Sinds mei bent u de directeur van de ICT Group bij Thomas & Piron. Voor welke uitdagingen kwam u te staan en wat trok u daar zo in aan?
...

Sinds mei bent u de directeur van de ICT Group bij Thomas & Piron. Voor welke uitdagingen kwam u te staan en wat trok u daar zo in aan? BENJAMIN BOSTOEN: Om te beginnen moet ik zeggen dat deze functie nog niet bestond en dat IT in het verleden een aanvullende verantwoordelijkheid was die onze secretaris-generaal op zich nam. Volgens mij zit daar een kans voor het bedrijf: uit de verschillende entiteiten van de groep komen veel initiatieven naar voren, want Thomas & Piron heeft de afgelopen jaren een bijzonder sterke groei doorgemaakt. Bovendien geniet de onderneming een zeer sterk imago als Waals/Belgisch familiebedrijf. Ook de waarden die zowel het bedrijf als zijn werknemers uitdragen, zijn uiterst positief. Daar komt bij dat de vastgoedsector mij niet onbekend is en dat ik vertrouwd ben met de problemen die opduiken. Alle elementen zijn dus aanwezig om de verdere groei te ondersteunen. Wat waren uw eerste vaststellingen? BENJAMIN BOSTOEN: Sinds zijn oprichting meer dan 40 jaar geleden heeft Thomas & Piron altijd zijn eigen knowhow opgebouwd en binnen de eigen muren gehouden. Het bedrijf heeft zijn eigen ERP gebouwd om zo goed mogelijk aan zijn behoeften te voldoen. Deze ERP werd ontwikkeld en mettertijd verrijkt in functie van de vragen van de verschillende entiteiten van de groep in de vorm van modules die onderling communiceren. Deze ERP blijft nog altijd evolueren en beantwoordt perfect aan de behoeften. Gaandeweg werden de modules herschreven of aangepast om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de evolutie. Die tool is trouwens identiek voor alle entiteiten van de groep. We hebben dus één en dezelfde ERP voor al deze entiteiten, maar elke entiteit kan het ERP-systeem gebruiken in functie van haar eigen reële behoeften. Er is dus geen sprake van om te migreren naar een standaard-ERP? BENJAMIN BOSTOEN: We zullen zeker nadenken over hoe ons ERP-systeem werkt en hoe het kan communiceren met de nieuwe opkomende technologieën. Maar onze filosofie is dat we eerder aanpassen dan overnemen. Zeker omdat het niet vanzelfsprekend is om over te stappen van een tailor-made tool naar een out-of-the-box oplossing, zoals ik tijdens mijn eerdere ervaringen heb kunnen zien. Hoe wordt de IT ondersteund? BENJAMIN BOSTOEN: Tot eind 2014 werden de IT-diensten van de groep geleverd door het moederbedrijf Thomas & Piron. Maar sinds 1 januari 2015 is de IT-afdeling volledig overgedragen naar een nieuwe entiteit, de vennootschap Side. De diensten van Side variëren van IT-ontwikkeling (businessanalyse, elektronisch documentbeheer, databases, consultancy, business intelligence enzovoort) tot beheer van het informaticapark (hardware, gegevensbescherming, infrastructuur) en het maken van applicaties en websites. Ook doen we een beroep op externe partners voor welbepaalde projecten of als ze een specifieke toegevoegde waarde kunnen bieden, maar we staan er wel op om ??onze knowhow binnen onze eigen muren te houden. Momenteel heeft Side ongeveer dertig mensen in dienst. Wat zijn de toekomstige IT-prioriteiten? BENJAMIN BOSTOEN: Gezien de huidige groei van de onderneming spreekt het voor zich dat er heel wat projecten op stapel staan. Mijn taak is om ze prioriteit te verlenen in functie van de verschillende entiteiten en om in te spelen op de creativiteit van deze entiteiten. Natuurlijk moet ervoor gezorgd worden dat de verschillende investeringen winstgevend zijn, maar tegelijk blijven we de tool moderniseren met het pragmatisme dat het bedrijf altijd aan de dag heeft gelegd. Een van de huidige denkpistes is om de dienstverlening aan de klant verder te verbeteren en hem te blijven ondersteunen, niet alleen tijdens de bouwfase van zijn huis, maar ook daarna. Het is belangrijk om een ??relatie met de klant te blijven onderhouden nadat de bouw is voltooid. Bovendien is het duidelijk dat er rekening moet worden gehouden met technologieën zoals virtual reality of augmented reality, en met domotica en het 'smart home'-concept dat in toekomstige slimme steden moet worden geïntegreerd. Kortom, we moeten tools aanbieden die de klant van begin tot eind kunnen begeleiden. Daarnaast moeten de projecten voor digitalisering en dematerialisatie worden voortgezet, want de bouwsector is bijzonder papierintensief. Ook mobiele apparaten moeten worden ondersteund. Een ander gebied waarin IT investeert, is uiteraard het BIM-project of Building Information Management (soms ook Building Information Modeling of Model genoemd), een methode om gegevens tussen de verschillende partijen die bij een bouwproject betrokken zijn uit te wisselen. Door deze collaboratieve en efficiënte manier van werken kunnen we de processen niet alleen op een gestructureerde manier organiseren, maar ook digitale maquettes tussen partners creëren en delen. Het is dus duidelijk dat de initiatieven talrijk en gevarieerd zijn. Belangrijk is om ze te coördineren en prioriteiten te stellen naargelang de behoeften van de business. Is het moeilijk om informatici te vinden? BENJAMIN BOSTOEN: Zoals veel bedrijven hebben we te maken met een talentenjacht op het gebied van IT. Gelukkig is Thomas & Piron een prachtig bedrijf dat gebaseerd is op waarden en kan bogen op een sterke identiteit. Het gevoel bij het bedrijf te horen is daarom sterk en vormt een troef bij het aanwerven van personeel, niet alleen IT'ers trouwens. Hoe evolueren de IT-budgetten? BENJAMIN BOSTOEN: Thomas & Piron heeft altijd geïnvesteerd in informatica en beschouwt IT als een van de emulatoren van creativiteit en een ondersteuning van de business. Met andere woorden, we beschikken over budgetten en middelen om te investeren. De vraag is niet zozeer hoeveel we moeten investeren, maar eerder in welk(e) domein(en). Ik wil daaraan toevoegen dat de onderneming op operationeel vlak al erg efficiënt is, maar dat deze operationele efficiëntie ook kan worden aangewend om de relatie met klanten te verbeteren. Hoe zien de algemene directie en de entiteiten uw nieuwe functie als CIO? BENJAMIN BOSTOEN: De sfeer bij Thomas & Piron is bijzonder collegiaal en de deuren staan ??altijd open. IT is uiteraard geen gemakkelijk onderwerp en soms hebben we te kampen met kritiek. Maar ik ben ervan overtuigd dat we beschikken over een vruchtbare kweekbodem om mooie projecten te verwezenlijken. En aan ideeën is er geen gebrek. Er is heel wat creativiteit te vinden binnen het bedrijf. Omdat de CIO-functie verbonden is aan de holding, kan ik voldoende afstand houden om elk initiatief te analyseren en het in perspectief te plaatsen ten opzichte van alle entiteiten. Bovendien zit ik perfect op één lijn met de algemene directie. Volgens mij is creativiteit cruciaal in een bedrijf en moet die uit alle niveaus van de organisatie komen. De uitdaging bestaat erin om deze creativiteit een plaats te geven in de verschillende projecten. Zo was Thomas & Piron de eerste bouwer die kijkwoningen aanbood, een bewijs van ons vermogen om te vernieuwen.