Welke it-infrastructuur trof u aan toen u hier enkele maanden geleden begon als cio?

PIERRE GUISSART: De it-infrastructuur was typisch die van een kmo, maar een die wel aanwezig is in een heleboel landen en twee continenten. Dat vereist dus onder meer beveiligde verbindingen. Wij zijn een Wintel-bedrijf en werken met een klassiek Active Directory-platform met meerdere sites en domeinen. We gebruiken wel al open source voor de proxy en de firewall. De front-office bestaat uit pc's en laptops onder Windows XP met Office. De communicatie tussen onze vestigingen onderling loopt via vpn IPSec-verbindingen en gehuurde MPLS-lijnen.
...

PIERRE GUISSART: De it-infrastructuur was typisch die van een kmo, maar een die wel aanwezig is in een heleboel landen en twee continenten. Dat vereist dus onder meer beveiligde verbindingen. Wij zijn een Wintel-bedrijf en werken met een klassiek Active Directory-platform met meerdere sites en domeinen. We gebruiken wel al open source voor de proxy en de firewall. De front-office bestaat uit pc's en laptops onder Windows XP met Office. De communicatie tussen onze vestigingen onderling loopt via vpn IPSec-verbindingen en gehuurde MPLS-lijnen. Wij maken voorts gebruik van drie belangrijke toepassingen: Axapta voor het geheel van de bedrijfsprocessen van het bedrijf, van productie tot klantendienst, en daarnaast Catia en Smarteam van Dassault Systems voor de CAD. Dat zijn vrij zware tools maar vergeet niet dat de producten van Automatic Systems technologische hoogstandjes zijn. Wij hebben overigens bijna geen enkele andere satellietapplicatie. De infrastructuur bestaat uit een vijftigtal servers, 24 daarvan staan hier in Waver. Wij hebben er nog maar 9 gevirtualiseerd met VMware. Axapta wordt voor de hele groep bovendien vanuit Waver beheerd. PIERRE GUISSART: Axapta was uiteraard een van de grootste projecten. Het is eind 2004 ingevoerd ter vervanging van een eigen applicatie om de bedrijfsactiviteiten, het financieel beheer en het klantenrelatiebeheer te centraliseren. De volledige implementatie heeft twee jaar geduurd. Active Directory is geïnstalleerd in 2007, en de consolidatie is van start gegaan in 2008. Toen ik hier begon, is de hele it-infrastructuur grondig gescreend met het doel ze perfect af te stemmen op de bedrijfsbehoeften van de onderneming en de bedrijfskosten op middellange en lange termijn te optimaliseren. PIERRE GUISSART: We zijn meteen gestart met drie projecten. Om te beginnen, de volledige renovatie van de serverzaal op het vlak van stroomvoorziening, UPS en airconditioning. Daarna volgde de invoering van een disaster recovery plan (DRP) en een business continuity plan (BCP). In het zog daarvan hebben we beslist door te gaan met de consolidatie en de virtualisering. 90 procent van de servers hier in België worden gevirtualiseerd met VMware en gehost in een NetApp san. Die laatste zal asynchroon gerepliceerd worden naar een andere NetApp san die op zijn beurt gehost zal worden bij een nog te kiezen externe provider. We hebben ongeveer 5 Terabyte op onze productie-san en 7 Terabyte op de DRP-san. Bovendien vormt de nauwe interactie tussen NetApp en VMware een belangrijke troef in het kader van het DRP. Mijn derde werkterrein is de optimalisering van de verbindingen tussen de vestigingen, en we beginnen met België. We hebben geopteerd voor het Explore-netwerk van Belgacom met een privaat MPLS-netwerk voor de Belgische vestigingen en we onderzoeken de beste oplossingen voor de andere filialen, vooral de intercontinentale verbindingen. MPLS vergt immers vrij zware budgetten. Op internationaal en vooral intercontinentaal niveau zouden we de situatie omkeren en van MPLS naar internettoegang gaan met een IPSec vpn. Die drie grote projecten moeten normaal in de loop van deze zomer voltooid zijn. PIERRE GUISSART: Vanaf 2010 zullen we onze projecten voor de consolidatie van de infrastructuur en de optimalisering van de connecties tussen de verschillende sites voortzetten. Maar de prioriteit van het it-departement is niet zozeer de infrastructuur dan wel de applicatielaag die een echte toegevoegde waarde geeft aan de activiteiten van de onderneming. In dat verband gaan we nadenken over problemen zoals mobiliteit en unified messaging, wat logisch is in een onderneming die meerdere vestigingen heeft, soms zeer kleine met bijvoorbeeld maar vier gebruikers in New York. Daarnaast zullen we het documentbeheer en de archivering onder de loep nemen, gelet op de groeiende datavolumes. En verder zouden we de invoering van light