Het onderste uit de kan halen qua inzichten op basis van beschikbare bedrijfsgegevens, door een naadloze integratie van alle informatieverwerkende processen, daar gaat het bij CPM om. Het is dan ook een verzameling van tools, werkwijzen, infrastructuur en menselijke talenten, die ons toelaat de dingen te observeren, te doorgronden en effectieve acties te ondernemen en daardoor tijdig bij te sturen. Het vereenvoudigt het proces om de bedrijfsstrategie uit te voeren. Dankzij Corporate Performance Management kan een organisatie het verleden, het heden en de toekomst beter begrijpen, sneller en bewuster reageren op veranderingen en van daaruit de ondernemingsresultaten verbeteren. CPM kan niet alleen het spanningsveld tussen it en de business opheffen, maar ook dit tussen het financiële en het operationele.
...

Het onderste uit de kan halen qua inzichten op basis van beschikbare bedrijfsgegevens, door een naadloze integratie van alle informatieverwerkende processen, daar gaat het bij CPM om. Het is dan ook een verzameling van tools, werkwijzen, infrastructuur en menselijke talenten, die ons toelaat de dingen te observeren, te doorgronden en effectieve acties te ondernemen en daardoor tijdig bij te sturen. Het vereenvoudigt het proces om de bedrijfsstrategie uit te voeren. Dankzij Corporate Performance Management kan een organisatie het verleden, het heden en de toekomst beter begrijpen, sneller en bewuster reageren op veranderingen en van daaruit de ondernemingsresultaten verbeteren. CPM kan niet alleen het spanningsveld tussen it en de business opheffen, maar ook dit tussen het financiële en het operationele. CPM omvat vier bouwstenen: strategische intelligentie (strategieformulering), financiële intelligentie (planning en budgeting), business en market Intelligence (scorecarding, OLAP en rapportage) en analytische intelligentie (forecasting en statistische analyse). Als centrale draaischijf van CPM fungeert een datawarehouse dat alle heterogeniteit van diverse databronnen omzeilt. Een datawarehouse laat een duurzame integratie toe van zowat alle bedrijfsinformatie wat leidt tot één versie van de waarheid. Business en market intelligence tools kijken typisch achterom, planningtools gaan vooral gegevens capteren voor de toekomst, scorecards gaan dan weer historische gegevens combineren met te capteren gegevens. Deze bonte mengeling zorgt voor grote technologische en organisatorische uitdagingen die alleen door it op een duurzame wijze beheerst kunnen worden. Door de ogenschijnlijk toegenomen eenvoud van implementatie van diverse tools, zien we meer en meer dat de business zelf de informatieverwerkende stromen wil beheren en beheersen. 'Operations' probeert enerzijds de operationele gegevens te beheersen, 'finance & accounting' probeert de financiële te controleren, terwijl de meeste transactionele systemen nog door it beheerd worden. It wordt daarbij in toenemende mate beschouwd als leverancier van transactionele systemen en in mindere mate van beleidsondersteunende oplossingen. Van samenwerking met it is soms nog weinig sprake, tenzij voor het nemen van back-ups en routine-taken die ogenschijnlijk minder toegevoegde waarde hebben. Er is dus werk aan de winkel. It kan en moet een cruciale rol spelen in het ter beschikking stellen van relevante beleidsondersteunende tools, dankzij haar uitgesproken vermogen tot abstractie en een holistisch overkoepelend zicht op alle informatiestromen. It dient de organisatie te gaan ondersteunen bij de vertaling van business-vraagstukken naar kwantitatieve beleidsondersteunde antwoorden en -systemen. Het sterk abstraherend vermogen van it-profielen in het algemeen en van functionele en businessanalisten in het bijzonder, is immers bruikbaar bij de bouw van strategische Key Performance Indicatoren en systemen die deze kunnen voeden. Zij beschikken immers over de vaardigheden om te focussen op wat echt telt in gegevensverwerking en slagen er daarenboven in, dit om te zetten in de praktijk op een onderhoudbare manier. Zo kan it de organisatie via CPM helpen duidelijker haar strategie ten uitvoer te brengen. Er is dus wel degelijk nog steeds een strategische rol weggelegd voor it. Corporate Performance Management bundelt een aantal tools, methodes en talenten om op basis van historische cijfers, de huidige bedrijfsperformantie beter te doorgronden, teneinde te kunnen voorspellen wat zal gebeuren via gekwantificeerde oorzaak- en gevolgrelaties. CPM kan de kloof tussen it en de business dichten, door de business te helpen haar weg vinden in een veelheid aan gegevensbronnen en door één geïntegreerde versie van de waarheid ter beschikking te stellen via een veelheid aan beleidsondersteunende tools. De ogenschijnlijke eenvoud van implementatie van dergelijke tools, noopt it tot pro-actief ingrijpen via het ter beschikking te stellen van it-profielen met hoog abstraherend en empatisch vermogen. Dit kan dan leiden tot geïntegreerde beleidsondersteunende systemen die toelaten de strategie concreet te implementeren. CPM laat op die manier toe om it opnieuw een strategische rol van betekenis te laten innemen.z Dries Van Nieuwenhuyse