarmeren. Tel daarbij dat zelfs commandant Jan Jorissen van de Brandweer in Lommel op de lancering van Clockwise toegaf dat het Astrid-systeem (dat tot op vandaag al minstens 144 miljoen euro kostte) geen binnendekking kan garanderen in gebouwen, en je stelt je automatisch de vraag of Agoria zijn pijlen niet beter zou richten op de verdere verfijning van Astrid. "Je mag de twee projecten niet met elkaar verwarren", benadrukt ict innovation manager Marc Buckens van SIRRIS, het centrum voor onderzoek en innovatie van de Belgische technologische industrie. "Met Astrid is er een nieuw communicatienetwerk op poten gezet dat de hulpdiensten in staat moest stellen om op een vlotte en eenvoudige manier met elkaar te communiceren. Astrid heeft een goede start gekend, maar nu er steeds meer departementen gebruik maken van het netwerk, stoot het op zijn beperkingen." "Clockwise wil geen nieuw netwerk creëren, laat staan een nieuwe technologie. Dit keer is het ons te doen om interoperabiliteit tussen al bestaande systemen. Welke producten beantwoorden aan de eisen van de brandweer, en hoe kunnen ze op elkaar worden afgestemd? Als er een blauwdruk kan komen, is het aan de productbouwers om voor een goede afstelling van hun diensten te zorgen binnen het geheel." "De technologie is er al", gaat Buckens verder. "En er zijn leveranciers genoeg in ons land. Maar elk van die leveranciers behandelt maar één klein deelaspect. Een geïntegreerde totaaloplossing, waarbij alle verschillende puzzelstukjes in elkaar worden gepast, is er nog niet. En voor elk korps een maatpakket in elkaar flansen, daar is gewoon geen geld voor." Dominique Du Tré van Agoria: "Je mag niet vergeten dat de brandweerkorpsen het sowieso al niet breed hebben. Ook daarom zijn alle initiatieven versnipperd. Bovendien zouden bedrijven hun netwerken eigenlijk moeten openzetten voor nieuwe toepassingen van de brandweer, en daar staan velen nog huiverachtig tegenover." "In Duitsland gebeurt het al", weet Kris Mertens van Siemens Building Solutions Systems. "Tal van bedrijven installeren brandmeldingsystemen die extra informatie doorgeven aan de dispatching bij de brandweer, waar de commandant natuurlijk handig op kan inspelen." In Nederland worden er - per provincie - aanbestedingen uitgeschreven voor projecten waarbij de brandmeldingsystemen van bedrijven gelinkt worden aan een regionale alarminstallatie. Bij verbouwingen of nieuwbouw wordt de integratie van zulke systemen zelfs verplicht. "Bij ons kunnen zulke dingen in principe ook, maar blijven de initiatieven gefragmenteerd, omdat er geen wetgevend kader is", aldus nog Kris Mertens. "Neem nu een bedrijf als Inbev. Daar staat een computer die via een intern netwerk communiceert met alle brandmeldingsystemen op de verschillende sites van de brouwer. Als er ergens iets fout loopt, weten de mensen van Inbev meteen waar de problemen zich voordoen, en wordt de brandweer onmiddellijk verwittigd. Jammer genoeg is Inbev een beetje een witte raaf in België." www.clockwise.beFrederik Tibau