clients kunnen overwegen voor een betere centralisatie van het beheer. Afgezien daarvan staan nog meer grote applicatieprojecten op stapel. Zo bereiden we momenteel de migratie voor van Axapta, waarvan we nog altijd versie 3 gebruiken die uit 2004 dateert en die overgaat naar AX2009. We hopen daar in het najaar te kunnen aan beginnen. Eens die migratie achter de rug is en we schatten dat die ongeveer een jaar in beslag zal nemen, zullen we gebruik maken van een maximum aan Axapta-funcionaliteiten voor de bedrijfsactiviteiten en ook de functionaliteiten van de nieuwe versie benutten voor zover ze tegemoetkomen aan de behoeften van de business. We spreken hier over een omvangrijk project want bijna alle bedrijfsprocessen worden in Axapta beheerd. Nog in 2010 zullen we de collaboratieve tool vervangen, die vandaag vooral een messagingsysteem is, en de gebruikers opleiden in de nieuwe tool. De keuze ligt nog niet definitief vast, maar aangezien we Axapta gebruiken zou het logisch zijn te opteren voor een volledige back-office in Microsoft, met name Exchange en Sharepoint. En wanneer we zeker zijn dat de bedrijfsprocessen perfect beheerd en geïntegreerd zijn in Axapta, gaan we van start met een project voor een e-business- en een business intelligenceportaal. Zo'n project heb ik trouwens ook in mijn vorige functie geleid. Voor mij is dat een van de meest doorgedreven fases op een applicatielaag omdat de it in dit geval de onderneming helpt om haar strategie en haar doelstellingen opnieuw te bekijken. Die strategie kan dan worden vertaald in KPI's en analysetools. In feite komen BI en decision support bovenop de erp die de tool is voor het operationele beheer. Ten slotte plannen we op middellange of lange termijn een omschakeling naar ip-telefonie. We hebben trouwens nu al ip-toestellen in onze vestigingen en een gemengde telefooncentrale hier in Waver. PIERRE GUISSART: Ons it-team bestaat uit vier personen voor het onderhoud van alle vestigingen in Europa, onder wie een ontwikkelaar die zich specifiek met Axapta bezighoudt. Voor Canada en New York werken we met een toeleverancier. Ik moet hieraan toevoegen dat het beheer van het Axapta-project momenteel in handen is van een directeur van de business, maar na de migratie in het najaar naar het it-departement zal terugkeren. Voor occasionele en specifieke ingrepen doen we een beroep op consultants, zoals het bedrijf Adultima dat ons helpt met het migratieproject voor Axapta. En zoals vaak het geval is in een kmo, werk ik actief mee aan het operationeel beheer van de infrastructuur. De beperkte grootte van het team verplicht ons efficiënte monitoringtools te gebruiken evenals tools voor afstandscontrole en activabeheer. PIERRE GUISSART: Outsourcing komt in aanmerking als het gaat om infrastructuur die geen toegevoegde waarde levert aan de onderneming, maar dat geldt niet voor de applicatielaag. De replicatie-san zal bijvoorbeeld naar een externe provider gaan. Maar op langere termijn is outsourcing zeker mogelijk, ook al is hierover momenteel nog niets beslist. Anderzijds ben ik er geen voorstander van om onze eigen problemen door iemand anders te laten oplossen. PIERRE GUISSART: Er is geen enkele inmenging van de algemene directie of van de groep, ook al spreekt het vanzelf dat we onze beslis-singen moeten rechtvaardigen en onze budgetten zorgvuldig beheren. Daarnaast is er een wederzijdse wil om informatie te delen met de chief information officer van IER en dingen samen te doen, bijvoorbeeld voor de aankoop van materiaal. Ook profiteren wij van de kennis die er in de groep aanwezig is wat de opensource-oplossing voor de proxy en firewall betreft. PIERRE GUISSART: Niet meer of minder dan elders. We moeten uiteraard de kosten onder controle houden, maar de onderneming is van oordeel dat een investering die gerechtvaardigd is, moet gebeuren. We moeten er gewoon voor zorgen dat we klaar zijn wanneer de markt opnieuw aantrekt en de juiste tools installeren om het verschil te maken met de concurrentie wanneer de crisis voorbij is. PIERRE GUISSART: Na de grote ondernemingen beginnen nu ook de kmo's de strategische rol van informatica in te zien. En de directie van Automatic Systems is zich meer dan gemiddeld bewust van deze rol omdat ik rechtstreeks aan de ceo rapporteer. Bovendien was een van mijn taken bij mijn rekrutering een nieuwe visie te ontwikkelen gericht op de specifieke activiteiten van de onderneming. De it is nu echt van bij de start betrokken bij de grote projecten van de onderneming. Marc Husquinet